Investment Newsletter No77       21 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η Κυβερνητική Συμφωνία CDUκαι SPD"κινητήρια δύναμη" Αλλαγών στην Ευρώπη

ΕΛΛΑΔΑ:Στην τροχιά της σταθεροποίησης η Ελληνική Οικονομία, αλλά με "ανοικτό θέμα" το Σκοπιανό

ΗΠΑ: Το Δημοσιονομικό Αδιέξοδο επηρεάζει αρνητικά Αγορές και Δολάριο…

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η προώθηση της κυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ CDU και SPD στη Γερμανία θεωρείται ως "ακρογωνιαίος λίθος" για την προώθηση νέων μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες θετικές εξελίξεις στην Οικονομία της Ευρωζώνης ευνοούν την περαιτέρω άνοδο των Μετοχικών Δεικτών. 

-     Το σημαντικότερο θέμα των αγορών είναι η άνοδος της ισοτιμίας Ευρώ/ Δολαρίου πάνω από το 1.22, για να βρεθεί το κοινοτικό νόμισμα στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2014. Η διεθνής "ανανέωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών" προς το Ευρώ αποδίδεται όχι μόνο στις πολύ καλές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομίας αλλά και στις αδιευκρίνιστες ακόμη προθέσεις της Γερμανίας και Γαλλίας να ενισχύσουν τον εκσυγχρονισμό της Οικονομίας της Ευρώπης. Παρά ταύτα επισημαίνεται ότι οι ρυθμοί Ανάπτυξης και ο βαθμός οικονομικής ενοποίησης των ΗΠΑ είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς της ΕΕ, ενώ στην τελευταία ενυπάρχουν κίνδυνοι λόγω επικείμενων και με αβέβαιο πολιτικό αποτέλεσμα εκλογών στην Ιταλία.

-     Στο +1.4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος Εναρμονισμένος Πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο 2017 από +1.5% το Νοέμβριο και +1.1% τον Δεκέμβριο 2016. Παράλληλα, στην ΕΕ των 28 ο ετήσιος Εναρμονισμένος Πληθωρισμός υπεχώρησε ελαφρά στο +1.7% τον Δεκέμβριο 2017 από +1.8% το Νοέμβριο και +1.2% τον Δεκέμβριο 2016. Η σταδιακή άνοδος του Εναρμονισμένου Πληθωρισμού στην Ευρώπη αντανακλά την επιτάχυνση της Ανάπτυξης και της Κατανάλωσης.

-     Πολύ σημαντικές οι απόψεις του αντιπροέδρου της  ECBVitorConstancio η Πιστωτική Πολιτική δεν θα μπορεί για καιρό ακόμη να παραμένει πολύ "φιλόξενη" (accommodating) , πιθανώς με την σε πρώτη φάση νέα μείωση των αγορών ομολογιών. Επιπλέον το κορυφαίο στέλεχος της ECBδεν βλέπει κανένα ρόλο περιορισμού των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετατροπής του Πιστωτικού Μηχανισμού ESM σε ένα νέο IMF… Όμως οι αγορές αντέδρασαν έντονα στην επισήμανσή του ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν ανταποκρίνονται το στα Θεμελιώδη Δεδομένα των οικονομιών…

-     Η Βιομηχανική Παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε σε 12μηνη βάση κατά +3.2% το Νοέμβριο 2017 έναντι +3.9% του Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Η παραγωγή αυξήθηκε κυρίως στη Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία.

-     Η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή του Κατασκευαστικού Τομέα αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά +0.5% το Νοέμβριο έναντι του Οκτωβρίου 2017, ενώ η αύξηση ήταν +0.6% για την ΕΕ των 28. Κατά το Νοέμβριο 2017 η σχετική παραγωγή έναντι του Νοεμβρίου 2016 ήταν +2.6% και στις δύο οικονομικές ζώνες.

-     Οι τιμές των Κατοικιών αυξήθηκαν κατά +4.1% στην Ευρωζώνη μεταξύ του 3ου τριμήνου 2017 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2016, ενώ στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους η αύξηση ήταν +4.6% στις 28 της ΕΕ των 28.Ως προς το 2ο τρίμηνο 2017 η αύξηση στο 3ο τρίμηνο ήταν +1.7% και για τις δύο οικονομικές ζώνες.

-     Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, από τις συναλλαγές της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο διαπιστώνεται ότι στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 οι χώρες μέλη της εξασφάλισαν ένα εμπορικό πλεόνασμα +12.1 δισ. € από +11.3 δισ. στο αντίστοιχο 11μηνο 2016.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η κυριότερη χώρα εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ των 28 με την Ένωση να πετυχαίνει εμπορικό πλεόνασμα 107.9 δισ. € στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 από 102.5 δισ. στην αντίστοιχη περίοδο 2016. Αντίστοιχα στις δύο αυτές χρονικές περιόδους το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα περιορίσθηκε ελαφρά στα -161.9 δισ. από -163.0 δισ. € στο 11μηνο 2016.

Από όλες τις χώρες της Ένωσης η Γερμανία παραμένει μακράν η "εξαγωγική δύναμη" της Ευρώπης με εμπορικό πλεόνασμα 230 δισ. € το 11μηνο 2017 από 233 δισ. σστο αντίστοιχο 11μηνο 2016.


ΕΛΛΑΔΑ

-     Η έγκριση από το Euroworking Group των 89 από τα 113 προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της 3ης Αξιολόγησης άνοιξε τον δρόμο - μετά και την ολοκλήρωση των υπολοίπων 24 προαπαιτούμενων - για την τμηματική εκταμίευση της επόμενης δόσης. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα η εκταμίευση θα είναι συνολικά 6,7 δισ. ευρώ που κατανέμονται ως εξής: 3,3 δισ. για κάλυψη των δανειακών αναγκών για το διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2018, 1,5 δισ. ευρώ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες και 1,9 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος (cash buffer).

-     Μετά την Γ΄ Αξιολόγηση ακολούθησε η πιστοληπτική αναβάθμιση την Ελλάδας από τον οίκο Standard & Poor's σε «Β» από «Β-» με διατήρηση θετικού του outlook.

-     Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών της Βιομηχανίας (για το σύνολο της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016 παρουσίασε αύξηση +12.9% έναντι αύξησης +3.4% που σημειώθηκε μεταξύ των αντιστοίχων μηνών των ετών 2016 και 2015.

Ο ίδιος δείκτης μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου 2017 αυξήθηκε κατά +1.2%.

Η σημαντική αύξηση του δείκτη Κύκλου Εργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας κατά το Νοέμβριο 2017 οφείλεται στην επιτάχυνση της ανόδου και από την Εσωτερική  Αγορά, υποδηλώνοντας αύξηση της Ζήτησης και των Αποθεμάτων σε όφελος της Ελληνικής Βιομηχανίας, ενώ παραμένουν ταχύτεροι οι ρυθμοί ανόδου των εργασιών από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

-     Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας κατά τον Οκτώβριο 2017 παρουσίασαν αύξηση +16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, + 64,4% στην επιφάνεια και + 96,7% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Τέλος, μεταξύ των 10μήνων 2017 και 2016 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας αύξηση +9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, +21,3% στην επιφάνεια και +23,4% στον όγκο.

-    Το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 αυξήθηκε στα -19.9 δισ. ευρώ από -17.1 δισ. στο αντίστοιχο 11μηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση +16.4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στην ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών (15%) έναντι της αύξησης των εξαγωγών (+13%). Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας με τις εκτός ΕΕ χώρας με ποσοστό αύξησης +22%, ξεπερνώντας και καλύπτοντας για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια το 51% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος.

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Το Δημοσιονομικό Αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι ΗΠΑ δημιουργεί "μεγάλα ερωτήματα" για τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν ως προς την περαιτέρω πορεία των Μετοχικών Δεικτών που ήδη βρίσκονται πολύ υψηλά…

-     Η (προσωρινή ;) αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων ΗΠΑ να έλθουν σε συμφωνία για αύξηση των ορίων του Προϋπολογισμού και την αύξηση του Ομοσπονδιακού Χρέους "αποδυναμώνει" το "πράσινο νόμισμα" και δημιουργεί ισχυρές οικονομικές Αβεβαιότητες, που επηρεάζουν όλες τις αγορές… Εντούτοις, εκτιμάται ότι θα βρεθεί "χρυσή τομή", αλλά με αβεβαιότητες όσον αφορά το εύρος της "συμφωνίας" που είναι θα υπάρξει…

-     Ο Πληθωρισμός στις ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρά στο +2.1% τον Δεκέμβριο 2017 από +2.2% το Νοέμβριο, επιβράδυνση που προήλθε κυρίως από την υποχώρηση των υγρών καυσίμων. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός (coreinflation) - που δεν περιλαμβάνει είδη διατροφής και ενεργειακές τιμές - εξακολούθησε να κινείται στο +1.8%, λόγω ανόδου των τιμών των ενοικίων, της υγείας και των τιμών των αυτοκινήτων.

-     Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για ενισχύσεις λόγω ανεργίας μειώθηκαν σε 220.000 στα μέσα Ιανουαρίου 2018 - που είναι και ο χαμηλότερος αριθμός από τον Φεβρουάριο 1973 - έναντι προβλέψεων για αριθμό 250.000.

-     Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ σημείωσαν στις 12 Ιανουαρίου 2018, καταγράφοντας την 9η κατά σειρά μείωση αποθεμάτων.

-     Ο "δείκτης Κλίματος Εμπιστοσύνης" των Καταναλωτών στις ΗΠΑ σύμφωνα με την τελευταία μη νιαία έρευνα τουUniversityofMichigan - τον Ιανουάριο 2018 υποχώρησε στο 94.4 από 95.5 τον Δεκέμβριο 2017. Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε να είναι στα  χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών. Σύμφωνα με την έρευνα η διαμόρφωση του δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα οφείλεται στις Αβεβαιότητες για την επίδραση που θα έχουν οι Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις.

-     Παρά τα ανωτέρω "αρνητικά σήματα" η Βιομηχανική Παραγωγή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +0.9% τον Δεκέμβριο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου μήνα, κατά τον οποίο είχε καταγραφεί μείωση -0.1%.

-     Απότομη πτώση κατά -8.2% των ενάρξεων κατασκευής νέων κατοικιών κατεγράφη τον Δεκέμβριο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενο μήνα, έναντι προβλέψεων για υποχώρηση -1.7%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από το Νοέμβριο 2016.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό - τις Μετοχικές και λοιπές Αγορές στη νέα εβδομάδα.

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΑΕΠ: Με ρυθμό +0.6% εκτιμάται ότι αυξήθηκε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο 2017 έναντι του δεύτερου τριμήνου, ενώ ανάλογη ήταν και η αύξηση του ΑΕΠ των "28" της Ευρωζώνης.Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο 2017 σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016 η αύξηση του ΑΕΠ υπολογίσθηκε στο +2,5%. Το ΑΕΠ - σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της ECB - προβλέπεται να καταγράψει άνοδο +2.3% κατά το 2018, αισθητά υψηλότερη από προηγούμενες εκτιμήσεις της European Central Bank.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: "Καλό ξεκίνημα" για το 4ο τρίμηνο 2017 η διαμόρφωση του δείκτη Eurozone Composite Output Index στο 56.0 τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης Final Eurozone Services Business Activity Index αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 55.0 από 54.9 τον Σεπτέμβριο 2017. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 6 ετών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Παραμένει η πολιτική της ECB για αγορές ομολόγων 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, με έναρξη από τον Ιανουάριο και έως και τον Σεπτέμβριο 2018, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECB, διατηρώντας όμως αμετάβλητα τα Κεντρικά Επιτόκια. To πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Όμως μέσα στις αρχές 2018 πιθανόν να ανακοινωθεί πρόγραμμα μείωσης των αγορών ομολογιών χρίς μεταβολή των Κεντρικών Επιτοκίων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο Δείκτης της εποχικά διορθωμένης βιομηχανικής παραγωγής της Ευρωζώνης αυξήθηκε το Νοέμβριο 2017 κατά +1.0% έναντι του Οκτωβρίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά +0.9%. Κατά τον Οκτώβριο 2017 ο αντίστοιχος δείκτης είχε αυξηθεί σε μηνιαία βάση κατά +0.4% και +0.5% αντίστοιχα για τις δύο οικονομικές ζώνες. Μεταξύ του Νοεμβρίου 2017 και του Νοεμβρίου 2016 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είχε αυξηθεί +3.2% στην Ευρωζώνη και +3.5% στην ΕΕ των 28.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες τον Δεκέμβριο 2017 από 60.1 τον Νοέμβριο.  Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν τους πιο σημαντικούς μοχλούς επιτάχυνσης του ΑΕΠ και στηρίζουν αποτελεσματικά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Το Εμπορικό Πλεόνασμα της Ευρωζώνης περιορίσθηκε στα 18.9 δισ. € τον Οκτώβριο 2017 από 19.2 δισ. τον Σεπτέμβριο. Στο 10μηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου το εμπορικό πλεόνασμα περιορίσθηκε στα 187.9 δισ. από 213.8 δισ. στο αντίστοιχο 1ομηνο 2016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Ο δείκτης τιμών των προϊόντων που διαθέτει η βιομηχανία αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά +0.6% τον Νοέμβριο 2017, έναντι του Οκτωβρίου, ενώ στην ΕΕ των 28 η ανάλογη ήταν και η αύξηση. Και στις δύο οικονομικές ζώνες τον Οκτώβριο 2018 οι τιμές των βιομηχανιών προϊόντων είχαν αυξηθεί κατά +0.4%. Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων είχαν αυξηθεί +2.8% στην Ευρωζώνη και +3.1%στην ΕΕ των 28.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Συνεχής η υποχώρηση της Ανεργίας στην Ευρωζώνη που διαμορφώθηκε στο 8.7% το Νοέμβριο 2017 από 8.8% τον Οκτώβριο και 9.8% το Νοέμβριο 2016.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Επιβράδυνση της ανόδου του Δείκτη Εναρμονισμένου Πληθωρισμού στο +1.4% τον Δεκέμβριο 2017 από +1.5% τον Νοέμβριο και +1.1% τον Δεκέμβριο 2016. Χωρίς την επίδραση των τιμών Ενέργειας, τροφίμων και αλκοολούχων, ο Εναρμονισμένος Πληθωρισμός υποχώρησε τον Δεκέμβριο 2017 στο +0.9%, όσο ήταν και τον αντίστοιχο μήνα του 2016…

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Οι ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Ευρωζώνη κατά το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν +1.6% έναντι +1.4%  του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών (+2.3%), ενώ στη βιομηχανία η αύξηση έφθασε το (+1.8%).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ τελευταίων 80 μηνών έκλεισε ο δείκτης ο προσωρινός σύνθετος δείκτης Flash Eurozone PMI Composite Output Index ανεβαίνοντας στο 58.0 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.5 το Νοέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα τελευταίων 80 μηνών. Τέλος, ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες από 60.1 στον Νοέμβριο.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  Ο όγκος Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ των 28 +1.5% το Νοέμβριο 2017 έναντι του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο έναντι του Σεπτεμβρίου ο όγκος λιανικών πωλήσεων είχε μειωθεί στην Ευρωζώνη -1.1% και στην ΕΕ των 28 -0.6%. Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 ο όγκος λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε +2.8% στην Ευρωζώνη και +2.7% στην ΕΕ των 28.Η μεγαλύτερη άνοδος του όγκου λιανικών πωλήσεων προήλθε από διαρκή καταναλωτικά αγαθά: οικιακό εξοπλισμό, έτοιμα ενδύματα κλπ.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 80 μηνών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή του Κατασκευαστικού Τομέα αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά +0.5% το Νοέμβριο έναντι του Οκτωβρίου 2017, ενώ η αύξηση ήταν +0.6% για την ΕΕ των 28. Κατά το Νοέμβριο 2017 η σχετική παραγωγή έναντι του Νοεμβρίου 2016 ήταν +2.6% και στις δύο οικονομικές ζώνες

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Οι τιμές των Κατοικιών αυξήθηκαν κατά +4.1% στην Ευρωζώνη μεταξύ του 3ου τριμήνου 2017 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2016, ενώ στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους η αύξηση ήταν +4.6% στις 28 της ΕΕ των 28.Ως προς το 2ο τρίμηνο 2017 η αύξηση στο 3ο τρίμηνο ήταν +1.7% και για τις δύο οικονομικές ζώνες.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο υψηλός Δημόσιος Δανεισμός των Νοτίων Χωρών - μελών της Ευρωζώνης δημιουργεί γενικότερες ανασφάλειες για το μέλλον της Ευρωζώνης.

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Νοέμβριο του 2017 τα χρέη προς το Δημόσιο ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δις €. Ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 55% του ΑΕΠ και το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από τα φορολογικά έσοδα του 2016.

ΑΕΠ: Επιβράδυνση της Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - σε όρους όγκου - κατά το 3ο τρίμηνο 2017 να σημεειώνει αύξηση κατά + 0,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο, το οποίο είχε αυξηθεί +0.8% ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ του 3ου τριμήνου 20117 και αυτού του 2016 ο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1.3%, ενώ στο 2ο τρίμηνο 2017 η ετήσια αύξηση ήταν +1.6%.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Ισχυρή επιβράδυνση του Πληθωρισμού σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2017 για να αυξηθεί κατά +0.7% έναντι του Δεκεμβρίου 2016, ίδια με αυτήν του Οκτωβρίου 2017, οι χαμηλότερες αυξήσεις μέσα στο 2017. Ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο 2017 η αύξηση του Πληθωρισμού είναι μικρότερη από αυτήν του πρώτου εξαμήνου.

ΟΓΚΟΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Ο Γενικός Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων μειώθηκε -1.1% τον Οκτώβριο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, αποτελώντας την χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017, ενώ η μείωση ήταν -0.8% τον Σεπτέμβριο 2017. Ιδιαίτερα μεγάλη η μείωση του όγκου λιανικών πωλήσεων ειδών διατροφής στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 με -4.7%, επίσης η χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ:  Στο 3ο τρίμηνο 2017 η αύξηση της Απασχόλησης περιορίσθηκε στο +0.1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, από τους χαμηλότερους που κατεγράφησαν στην ΕΕ.  Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό Ανεργίας τον Σεπτέμβριο 2017 περιορίσθηκε σε 20,5% έναντι 23,2% τον Σεπτέμβριο 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 20,7% τον Αύγουστο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Σεπτέμβριο του 2017 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.800.254 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 981.126 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.223.768 άτομα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017 παρουσίασε μείωση -0,2%, ενώ οι μεταποιητικές βιομηχανίες είχαν μείωση -1.4% και οι εξορυκτικές είχαν μείωση της παραγωγής τους -11.2%.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Σύμφωνα με τον δείκτη IHS Markit Greece Manufacturing PM κατά τον Δεκέμβριο 2017 το "επιχειρηματικό κλίμα" διαμορφώθηκε στα καλλίτερα επίπεδα των τελευταίων 9,5 ετών. Οι παραγγελίες προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν τόσο από την εσωτερική όσο από τη διεθνή αγορά. Οι αυξημένες παραγγελίες έφεραν την παραγωγή στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο 2008, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις απασχόλησης.Ωστόσο, οι τιμές των προϊόντων των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων υποχώρησαν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του Νοεμβρίου 2017.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΚΑΤΟΚΙΕΣ:

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας κατά τον Οκτώβριο 2017 παρουσίασαν αύξηση +16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, + 64,4% στην επιφάνεια και + 96,7% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Τέλος, μεταξύ των 10μήνων 2017 και 2016 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας αύξηση +9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, +21,3% στην επιφάνεια και +23,4% στον όγκο.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τον εξω-μεταποιητικό τομέα - ISM Non-Manufacturing PMI index - υποχώρησε στο 55.9 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.4 το Νοέμβριο. Η έρευνα αποκάλυψε χαλάρωση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και των αποθεμάτων, ενώ εντάθηκαν οι πιέσεις σε επίπεδο τιμών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 αυξήθηκε στα -19.9 δισ. ευρώ από -17.1 δισ. στο αντίστοιχο 11μηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση +16.4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στην ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών (15%) έναντι της αύξησης των εξαγωγών (+13%). Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας με τις εκτός ΕΕ χώρας με ποσοστό αύξησης +22%, ξεπερνώντας και καλύπτοντας για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια το 51% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Η χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας εξακολουθεί μόνιμα να κινείται με πτωτικούς ρυθμούς καταγράφοντας ετήσια μείωση -1.5% τον Οκτώβριο 2017 για να υποχωρήσει περαιτέρω στο -1.6% και να περιορισθεί στα 215 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο επιχειρήσεων το υπόλοιπο της χρηματοδότησης κινήθηκε με "αναιμικούς ρυθμούς" +0.2% τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο για να διαμορφωθεί τελικά στα 89 δισ. ευρώ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Θετικές οι εξελίξεις σε επίπεδο Καταθέσεων καθώς για το σύνολο της Οικονομίας σημείωσαν ετήσια άνοδο +6.6% τον Οκτώβριο και +7.0% τον Νοέμβριο 2017. Όμως, τα μεγέθη αυτή σαφώς επηρεάσθηκαν από την πολύ σημαντική ετήσια αύξηση των Καταθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης με +30.5% τον Οκτώβριο και +31.2% τον Νοέμβριο 2017. Πολύ εντυπωσιακή και οι ετήσιοι ρυθμοί ανόδου των καταθέσεων των Επιχειρήσεων με +13.9% τον Οκτώβριο και +12.5% το Νοέμβριο 2017. Τέλος, τα Νοικοκυριά κατέγραψαν μια ετήσια αύξηση των Καταθέσεών τους με άνοδο +2.6% στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο και +3.1% τον Νοέμβριο 2017.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ: Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το 3ο τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016 παρουσίασε μείωση -33,6% έναντι αύξησης +76,8% που σημειώθηκε κατά τον αντίστοιχο δείκτη του 2016 ως προς το 2015. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του 3ου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017 παρουσίασε μείωση -14,7% έναντι αύξησης +22,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο 2016.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΑΕΠ:  Εντυπωσιακή και απρόβλεπτη η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά +3% στο 3ο τρίμηνο 2017 - έναντι πρόβλεψης +2.5% - ελαφρά χαμηλότερη από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ με +3.1% στο 2ο τρίμηνο 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται από το 1ο τρίμηνο 2015.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Ο "δείκτης Κλίματος Εμπιστοσύνης" των Καταναλωτών στις ΗΠΑ σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έρευνα του University of Michigan - τον Ιανουάριο 2018 υποχώρησε στο 94.4 από 95.5 τον Δεκέμβριο 2017. Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε να είναι στα  χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών. Σύμφωνα με την έρευνα η διαμόρφωση του δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα οφείλεται στις Αβεβαιότητες για την επίδραση που θα έχουν οι Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης λιανικών πωλήσεων και υπηρεσιών διατροφής στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο 2017 αυξήθηκε +0.4% έναντι του Νοεμβρίου και +5.4% έναντι του Δεκεμβρίου 2016.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Οι Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες στις ΗΠΑ είχαν μηνιαία άνοδο +0.3% τον Οκτώβριο 2017 μετά από υψηλότερη αύξηση κατά +0.9% τον Σεπτέμβριο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η Βιομηχανική Παραγωγή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +0.9% τον Δεκέμβριο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου μήνα, κατά τον οποίο είχε καταγραφεί μείωση -0.1%.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η Μεταποιητική Δραστηριότητα βελτιώνεται στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με το Institute for Supply Management ο Δείκτης Manufacturing PMI αυξήθηκε στο 59.7 τον Δεκέμβριο 2017, από 58.2 το Νοέμβριο, για να διαμορφωθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων τριών μηνών. Η σχετική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην άνοδο της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, ενώ η απασχόληση επιβραδύνθηκε.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών των ΗΠΑ - U.S. Services Business Activity Index - περιορίσθηκε στο 54.7 το Νοέμβριο από 55.3 τον Οκτώβριο, για να βρεθεί στα χαμηλότερα τελευταίου τετραμήνου για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 13 ετών

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι νέες θέσεις στον εξω-αγροτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 148.000 τον Δεκέμβριο και  μετά από τις 252.000 που εξασφαλίσθηκαν τον Νοέμβριο, ενώ στον τομέα λιανικού εμπορίου μειώθηκαν κατά 20.300 θέσεις, παρά τις μεγάλες πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των εορτών. Η Ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη στο 4.1%, το χαμηλότερο ποσοστό στη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: "Χριστουγεννιάτικο δώρο Trump" για μεγάλη μείωση των φορολογιών των Επιχειρήσεων, από το 35% στο 21%. Το δημοσιονομικό βάρος από τη σχετική φορολογία θα ανέλθει σε 1.4 τρισ. δολάρια, αλλά δημιουργείται η προσδοκία του επαναπατρισμού κεφαλαίων 4 τρισ. $ και αύξησης του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:Ο ετήσιος Πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +2.1% τον Δεκέμβριο 2017 από +2.2% τον περασμένο Νοέμβριο. Ιδιαίτερα αισθητές οι αυξήσεις για ενοίκια, είδη υγιεινής και αυτοκίνητα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων κατά +0.25% δεν επηρέασε ιδιαίτερα τους Μετοχικούς Δείκτες που είχαν ανοδικές τάσεις κάτω από την επίδραση των μεγάλων μειώσεων στις φορολογίες των κερδών των εταιρειών. Μέσα στο 2018 προβλέπονται τρεις νέες αυξήσεις των κεντρικών επιτοκίων, αλλά που προβλέπεται να απορροφηθούν ομαλά από την αγορά. Οι εκτιμήσεις του Federal Reserve για το 2018 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές για την Οικονομία των ΗΠΑ, με πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ στο 2.5% (από 2.1% πρόβλεψη του περασμένου Σεπτεμβρίου), ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%-4% κάτω από την επίδραση και των μειώσεων των φορολογιών των επιχειρήσεων.

ΔΟΛΑΡΙΟ: Σε φάση έντονης μεταβλητότητας βρίσκεται το "πράσινο νόμισμα" μετά από τελευταία Μακροοικονομικά και Δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά και την τελευταία άνοδο των Κεντρικών Επιτοκίων μέσα στο Δεκέμβριο. Στην Ευρωζώνη η διαμόρφωση της ισοτιμίας του Ευρώ σε επίπεδα λίγο πάνω από το 1.20 $ και μάλλον θα επηρεάσει αρνητικά τις Εξαγωγές, αλλά με το Πετρέλαιο πλέον να κινείται πάνω από τα 64 $/βαρέλι.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός διαμόρφωσε ένα έλλειμμα 108 δισ. $ τον Αύγουστο έναντι των 107 δισ. του αντίστοιχου μήνα του 2016. Είναι προφανές ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο Προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί αισθητά με τις αποζημιώσεις και τα έργα που θα κατασκευασθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσαν οι δύο τυφώνες.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ:   Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 50.5 δισ. δολ. το Νοέμβριο 2017 - το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2012 - και από 48.9 δισ. που ήταν τον περασμένο Οκτώβριο. Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών για καταναλωτικά αγαθά  και αργό πετρέλαιο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΕΠ: Τελευταία πρόβλεψη του IMF για άνοδο του Παγκόσμιου ΑΕΠ με +3.6% το 2017 και +3.6% το 2018. Επίσης. αύξηση κατά +3.3% της Παγκόσμιας Ανάπτυξης προβλέπει ο OECD για το 2017, από +3% το 2016, ενώ η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω  άνοδο και το 2018. Με ρυθμό +3.7% προβλέπεται να αναπτυχθεί η Παγκόσμια Οικονομία κατά το 2017, έναντι +3.2% το 2016, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Commission.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: Με ισχυρούς ρυθμούς εξακολούθησε να αναπτύσσεται το διεθνές εμπόριο και στο 3ο τρίμηνο 2017. Στην πράξη εφαρμόζεται η απόφαση της Συνόδου των ηγετών των G20 στο Αμβούργο για την απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, ενώ είναι σαφής η αναδίπλωση από τις προεκλογικές διακηρύξεις του Trump για «μέτρα προστατευτισμού» σε βάρος των εισαγωγών...

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Οι "τριβές" μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας έχουν αυξήσει τις διεθνείς τιμές του αργού λίγο κάτω από τα 62 $/βαρέλι, αλλά με ένα "αποδυναμωμένο" δολάριο.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:   Οι χώρες της Ασίας εμφανίζουν μια πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη στηρίζοντας την Παγκόσμια Οικονομία. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς με άνοδο +1.7% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου κατά το οποίο είχε εξασφαλίσει άνοδο +1.8%. Η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό +0.3% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του 2ου τριμήνου κατά το οποίο εξασφάλισε ανάπτυξη +0.6%.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Το παγκόσμιο Χρέος ξεπέρασε τα 220 τρισ. $ και αντιστοιχεί στο 324% του Παγκόσμιου Προϊόντος. Ο σταδιακός περιορισμός των Πολιτικών Πιστωτικής Χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Ευρωζώνης δημιουργεί αυξανόμενες δυσκολίες άντλησης νέων δανείων με χαμηλά επιτόκια μέσα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων από τη διαγραφή ….4.5 τρισ. Δολαρίων από το Ενεργητικό - Παθητικό της Federal Reserve που θα ξεκινήσει πριν από τα τέλη 2017. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι αυξανόμενοι Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι, αφού πλέον ανέρχεται στο -3.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ το έλλειμμα του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού των ΗΠΑ για την οικονομική χρήση 2017. Συγκεκριμένα το έλλειμμα έφθασε στα 666 δισ. $ το 2017 από 586 δισ. το 2016.

ΗΠΑ vs Ρωσία: Οι Γεωπολιτικοί  Κίνδυνοι έχουν αυξηθεί μετά την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων από τις ΗΠΑ προς τη Ρωσία και την τελευταία να απαιτεί τη μείωση του προσωπικού των διπλωματών κλπ των ΗΠΑ κατά περίπου 700 άτομα, για να ακολουθήσουν "νέα αντίμετρα" από τις ΗΠΑ…

ΗΠΑ vs Κίνα: Σε «ήρεμα νερά» η πορεία των σχέσεων των δύο χωρών σε ότι αφορά το Διεθνές Εμπόριο μετά τις διαπραγματεύσεις των Προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας.

ΙΡΑΝ: Έντονες "τριβές" προκάλεσε η απόφαση του προέδρου Trump να ακυρώσει τη διεθνή συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν, με την Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Commission δημόσια να εκφράζουν την αντίθεσή τους… Πιθανή η ένταση των σχέσεων με την Σαουδική Αραβία πέρα και από τη σύγκρουση στην Υεμένη.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ: Η έναρξη διακορεατικού διαλόγου αμβλύνει τους διεθνείς γεωπολιτικούς κινδύνους από την απειλή χρήσης πυρηνικών ομβών από τη Βόρεια Κορέα

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πολιτικοί Κίνδυνοι: Πολύ θετική εξέλιξη στη Γερμανία η έναρξη διαλόγου για σχηματισμό κυβέρνησης με εταίρους το CDU και το SPD. Ωστόσο, στην Ευρωζώνη οι Πολιτικοί Κίνδυνοι εμφανίζονται αυξημένοι λόγω: 1) Της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στην περιφέρεια της Καταλονίας. 2) Ανάδειξης ενός ευρωσκεπτικιστή σε "πολιτικό  ρυθμιστή" στην Τσεχία, 3) Ισχυροποίησης υπερσυντηρητικών και ακροδεξιών  δυνάμεων στην Αυστρία.

Αυξανόμενη ανησυχία δημιουργείται για την Ιταλία που μάλλον σύντομα θα οδηγηθεί σε εκλογές η Ιταλία - χώρα με ιδιαίτερα επιβαρυμένο δημόσιο χρέος, αλλά και με τράπεζες που έχουν μεγάλα ανοίγματα… Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα αβέβαιο εκλογικό αποτέλεσμα, που ευνοεί το αντισυστημικό  5 star.

BREXIT: Οι διαπραγματεύσεις για το BREXIT συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και μέσα σε ένα "βαρύ οικονομικό κλίμα" για τη Βρετανία. Το ΑΕΠ στη Βρετανία αυξήθηκε κατά +1.5% στο 3ο τρίμηνο 2017, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 1ο τρίμηνο 2013. Στον Προϋπολογισμό για το 2017 εκτιμάται σε 40 δισ. στερλίνες το "κόστος του διαζυγίου" με την ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραμονής της Βρετανίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

 ΑΝΑΛΥΣΗ:

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

Δρ Οικονομολόγος

 

ΥΓ: Η ανωτέρω ανάλυση σε καμμιά περίπτωση δεν αποτελεί «προτροπή» κλπ για τοποθετήσεις σε μετοχές ή άλλου είδους χρηματοοικονομικές κλπ επενδύσεις και προϊόντα που εγκυμονούν Επενδυτικούς Κινδύνους.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: http://www.forumegi.gr/trends-marketindexes/

Investment Newsletter No 76       14 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ:  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 3ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΗΠΑ: "ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ" Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Υποχώρηση της Ανεργίας με παράλληλα μεγάλη αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πορείας της Οικονομίας της Ευρωζώνης στο τελευταίο διάστημα. Σταθεροποιητικό παράγοντα αποτελεί η αρχική συμφωνία των CDU και SPD να σχηματίσουν κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα.

-     Στις αρχές 2018 η ECB μάλλον προετοιμάζεται να προχωρήσει σε περαιτέρω περιορισμούς των αγορών ομολογιών με ευνοϊκούς όρους, αλλά θα συνεχίσει την χαλαρή Πιστωτική Πολιτική της. Η μεταβολή της στάσης της ECB επηρέασε θετικά την ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων ετών.

-     Θετική και η επίδραση στις αγορές από την ανακοινωθείσα προκαταρκτική συμφωνία για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον "μεγάλο συνασπισμό" από τα κόμματα της Γερμανίας CDU/CSU και SPD. Η σχετική συμφωνία διευκολύνει και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων τις οποίες επιδιώκει η Γαλλία για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

-     Ο ετήσιος Πληθωρισμός στην ευρωζώνη προβλέπεται ότι περιορίσθηκε στο +1.4% τον Δεκέμβριο από +1.5% τον Νοέμβριο 2017. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στον τομέα της ενέργειας με +3.0% τον Δεκέμβριο από +4.7% το Νοέμβριο.

-     Συνεχής η υποχώρηση της Ανεργίας στην Ευρωζώνη που διαμορφώθηκε στο 8.7% το Νοέμβριο 2017 από 8.8% τον Οκτώβριο και 9.8% το Νοέμβριο 2016. Όπως ανακοίνωσε η Eurostat η Ανεργία βρίσκεται πλέον στην Ευρωζώνη στα χαμηλότερα ποσοστά από τον Ιανουάριο 2009, δηλαδή την περίοδο που άρχισε να ξεσπάει η μεγάλη ύφεση…

Στην ΕΕ των 28 η Ανεργία υποχώρησε στο 7.3% το Νοέμβριο 2017 - για να βρεθεί στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο 2008 - από 7.4% τον Οκτώβριο και 8.3% το Νοέμβριο 2016.

Τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν ότι η μείωση της Ανεργίας κατά μία εκατοστιαία μονάδα συνδέεται με την κατά +2.6% αύξηση του όγκου ΑΕΠ.

-     Ο Δείκτης της εποχικά διορθωμένης βιομηχανικής παραγωγής της Ευρωζώνης αυξήθηκε το Νοέμβριο 2017 κατά +1.0% έναντι του Οκτωβρίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά +0.9%. Κατά τον Οκτώβριο 2017 ο αντίστοιχος δείκτης είχε αυξηθεί σε μηνιαία βάση κατά +0.4% και +0.5% αντίστοιχα για τις δύο οικονομικές ζώνες. Μεταξύ του Νοεμβρίου 2017 και του Νοεμβρίου 2016 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είχε αυξηθεί +3.2% στην Ευρωζώνη και +3.5% στην ΕΕ των 28.

Εντυπωσιακή η  αύξηση το Νοέμβριο 2017 της παραγωγής κεφαλαιουχικού εξοπλισμού στην Ευρωζώνη σε μηνιαία βάση κατά +3.0% και κατά  +6.2% σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2016. Οι ανωτέρω σημαντικές άνοδοι υποδηλώνουν εκτιμήσεις των βιομηχανιών της Ευρωζώνης για περαιτέρω σημαντική άνοδο της Κατανάλωσης που τις προτρέπει να αυξήσουν την παραγωγή πάγου εξοπλισμού.

-     Ο όγκος Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ των 28 +1.5% το Νοέμβριο 2017 έναντι του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο έναντι του Σεπτεμβρίου ο όγκος λιανικών πωλήσεων είχε μειωθεί στην Ευρωζώνη -1.1% και στην ΕΕ των 28 -0.6%.

Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 ο όγκος λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε +2.8% στην Ευρωζώνη και +2.7% στην ΕΕ των 28.

Η μεγαλύτερη άνοδος του όγκου λιανικών πωλήσεων προήλθε από διαρκή καταναλωτικά αγαθά: οικιακό εξοπλισμό, έτοιμα ενδύματα κλπ.

Τα στοιχεία του διμήνου Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2017 δείχνουν μια επιβράδυνση της Κατανάλωσης έναντι αυτής του 3ου τριμήνου 2017, που πιθανόν να επιβραδύνει και την άνοδο του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο του 2017.

 

ΕΛΛΑΔΑ

Η ολοκλήρωση της 3ης Αξιολόγησης θα συμβάλει στην ενίσχυση της Σταθερότητας της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά για καιρό θα παραμείνουν ιδιαίτερα μεγάλοι οι Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι… Οι οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπέρασαν τα 100 δισ. υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα αυτών των Κινδύνων γα νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Η μεγάλη επιβράδυνση του Πληθωρισμού τον Δεκέμβριο και η μεγάλη μείωση του όγκου λιανικών πωλήσεων τον Οκτώβριο 2017 υποδηλώνουν την "εύθραυστη ανάκαμψη" της Ελληνικής Οικονομίας.

-    Μεγάλη η άνοδος του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών την  τελευταία εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι Μακροοικονομικοί Δείκτες δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνοι, με εξαίρεση την πορεία της Ελληνικής Μεταποίησης. Πιθανώς οι προβλέψεις για το ομαλό κλείσιμο της 3ης Αξιολόγησης να δικαιολογεί την άνοδο των Μετοχικών Δεικτών.

-    Η έγκριση του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα της 3ης Αξιολόγησης δημιουργεί νέα πιο θετικά Μακροοικονομικά και θεσμικά δεδομένα για το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Ελληνική Οικονομία. Ωστόσο, οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της φοροδοτικής ικανότητας των υποχρέων.

-    Η έγκριση της Αξιολόγησης θα επιτρέψει την εκταμίευση όσης ύψους άνω των 6.5 δισ. ευρώ από τον ESM, από τα οποία τα 3 δισ. θα είναι για την ομαλή αποπληρωμή παλαιότερων δανείων και 1.5 δισ. αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες.

-    Ισχυρή επιβράδυνση του Πληθωρισμού σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2017 για να αυξηθεί κατά +0.7% έναντι του Δεκεμβρίου 2016, ίδια με αυτήν του Οκτωβρίου 2017, οι χαμηλότερες αυξήσεις μέσα στο 2017. Ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο 2017 η αύξηση του Πληθωρισμού είναι μικρότερη από αυτήν του πρώτου εξαμήνου.

Σε ετήσια βάση μεγαλύτερες μειώσεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή καταγράφονται στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και στη στέγαση, ενώ άνοδος στα είδη διατροφής, καπνικά προϊόντα κλπ.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με την αδυναμία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιμές λιανικής λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα Νοικοκυριά να βελτιώσουν την αγοραστική δυνατότητά τους.

-    Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο 2017 ανήλθε σε 20,7% έναντι 23,3% τον Οκτώβριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 20,8% τον Σεπτέμβριο 2017.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Οκτώβριο του 2017 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.783.483 άτομα, ενώ οι άνεργοι περιορίσθηκαν σε 990.288 άτομα και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώθηκε σε 3.228.662 άτομα.

-    Ο Γενικός Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων μειώθηκε -1.1% τον Οκτώβριο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, αποτελώντας την χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017, ενώ η μείωση ήταν -0.8% τον Σεπτέμβριο 2017. Ιδιαίτερα μεγάλη η μείωση του όγκου λιανικών πωλήσεων ειδών διατροφής στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 με -4.7%, επίσης η χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017.

Τα σχετικά στοιχεία της πορείας του όγκου λιανικών πωλήσεων υποδηλώνουν σοβαρή υποχώρηση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης  μέσα στους τέσσερεις πρώτους μήνες του δεύτερου εξαμήνου 2017. Εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου μάλλον θα έχουμε υποχώρηση του ΑΕΠ στο τελευταίο τρίμηνο 2017.

-    Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017 παρουσίασε μείωση -0,2%, ενώ οι μεταποιητικές βιομηχανίες είχαν μείωση -1.4% και οι εξορυκτικές είχαν μείωση της παραγωγής τους -11.2%.

Η Βιομηχανική Παραγωγή του Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με αυτήν του Νοεμβρίου 2016 αυξήθηκε +0,8% έναντι αύξησης +2,1% που σημειώθηκε κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το Νοέμβριο 2017 αύξηση είχε μόνον η Ενεργειακή Βιομηχανία, ενώ αντίθετα αισθητή πτώση είχαν οι βιομηχανίες Ενδιαμέσων  Αγαθών, Κεφαλαιουχικών Αγαθών και Μη Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών. "Ανησυχία" εμπνέει η μεγάλη μείωση την παραγωγής του Κλάδου Κεφαλαιουχικών Αγαθών στο 4μηνο Αυγούστου - Νοεμβρίου 2017, ο οποίος ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη για τη "βιωσιμότητα" της Ανάπτυξης μιας Εθνικής Οικονομίας.

Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει νέα επιβράδυνση του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο 2017, μετά από αυτήν που είχε σημειωθεί στο 3ο τρίμηνο της τελευταίας χρονιάς.

-     Μεγάλη η μείωση του Εμπορικού Ελλείμματος κατά -11.5% το Νοέμβριο 2017 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016, με το ύψος του να περιορίζεται φέτος στο 1.4 δισ. € από 1.6 δισ. το Νοέμβριο 2016.

Εντούτοις σε επίπεδο 11μήνου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2107 το Εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε +15.9% για να ανέβει στα 19.8 δισ. από 17.1 δισ. στο 11μηνο 2016 και 16.2 δισ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2015.

-     Η Συνολική Προσφορά Χρήματος (Μ3) στην Ευρωζώνη "έτρεχε" με ρυθμό +4.5% το Νοέμβριο 2017, νομισματικό μέγεθος που υποδηλώνει μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίες του χρήματος σε μια Οικονομία που αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό του ΑΕΠ γύρω από το +2.6%.

-     Σχετικά με το μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας μετά την "έξοδο από τα Μνημόνια" εκτιμάται ότι η πορεία της Οικονομίας θα είναι υπό "ενισχυμένη εποπτεία" μέχρι το 2060, όταν πλεόν θα έχει αποπληρωθεί το 75% του Δημοσίου Χρέους. Ωστόσο, το κόστος χρηματοδότησης του Δημόσιου Τομέα προβλέπεται να είναι 3 - 4 φορές μεγαλύτερο του σημερινού, εφόσον βέβαια παραμείνουν οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης της Ευρωζώνης και δεν υπάρξουν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

-    Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Νοέμβριο του 2017 τα χρέη προς το Δημόσιο ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δις €. Ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 55% του ΑΕΠ και το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από τα φορολογικά έσοδα του 2016.

-    Η αναπροσαρμογή των συντάξεων που θα ξεκινήσει από τα τέλη 2018 και με πλαφόν μέχρι και -18% θα συμβάλει στην ευκολότερη επίτευξη Πλεονάσματος, με στόχο το 3.5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, μια γενικευμένη περικοπή σε μεγάλα ποσοστά θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία της Κατανάλωσης από το 2019, χρονιά κατά την οποία η Ευρωζώνη προβλέπεται να πετύχει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2018.

-    Αβεβαιότητες δημιουργεί στο "εσωτερικό μέτωπο" η έναρξη διαπραγματεύσεων Ελλάδος και ΠΓΔΜ, που μπορεί να οδηγήσουν και σε Πολιτικούς Κινδύνους.

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Απανωτά τα ρεκόρ των Μετοχικών Δεικτών παρά τα μεγάλα Εμπορικά και Δημοσιονομικά Ελλείμματα… "Υπερθερμασμένη" παραμένει η Αγορά Ακινήτων με τις Μετοχές να παραμένουν περισσότερο ελκυστικές σε σχέση με τις Ομολογίες…

-     Τα "σερί των ρεκόρ ανόδου" των χρηματιστηριακών δεικτών υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να επηρεάζει θετικά η εσωτερική αξία των μετοχών μετά τη μεγάλη μείωση των φορολογιών επί των κερδών.

-     "Ανησυχία" προκάλεσε στις διεθνείς αγορές έκθεση των κινεζικών αρχών για την ανάγκη μείωσης ή και πλήρους περικοπής των αγορών νέων ομολογιών ΗΠΑ. Ως αιτιολογία αναφέρεται ότι πλέον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις, ενώ μπορεί να υποκρύπτονται και "φόβοι" για ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού από τις ΗΠΑ που θα έπλητταν το διμερές εμπόριο. Αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης αυτής της έκθεσης ήταν η προσωρινή πτώση των αμερικανικών Μετοχικών Δεικτών.

-     Ο ετήσιος Πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +2.1% τον Δεκέμβριο 2017 από +2.2% τον περασμένο Νοέμβριο. Ιδιαίτερα αισθητές οι αυξήσεις για ενοίκια, είδη υγιεινής και αυτοκίνητα.

-     Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης λιανικών πωλήσεων και υπηρεσιών διατροφής στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο 2017 αυξήθηκε +0.4% έναντι του Νοεμβρίου και +5.4% έναντι του Δεκεμβρίου 2016.

-     Τα αποθέματα χονδρικής στις ΗΠΑ αυξήθηκαν +0.8% το Νοέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, κατά τον οποίο είχαν μειωθεί -0.4%. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η κατά +1% αύξηση των αποθεμάτων μηχανολογικού εξοπλισμού που υποδηλώνει προσδοκίες στήριξης της εγχώριας Ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων.

-     Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 50.5 δισ. δολ. το Νοέμβριο 2017 - το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2012 - και από 48.9 δισ. που ήταν τον περασμένο Οκτώβριο. Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στη μεγάλη αύξηση τχων εισαγωγών για καταναλωτικά αγαθά  και αργό πετρέλαιο.

-    Ο τομέας της Κατοικίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι αιτήσεις για ενυπόθηκα δάνεια αυξήθηκαν +8.3% την εβδομάδα που έληξε στις 5 Ιανουαρίου, η μεγαλύτερη αύξηση που σημειώθηκε στο τελευταίο τετράμηνο.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό - τις Μετοχικές και λοιπές Αγορές στη νέα εβδομάδα.

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΑΕΠ: Με ρυθμό +0.6% εκτιμάται ότι αυξήθηκε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο 2017 έναντι του δεύτερου τριμήνου, ενώ ανάλογη ήταν και η αύξηση του ΑΕΠ των "28" της Ευρωζώνης.Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο 2017 σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016 η αύξηση του ΑΕΠ υπολογίσθηκε στο +2,5%. Το ΑΕΠ - σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της ECB - προβλέπεται να καταγράψει άνοδο +2.3% κατά το 2018, αισθητά υψηλότερη από προηγούμενες εκτιμήσεις της European Central Bank.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: "Καλό ξεκίνημα" για το 4ο τρίμηνο 2017 η διαμόρφωση του δείκτη Eurozone Composite Output Index στο 56.0 τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης Final Eurozone Services Business Activity Index αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 55.0 από 54.9 τον Σεπτέμβριο 2017. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 6 ετών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Παραμένει η πολιτική της ECB για αγορές ομολόγων 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, με έναρξη από τον Ιανουάριο και έως και τον Σεπτέμβριο 2018, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECB, διατηρώντας όμως αμετάβλητα τα Κεντρικά Επιτόκια. To πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Όμως μέσα στις αρχές 2018 πιθανόν να ανακοινωθεί πρόγραμμα μείωσης των αγορών ομολογιών χρίς μεταβολή των Κεντρικών Επιτοκίων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο Δείκτης της εποχικά διορθωμένης βιομηχανικής παραγωγής της Ευρωζώνης αυξήθηκε το Νοέμβριο 2017 κατά +1.0% έναντι του Οκτωβρίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά +0.9%. Κατά τον Οκτώβριο 2017 ο αντίστοιχος δείκτης είχε αυξηθεί σε μηνιαία βάση κατά +0.4% και +0.5% αντίστοιχα για τις δύο οικονομικές ζώνες. Μεταξύ του Νοεμβρίου 2017 και του Νοεμβρίου 2016 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είχε αυξηθεί +3.2% στην Ευρωζώνη και +3.5% στην ΕΕ των 28.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες τον Δεκέμβριο 2017 από 60.1 τον Νοέμβριο.  Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν τους πιο σημαντικούς μοχλούς επιτάχυνσης του ΑΕΠ και στηρίζουν αποτελεσματικά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Το Εμπορικό Πλεόνασμα της Ευρωζώνης περιορίσθηκε στα 18.9 δισ. € τον Οκτώβριο 2017 από 19.2 δισ. τον Σεπτέμβριο. Στο 10μηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου το εμπορικό πλεόνασμα περιορίσθηκε στα 187.9 δισ. από 213.8 δισ. στο αντίστοιχο 1ομηνο 2016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Ο δείκτης τιμών των προϊόντων που διαθέτει η βιομηχανία αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά +0.6% τον Νοέμβριο 2017, έναντι του Οκτωβρίου, ενώ στην ΕΕ των 28 η ανάλογη ήταν και η αύξηση. Και στις δύο οικονομικές ζώνες τον Οκτώβριο 2018 οι τιμές των βιομηχανιών προϊόντων είχαν αυξηθεί κατά +0.4%. Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων είχαν αυξηθεί +2.8% στην Ευρωζώνη και +3.1%στην ΕΕ των 28.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Συνεχής η υποχώρηση της Ανεργίας στην Ευρωζώνη που διαμορφώθηκε στο 8.7% το Νοέμβριο 2017 από 8.8% τον Οκτώβριο και 9.8% το Νοέμβριο 2016.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Επιβράδυνση της ανόδου του Δείκτη Εναρμονισμένου Πληθωρισμού στο +1.4% τον Δεκέμβριο 2017 από +1.5% τον Νοέμβριο και +1.1% τον Δεκέμβριο 2016. Χωρίς την επίδραση των τιμών Ενέργειας, τροφίμων και αλκοολούχων, ο Εναρμονισμένος Πληθωρισμός υποχώρησε τον Δεκέμβριο 2017 στο +0.9%, όσο ήταν και τον αντίστοιχο μήνα του 2016…

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Οι ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Ευρωζώνη κατά το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν +1.6% έναντι +1.4%  του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών (+2.3%), ενώ στη βιομηχανία η αύξηση έφθασε το (+1.8%).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ τελευταίων 80 μηνών έκλεισε ο δείκτης ο προσωρινός σύνθετος δείκτης Flash Eurozone PMI Composite Output Index ανεβαίνοντας στο 58.0 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.5 το Νοέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα τελευταίων 80 μηνών. Τέλος, ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες από 60.1 στον Νοέμβριο.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  Ο όγκος Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ των 28 +1.5% το Νοέμβριο 2017 έναντι του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο έναντι του Σεπτεμβρίου ο όγκος λιανικών πωλήσεων είχε μειωθεί στην Ευρωζώνη -1.1% και στην ΕΕ των 28 -0.6%. Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 ο όγκος λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε +2.8% στην Ευρωζώνη και +2.7% στην ΕΕ των 28.Η μεγαλύτερη άνοδος του όγκου λιανικών πωλήσεων προήλθε από διαρκή καταναλωτικά αγαθά: οικιακό εξοπλισμό, έτοιμα ενδύματα κλπ.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 80 μηνών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ο δείκτης παραγωγής του Τομέα Κατασκευών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0.1% τον Σεπτέμβριο 2017 από τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ των 28 σημειώθηκε μείωση -0.4%, σύμφωνα με την Eurostat. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2016 η παραγωγή του τομέα Κατασκευών αυξήθηκε +3.1% στην Ευρωζώνη και +2.6% στην ΕΕ των 28. Στο 3ο τρίμηνο 2017 η ετήσια άνοδος ήταν +3.0% στην Ευρωζώνη, έναντι +3.6% στην ΕΕ των 28.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Οι τιμές των κατοικιών στην  Ευρωζώνη αυξήθηκαν  κατά +3.8% στην Ευρωζώνη και + 4.4% στην ΕΕ των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου 2016.Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2017 οι τιμές αυξήθηκαν με +1.5% και +1.8% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχχουν στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές τους υποχώρησαν -1.2% μεταξύ των δεύτερων τριμήνων των ετών 2017 και 2016. Σημειωτέον ότι η πτώση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα είναι συνεχής....

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο υψηλός Δημόσιος Δανεισμός των Νοτίων Χωρών - μελών της Ευρωζώνης δημιουργεί γενικότερες ανασφάλειες για το μέλλον της Ευρωζώνης.

ΕΛΛΑΔΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Πολύ θετικό για την Ελλάδα (αλλά και την Ευρωζώνη) η επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για την τρίτη Αξιολόγηση και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων με τους Δανειστές. Εντούτοις, παραμένουν οι αβεβαιότητες για την επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών, ενώ η έξοδος στις αγορές μέσα στο 2018 αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους τουλάχιστον κατά 7 δισ. €, που θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των Καταναλωτικών Δαπανών και της Αποταμίευσης.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Νοέμβριο του 2017 τα χρέη προς το Δημόσιο ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δις €. Ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 55% του ΑΕΠ και το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από τα φορολογικά έσοδα του 2016.

ΑΕΠ: Επιβράδυνση της Οικονομικής Αναπτυξης στην Ελλάδα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - σε όρους όγκου - κατά το 3ο τρίμηνο 2017 να σημεειώνει αύξηση κατά + 0,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο, το οποίο είχε αυξηθεί +0.8% ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ του 3ου τριμήνου 20117 και αυτού του 2016 ο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1.3%, ενώ στο 2ο τρίμηνο 2017 η ετήσια αύξηση ήταν +1.6%.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Ισχυρή επιβράδυνση του Πληθωρισμού σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2017 για να αυξηθεί κατά +0.7% έναντι του Δεκεμβρίου 2016, ίδια με αυτήν του Οκτωβρίου 2017, οι χαμηλότερες αυξήσεις μέσα στο 2017. Ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο 2017 η αύξηση του Πληθωρισμού είναι μικρότερη από αυτήν του πρώτου εξαμήνου.

ΟΓΚΟΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Ο Γενικός Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων μειώθηκε -1.1% τον Οκτώβριο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, αποτελώντας την χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017, ενώ η μείωση ήταν -0.8% τον Σεπτέμβριο 2017. Ιδιαίτερα μεγάλη η μείωση του όγκου λιανικών πωλήσεων ειδών διατροφής στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 με -4.7%, επίσης η χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ:  Στο 3ο τρίμηνο 2017 η αύξηση της Απασχόλησης περιορίσθηκε στο +0.1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, από τους χαμηλότερους που κατεγράφησαν στην ΕΕ.  Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό Ανεργίας τον Σεπτέμβριο 2017 περιορίσθηκε σε 20,5% έναντι 23,2% τον Σεπτέμβριο 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 20,7% τον Αύγουστο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Σεπτέμβριο του 2017 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.800.254 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 981.126 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.223.768 άτομα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017 παρουσίασε μείωση -0,2%, ενώ οι μεταποιητικές βιομηχανίες είχαν μείωση -1.4% και οι εξορυκτικές είχαν μείωση της παραγωγής τους -11.2%.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Σύμφωνα με τον δείκτη IHS Markit Greece Manufacturing PM κατά τον Δεκέμβριο 2017 το "επιχειρηματικό κλίμα" διαμορφώθηκε στα καλλίτερα επίπεδα των τελευταίων 9,5 ετών. Οι παραγγελίες προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν τόσο από την εσωτερική όσο από τη διεθνή αγορά. Οι αυξημένες παραγγελίες έφεραν την παραγωγή στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο 2008, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις απασχόλησης.Ωστόσο, οι τιμές των προϊόντων των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων υποχώρησαν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του Νοεμβρίου 2017.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τον εξω-μεταποιητικό τομέα - ISM Non-Manufacturing PMI index - υποχώρησε στο 55.9 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.4 το Νοέμβριο. Η έρευνα αποκάλυψε χαλάρωση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και των αποθεμάτων, ενώ εντάθηκαν οι πιέσεις σε επίπεδο τιμών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Κατά +20.6% αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016, ο οποίος όμως είχε εμφανίσει μείωση -13.1% ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά +18.4% έναντι του 10μήνου του προηγουμένου έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί αύξηση του εμπορικού ελλείμματος +5%. Η απόλυτη χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω της ταχύτερης ανόδου των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών συμβάλλει στη μείωση του ύψους του ΑΕΠ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Η χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας εξακολουθεί μόνιμα να κινείται με πτωτικούς ρυθμούς καταγράφοντας ετήσια μείωση -1.5% τον Οκτώβριο 2017 για να υποχωρήσει περαιτέρω στο -1.6% και να περιορισθεί στα 215 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο επιχειρήσεων το υπόλοιπο της χρηματοδότησης κινήθηκε με "αναιμικούς ρυθμούς" +0.2% τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο για να διαμορφωθεί τελικά στα 89 δισ. ευρώ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Θετικές οι εξελίξεις σε επίπεδο Καταθέσεων καθώς για το σύνολο της Οικονομίας σημείωσαν ετήσια άνοδο +6.6% τον Οκτώβριο και +7.0% τον Νοέμβριο 2017. Όμως, τα μεγέθη αυτή σαφώς επηρεάσθηκαν από την πολύ σημαντική ετήσια αύξηση των Καταθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης με +30.5% τον Οκτώβριο και +31.2% τον Νοέμβριο 2017. Πολύ εντυπωσιακή και οι ετήσιοι ρυθμοί ανόδου των καταθέσεων των Επιχειρήσεων με +13.9% τον Οκτώβριο και +12.5% το Νοέμβριο 2017. Τέλος, τα Νοικοκυριά κατέγραψαν μια ετήσια αύξηση των Καταθέσεών τους με άνοδο +2.6% στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο και +3.1% τον Νοέμβριο 2017.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ: Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το 3ο τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016 παρουσίασε μείωση -33,6% έναντι αύξησης +76,8% που σημειώθηκε κατά τον αντίστοιχο δείκτη του 2016 ως προς το 2015. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του 3ου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017 παρουσίασε μείωση -14,7% έναντι αύξησης +22,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο 2016.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

 

ΑΕΠ:  Εντυπωσιακή και απρόβλεπτη η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά +3% στο 3ο τρίμηνο 2017 - έναντι πρόβλεψης +2.5% - ελαφρά χαμηλότερη από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ με +3.1% στο 2ο τρίμηνο 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται από το 1ο τρίμηνο 2015.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης λιανικών πωλήσεων και υπηρεσιών διατροφής στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο 2017 αυξήθηκε +0.4% έναντι του Νοεμβρίου και +5.4% έναντι του Δεκεμβρίου 2016.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Οι Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες στις ΗΠΑ είχαν μηνιαία άνοδο +0.3% τον Οκτώβριο 2017 μετά από υψηλότερη αύξηση κατά +0.9% τον Σεπτέμβριο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής των ΗΠΑ αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά +0.2% τον Νοέμβριο 2017, μετά από άνοδο +1.2% τον Οκτώβριο που ήταν και η καλλίτερη επίδοση από τον Μάϊο 2010.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η Μεταποιητική Δραστηριότητα βελτιώνεται στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με το Institute for Supply Management ο Δείκτης Manufacturing PMI αυξήθηκε στο 59.7 τον Δεκέμβριο 2017, από 58.2 το Νοέμβριο, για να διαμορφωθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων τριών μηνών. Η σχετική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην άνοδο της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, ενώ η απασχόληση επιβραδύνθηκε.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών των ΗΠΑ - U.S. Services Business Activity Index - περιορίσθηκε στο 54.7 το Νοέμβριο από 55.3 τον Οκτώβριο, για να βρεθεί στα χαμηλότερα τελευταίου τετραμήνου για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 13 ετών

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι νέες θέσεις στον εξω-αγροτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 148.000 τον Δεκέμβριο και  μετά από τις 252.000 που εξασφαλίσθηκαν τον Νοέμβριο, ενώ στον τομέα λιανικού εμπορίου μειώθηκαν κατά 20.300 θέσεις, παρά τις μεγάλες πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των εορτών. Η Ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη στο 4.1%, το χαμηλότερο ποσοστό στη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: "Χριστουγεννιάτικο δώρο Trump" για μεγάλη μείωση των φορολογιών των Επιχειρήσεων, από το 35% στο 21%. Το δημοσιονομικό βάρος από τη σχετική φορολογία θα ανέλθει σε 1.4 τρισ. δολάρια, αλλά δημιουργείται η προσδοκία του επαναπατρισμού κεφαλαίων 4 τρισ. $ και αύξησης του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:Ο ετήσιος Πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +2.1% τον Δεκέμβριο 2017 από +2.2% τον περασμένο Νοέμβριο. Ιδιαίτερα αισθητές οι αυξήσεις για ενοίκια, είδη υγιεινής και αυτοκίνητα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων κατά +0.25% δεν επηρέασε ιδιαίτερα τους Μετοχικούς Δείκτες που είχαν ανοδικές τάσεις κάτω από την επίδραση των μεγάλων μειώσεων στις φορολογίες των κερδών των εταιρειών. Μέσα στο 2018 προβλέπονται τρεις νέες αυξήσεις των κεντρικών επιτοκίων, αλλά που προβλέπεται να απορροφηθούν ομαλά από την αγορά. Οι εκτιμήσεις του Federal Reserve για το 2018 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές για την Οικονομία των ΗΠΑ, με πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ στο 2.5% (από 2.1% πρόβλεψη του περασμένου Σεπτεμβρίου), ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%-4% κάτω από την επίδραση και των μειώσεων των φορολογιών των επιχειρήσεων.

ΔΟΛΑΡΙΟ: Σε φάση έντονης μεταβλητότητας βρίσκεται το "πράσινο νόμισμα" μετά από τελευταία Μακροοικονομικά και Δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά και την τελευταία άνοδο των Κεντρικών Επιτοκίων μέσα στο Δεκέμβριο. Στην Ευρωζώνη η διαμόρφωση της ισοτιμίας του Ευρώ σε επίπεδα λίγο πάνω από το 1.20 $ και μάλλον θα επηρεάσει αρνητικά τις Εξαγωγές, αλλά με το Πετρέλαιο πλέον να κινείται πάνω από τα 64 $/βαρέλι.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός διαμόρφωσε ένα έλλειμμα 108 δισ. $ τον Αύγουστο έναντι των 107 δισ. του αντίστοιχου μήνα του 2016. Είναι προφανές ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο Προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί αισθητά με τις αποζημιώσεις και τα έργα που θα κατασκευασθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσαν οι δύο τυφώνες.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ:   Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 50.5 δισ. δολ. το Νοέμβριο 2017 - το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2012 - και από 48.9 δισ. που ήταν τον περασμένο Οκτώβριο. Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών για καταναλωτικά αγαθά  και αργό πετρέλαιο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΕΠ: Τελευταία πρόβλεψη του IMF για άνοδο του Παγκόσμιου ΑΕΠ με +3.6% το 2017 και +3.6% το 2018. Επίσης. αύξηση κατά +3.3% της Παγκόσμιας Ανάπτυξης προβλέπει ο OECD για το 2017, από +3% το 2016, ενώ η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω  άνοδο και το 2018. Με ρυθμό +3.7% προβλέπεται να αναπτυχθεί η Παγκόσμια Οικονομία κατά το 2017, έναντι +3.2% το 2016, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Commission.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: Με ισχυρούς ρυθμούς εξακολούθησε να αναπτύσσεται το διεθνές εμπόριο και στο 3ο τρίμηνο 2017. Στην πράξη εφαρμόζεται η απόφαση της Συνόδου των ηγετών των G20 στο Αμβούργο για την απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, ενώ είναι σαφής η αναδίπλωση από τις προεκλογικές διακηρύξεις του Trump για «μέτρα προστατευτισμού» σε βάρος των εισαγωγών...

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Οι "τριβές" μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας έχουν αυξήσει τις διεθνείς τιμές του αργού λίγο κάτω από τα 62 $/βαρέλι, αλλά με ένα "αποδυναμωμένο" δολάριο.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:   Οι χώρες της Ασίας εμφανίζουν μια πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη στηρίζοντας την Παγκόσμια Οικονομία. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς με άνοδο +1.7% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου κατά το οποίο είχε εξασφαλίσει άνοδο +1.8%. Η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό +0.3% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του 2ου τριμήνου κατά το οποίο εξασφάλισε ανάπτυξη +0.6%.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Το παγκόσμιο Χρέος ξεπέρασε τα 220 τρισ. $ και αντιστοιχεί στο 324% του Παγκόσμιου Προϊόντος. Ο σταδιακός περιορισμός των Πολιτικών Πιστωτικής Χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Ευρωζώνης δημιουργεί αυξανόμενες δυσκολίες άντλησης νέων δανείων με χαμηλά επιτόκια μέσα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων από τη διαγραφή ….4.5 τρισ. Δολαρίων από το Ενεργητικό - Παθητικό της Federal Reserve που θα ξεκινήσει πριν από τα τέλη 2017. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι αυξανόμενοι Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι, αφού πλέον ανέρχεται στο -3.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ το έλλειμμα του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού των ΗΠΑ για την οικονομική χρήση 2017. Συγκεκριμένα το έλλειμμα έφθασε στα 666 δισ. $ το 2017 από 586 δισ. το 2016.

ΗΠΑ vs Ρωσία: Οι Γεωπολιτικοί  Κίνδυνοι έχουν αυξηθεί μετά την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων από τις ΗΠΑ προς τη Ρωσία και την τελευταία να απαιτεί τη μείωση του προσωπικού των διπλωματών κλπ των ΗΠΑ κατά περίπου 700 άτομα, για να ακολουθήσουν "νέα αντίμετρα" από τις ΗΠΑ…

ΗΠΑ vs Κίνα: Σε «ήρεμα νερά» η πορεία των σχέσεων των δύο χωρών σε ότι αφορά το Διεθνές Εμπόριο μετά τις διαπραγματεύσεις των Προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας.

ΙΡΑΝ: Έντονες "τριβές" προκάλεσε η απόφαση του προέδρου Trump να ακυρώσει τη διεθνή συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν, με την Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Commission δημόσια να εκφράζουν την αντίθεσή τους… Πιθανή η ένταση των σχέσεων με την Σαουδική Αραβία πέρα και από τη σύγκρουση στην Υεμένη.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ: Η έναρξη διακορεατικού διαλόγου αμβλύνει τους διεθνείς γεωπολιτικούς κινδύνους από την απειλή χρήσης πυρηνικών ομβών από τη Βόρεια Κορέα

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πολιτικοί Κίνδυνοι: Πολύ θετική εξέλιξη στη Γερμανία η έναρξη διαλόγου για σχηματισμό κυβέρνησης με εταίρους το CDU και το SPD. Ωστόσο, στην Ευρωζώνη οι Πολιτικοί Κίνδυνοι εμφανίζονται αυξημένοι λόγω: 1) Της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στην περιφέρεια της Καταλονίας. 2) Ανάδειξης ενός ευρωσκεπτικιστή σε "πολιτικό  ρυθμιστή" στην Τσεχία, 3) Ισχυροποίησης υπερσυντηρητικών και ακροδεξιών  δυνάμεων στην Αυστρία.

Αυξανόμενη ανησυχία δημιουργείται για την Ιταλία που μάλλον σύντομα θα οδηγηθεί σε εκλογές η Ιταλία - χώρα με ιδιαίτερα επιβαρυμένο δημόσιο χρέος, αλλά και με τράπεζες που έχουν μεγάλα ανοίγματα… Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα αβέβαιο εκλογικό αποτέλεσμα, που ευνοεί το αντισυστημικό  5 star.

BREXIT: Οι διαπραγματεύσεις για το BREXIT συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και μέσα σε ένα "βαρύ οικονομικό κλίμα" για τη Βρετανία. Το ΑΕΠ στη Βρετανία αυξήθηκε κατά +1.5% στο 3ο τρίμηνο 2017, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 1ο τρίμηνο 2013. Στον Προϋπολογισμό για το 2017 εκτιμάται σε 40 δισ. στερλίνες το "κόστος του διαζυγίου" με την ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραμονής της Βρετανίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

ΑΝΑΛΥΣΗ:

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

Δρ Οικονομολόγος

 

ΥΓ: Η ανωτέρω ανάλυση σε καμμιά περίπτωση δεν αποτελεί «προτροπή» κλπ για τοποθετήσεις σε μετοχές ή άλλου είδους χρηματοοικονομικές κλπ επενδύσεις και προϊόντα που εγκυμονούν Επενδυτικούς Κινδύνους.

Investment Newsletter No 75       7 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017

 

ΕΛΛΑΔΑ: ΣΕ ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΝΟΔΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

ΗΠΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ "ΑΠΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ" ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Θετική διαγράφεται η πορεία των Μετοχικών Δεικτών της Ευρωζώνης με βάση τα τελευταία στοιχεία για την πορεία των Μακροοικονομικών Δεικτών.

-     Επιβράδυνση της ανόδου του Δείκτη Εναρμονισμένου Πληθωρισμού στο +1.4% τον Δεκέμβριο 2017 από +1.5% τον Νοέμβριο και +1.1% τον Δεκέμβριο 2016. Χωρίς την επίδραση των τιμών Ενέργειας, τροφίμων και αλκοολούχων, ο Εναρμονισμένος Πληθωρισμός υποχώρησε τον Δεκέμβριο 2017 στο +0.9%, όσο ήταν και τον αντίστοιχο μήνα του 2016…

Η διατήρηση του Πληθωρισμού σε επίπεδα πολύ κάτω του Στόχου της ECB για +2% ευνοεί τη διατήρηση χαλαρής της Πιστωτικής Πολιτικής για τις χώρες της Ευρωζώνης για πολλούς ακόμη μήνες.

-     Ο δείκτης τιμών των προϊόντων που διαθέτει η βιομηχανία αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά +0.6% τον Νοέμβριο 2017, έναντι του Οκτωβρίου, ενώ στην ΕΕ των 28 η ανάλογη ήταν και η αύξηση. Και στις δύο οικονομικές ζώνες τον Οκτώβριο 2018 οι τιμές των βιομηχανιών προϊόντων είχαν αυξηθεί κατά +0.4%. Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων είχαν αυξηθεί +2.8% στην Ευρωζώνη και +3.1%στην ΕΕ των 28.

Οι ανωτέρω μεταβολές - σχεδόν διπλάσιες της ανόδου του Πληθωρισμού σε 12μηνη βάση - υποδηλώνουν δυνατότητες αύξησης των βιομηχανικών τιμών που μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά λόγω αύξησης των διαθέσιμων εισοδημάτων.

-     Στις αρχές του 2018 το Ευρώ ενισχύθηκε έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2014. Η ανατίμηση αυτή συνδέεται περισσότερο με τις "ανησυχίες" για το Ομολογιακό Χρέος των ΗΠΑ και με την "εξυγίανση" του Ενεργητικού της FederalReserve και λιγότερο από την Ανάπτυξη τη Οικονομίας της Ευρωζώνης. Άλλωστε οι προβλέψεις είναι για ταχύτερη αύξηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ σε σύγκριση με αυτό της Ευρωζώνης…

-     Ο δείκτης Μεταποίησης FinalEurozoneManufacturingPMI διαμορφώθηκε στο 60.6 τον Δεκέμβριο 2018  έναντι 60.1 του Νοεμβρίου για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα 1997, όταν ξεκίνησε η σχετική μηνιαία έρευνα. Η σημαντική βελτίωση οφείλεται στη βελτίωση των παραγγελιών ενόψει και των εορτών, ενώ Απασχόληση διατηρήθηκε στα επίπεδα του Νοεμβρίου, όταν ήταν στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την περαιτέρω πορεία της Ευρωζώνης είναι ο υψηλός ρυθμός παραγγελιών κεφαλαιουχικών αγαθών, που υποδηλώνει περαιτέρω βελτίωση και σταθεροποίηση της ανόδου της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Η ανωτέρω πολύ θετική εξέλιξη υποδηλώνει ότι:

 • Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης προβλέπεται να έχει μάλλον αισθητή βελτίωση έναντι του 3ου τριμήνου του 2017 και του 4ου τριμήνου 2016.
 • Η χρηματιστηριακή αγορά θα υποστηριχθεί βραχυχρόνια από την αναμενόμενη βελτίωση των κερδών 4ου τριμήνου 2017.

-         Σημαντική και η "πρώτη θετική είδηση" του 2018 από τη Γερμανία λόγω της υποχώρησης της Ανεργίας στο 3.6% το Νοέμβριο 2017, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο 1980.

 

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη η άνοδος του Γενικού Δείκτη την  τελευταία εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι Μακροοικονομικοί Δείκτες δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνοι, με εξαίρεση τις προβλέψεις για την πορεία της Ελληνικής Μεταποίησης. Πιθανώς οι προβλέψεις για το ομαλό κλείσιμο της 3ης Αξιολόγησης να δικαιολογεί την άνοδο των Μετοχικών Δεικτών.

-    Ο Γενικός Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων μειώθηκε -1.1% τον Οκτώβριο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, αποτελώντας την χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017, ενώ η μείωση ήταν -0.8% τον Σεπτέμβριο 2017. Ιδιαίτερα μεγάλη η μείωση του όγκου λιανικών πωλήσεων ειδών διατροφής στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 με -4.7%, επίσης η χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017.

Τα σχετικά στοιχεία της πορείας του όγκου λιανικών πωλήσεων υποδηλώνουν σοβαρή υποχώρηση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης  μέσα στους τέσσερεις πρώτους μήνες του δεύτερου εξαμήνου 2017. Εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου μάλλον θα έχουμε υποχώρηση του ΑΕΠ στο τελευταίο τρίμηνο 2017.

-    Δυσμενείς εξελίξεις για την Ιδιωτική Κατανάλωση προβλέπονται και για τη νέα χρονιά. Συγκεκριμένα:

Το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς που θα ισχύει από το 2018 είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ποσοστού αυτής της κατηγορίας φορολογουμένων - πάνω από 1,4 εκατ. - υπολογίζεται να επηρεασθεί αρνητικά η Ιδιωτική Κατανάλωση και Αποταμίευση.

Αρνητική επίδραση στην πορεία της Ιδιωτικής Κατανάλωσης προβλέπεται κατά το 2018 και από την κατάργηση φοροαπαλλαγών (ΕΚΑΣ, εκπτώσεις ιατρικών δαπανών, μειωμένο ΦΠΑ σε νησιά κλπ)…

-    Σύντομα προβλέπεται η αλλαγή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, αλλά όπως φαίνεται χωρίς να υπάρξει μείωση του συνολικού ύψους του ΕΝΦΙΑ. Με τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται ότι θα ανακοπεί η πτωτική πορεία των τιμών των ακινήτων  που έχει καταγραφεί και το 2017, με αμείωτους ρυθμούς ως προς τα προηγούμενα χρόνια.

-    Η χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας εξακολουθεί μόνιμα να κινείται με πτωτικούς ρυθμούς καταγράφοντας ετήσια μείωση -1.5% τον Οκτώβριο 2017 για να υποχωρήσει περαιτέρω στο -1.6% και να περιορισθεί στα 215 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο επιχειρήσεων το υπόλοιπο της χρηματοδότησης κινήθηκε με "αναιμικούς ρυθμούς" +0.2% τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο για να διαμορφωθεί τελικά στα 89 δισ. ευρώ.

-    Θετικές οι εξελίξεις σε επίπεδο Καταθέσεων καθώς για το σύνολο της Οικονομίας σημείωσαν ετήσια άνοδο +6.6% τον Οκτώβριο και +7.0% τον Νοέμβριο 2017. Όμως, τα μεγέθη αυτή σαφώς επηρεάσθηκαν από την πολύ σημαντική ετήσια αύξηση των Καταθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης με +30.5% τον Οκτώβριο και +31.2% τον Νοέμβριο 2017.

Πολύ εντυπωσιακή και οι ετήσιοι ρυθμοί ανόδου των καταθέσεων των Επιχειρήσεων με +13.9% τον Οκτώβριο και +12.5% το Νοέμβριο 2017. Τέλος, τα Νοικοκυριά κατέγραψαν μια ετήσια αύξηση των Καταθέσεών τους με άνοδο +2.6% στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο και +3.1% τον Νοέμβριο 2017.

Τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν συνεχή βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών λόγω της ταχύτερης εισροής Καταθέσεων ως προς τις Χορηγήσεις.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος  η σχέση Χορηγήσεων προς Καταθέσεις το Νοέμβριο 2017 διαμορφώθηκε στο 1,55%.

-     Σύμφωνα με τον δείκτη IHSMarkitGreeceManufacturingPM κατά τον Δεκέμβριο 2017 το "επιχειρηματικό κλίμα" διαμορφώθηκε στα καλλίτερα επίπεδα των τελευταίων 9,5 ετών.

Οι παραγγελίες προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν τόσο από την εσωτερική όσο από τη διεθνή αγορά. Οι αυξημένες παραγγελίες έφεραν την παραγωγή στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο 2008, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις απασχόλησης.

Ωστόσο, οι τιμές των προϊόντων των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων υποχώρησαν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του Νοεμβρίου 2017.

-    Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στην Ελληνική Βιομηχανία αυξήθηκε +1.2% το Νοέμβριο 2017 έναντι μηνιαίας αύξησης +0.6% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ των 28.

Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 η αύξηση στην Ελλάδα ήταν +4.5% έναντι +2.8% στην Ευρωζώνη και +3.1% στην ΕΕ των 28. Προφανώς η μεγάλη αύξηση των βιομηχανικών τιμών στην Ελλάδα υποδηλώνει: (1)βελτίωση της ρευστότητας των εγχώριων βιομηχανιών και (2)ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους.

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Εντυπωσιακή η άνοδος  των Δεικτών DOW και S&P 500 την τελευταία εβδομάδα, η οποία μάλλον οφείλεται στην "υπέρμετρη αισιοδοξία" για την πορεία της Οικονομίας των ΗΠΑ μέσα στο 2018. Εντούτοις, τελευταία στοιχεία δείχνουν δυσκολίες περαιτέρω υποχώρησης της Ανεργίας που φαίνεται ότι έχει φθάσει σε οριακά επίπεδα, ενώ παράλληλα διευρύνεται το Κόστος εργασίας.

-     Στις αρχές 2018 το Δολάριο ΗΠΑ κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα τελευταίων τριών μηνών, παρά την τελευταία αύξηση των Κεντρικών Επιτοκίων….

Το τεράστιο Ομοσπονδιακό Χρέος των ΗΠΑ "τρομάζει" τους επενδυτές, καθώς θα πρέπει να αναμένονται και οι αρνητικές επιπτώσεις από την εξυγίανση του Ενεργητικού της FederalReserve, ύψους περίπου 4.5 τρισ. δολαρίων.

-     Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι νέες θέσεις στον εξω-αγροτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 148.000 τον Δεκέμβριο και  μετά από τις 252.000 που εξασφαλίσθηκαν τον Νοέμβριο, ενώ στον τομέα λιανικού εμπορίου μειώθηκαν κατά 20.300 θέσεις, παρά τις μεγάλες πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των εορτών. Η Ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη στο 4.1%, το χαμηλότερο ποσοστό στη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών.

Οι ανωτέρω εξελίξεις στον τομέα της Απασχόλησης θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως έναρξη "αποθέρμανσης" της αγοράς εργασίας, καθώς παράλληλα αυξήθηκε το Κόστος Εργασίας.

-     Σύμφωνα με άλλη έρευνα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ δημιούργησαν 250 χιλ. νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, έναντι προβλέψεων για 190 χιλ, ενώ Νοέμβριο είχαν δημιουργήσει άλλες 185 χιλ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση νέων θέσεων εργασίας από το Μάρτιο 2017, ενώ στο Δεκέμβριο 2017 οι 222 χιλ. δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις του τομέα υπηρεσιών.

-     Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τον εξω-μεταποιητικό τομέα - ISMNon-ManufacturingPMIindex - υποχώρησε στο 55.9 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.4 το Νοέμβριο. Η έρευνα αποκάλυψε χαλάρωση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και των αποθεμάτων, ενώ εντάθηκαν οι πιέσεις σε επίπεδο τιμών.

-     Η Μεταποιητική Δραστηριότητα βελτιώνεται στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με το InstituteforSupplyManagement ο Δείκτης ManufacturingPMI αυξήθηκε στο 59.7 τον Δεκέμβριο 2017, από 58.2 το Νοέμβριο, για να διαμορφωθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων τριών μηνών. Η σχετική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην άνοδο της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, ενώ η απασχόληση επιβραδύνθηκε.

-     Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 50.5 δισ. δολ. το Νοέμβριο, για να γίνει το μεγαλύτερο από τον Ιανουάριο 2012, λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών και πετρελαίου. Τον Οκτώβριο το εμπορικό έλλειμμα ήταν στα 48.9 δισ. δολ.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό - τις Μετοχικές και λοιπές Αγορές στη νέα εβδομάδα.

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΑΕΠ: Με ρυθμό +0.6% εκτιμάται ότι αυξήθηκε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο 2017 έναντι του δεύτερου τριμήνου, ενώ ανάλογη ήταν και η αύξηση του ΑΕΠ των "28" της Ευρωζώνης.Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο 2017 σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016 η αύξηση του ΑΕΠ υπολογίσθηκε στο +2,5%. Το ΑΕΠ - σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της ECB - προβλέπεται να καταγράψει άνοδο +2.3% κατά το 2018, αισθητά υψηλότερη από προηγούμενες εκτιμήσεις της European Central Bank.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: "Καλό ξεκίνημα" για το 4ο τρίμηνο 2017 η διαμόρφωση του δείκτη Eurozone Composite Output Index στο 56.0 τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης Final Eurozone Services Business Activity Index αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 55.0 από 54.9 τον Σεπτέμβριο 2017. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 6 ετών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Παραμένει η πολιτική της ECB για αγορές ομολόγων 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, με έναρξη από τον Ιανουάριο και έως και τον Σεπτέμβριο 2018, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECB, διατηρώντας όμως αμετάβλητα τα Κεντρικά Επιτόκια. To πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Η διατήρηση των Κεντρικών Επιτοκίων στην Ευρωζώνη στο 0% μέχρι και το τέλος 3ου τριμήνου 2018 ευνοεί τη χρηματοδότηση της Ανάπτυξης με χαμηλά τραπεζικά επιτόκια, επιτρέποντας στις εμπορικές τράπεζες να βελτιώσουν τους δείκτες φερεγγυότητας και της ρευστότητάς τους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Συγκρατημένη άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής κατά +0.2% στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο 2017 έναντι του Σεπτεμβρίου, κατά τον οποίο είχε μειωθεί -0.5% έναντι του Ιουλίου. Στο 12μηνο που έληξε Οκτώβριο η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε +3.7% τον Οκτώβριο 2017 από +3.4% τον προηγούμενο μήνα.
Σε επίπεδο ΕΕ των 28 η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο 2017 αυξήθηκε +0.3% έναντι του Σεπτεμβρίου - όταν είχε καταγραφεί μείωση -0.5% - ενώ έναντι του Οκτωβρίου 2016 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε +4.2%.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες τον Δεκέμβριο 2017 από 60.1 τον Νοέμβριο.  Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν τους πιο σημαντικούς μοχλούς επιτάχυνσης του ΑΕΠ και στηρίζουν αποτελεσματικά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Το Εμπορικό Πλεόνασμα της Ευρωζώνης περιορίσθηκε στα 18.9 δισ. € τον Οκτώβριο 2017 από 19.2 δισ. τον Σεπτέμβριο. Στο 10μηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου το εμπορικό πλεόνασμα περιορίσθηκε στα 187.9 δισ. από 213.8 δισ. στο αντίστοιχο 1ομηνο 2016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Ο δείκτης τιμών των προϊόντων που διαθέτει η βιομηχανία αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά +0.6% τον Νοέμβριο 2017, έναντι του Οκτωβρίου, ενώ στην ΕΕ των 28 η ανάλογη ήταν και η αύξηση. Και στις δύο οικονομικές ζώνες τον Οκτώβριο 2018 οι τιμές των βιομηχανιών προϊόντων είχαν αυξηθεί κατά +0.4%. Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων είχαν αυξηθεί +2.8% στην Ευρωζώνη και +3.1%στην ΕΕ των 28.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η Ανεργία υποχώρησε στο 8.8% τον Οκτώβριο από 8.9% τον Σεπτέμβριο και 9.8% τον Οκτώβριο 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο 2009. Στην ΕΕ των 28 η Ανεργία βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο 2007, καθώς έχει υποχωρήσει πλέον στο 7.4% τον Οκτώβριο 2017 από 7.5% τον Σεπτέμβριο και 8.3% τον Οκτώβριο 2016.Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα την φέρνουν πρώτη στην Ανεργία με 20.6% για τον Αύγουστο 2017 από 23.4% που ήταν ένα χρόνο ενωρίτερα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Επιβράδυνση της ανόδου του Δείκτη Εναρμονισμένου Πληθωρισμού στο +1.4% τον Δεκέμβριο 2017 από +1.5% τον Νοέμβριο και +1.1% τον Δεκέμβριο 2016. Χωρίς την επίδραση των τιμών Ενέργειας, τροφίμων και αλκοολούχων, ο Εναρμονισμένος Πληθωρισμός υποχώρησε τον Δεκέμβριο 2017 στο +0.9%, όσο ήταν και τον αντίστοιχο μήνα του 2016…

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Οι ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Ευρωζώνη κατά το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν +1.6% έναντι +1.4%  του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών (+2.3%), ενώ στη βιομηχανία η αύξηση έφθασε το (+1.8%).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ τελευταίων 80 μηνών έκλεισε ο δείκτης ο προσωρινός σύνθετος δείκτης Flash Eurozone PMI Composite Output Index ανεβαίνοντας στο 58.0 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.5 το Νοέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα τελευταίων 80 μηνών. Τέλος, ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες από 60.1 στον Νοέμβριο.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  Κατά τον Οκτώβριο 2017 ο όγκος λιανικού εμπορίου υποχώρησε κατά -1.1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ η μείωση ήταν στο -0.5% στην ΕΕ των "28". Σε 12μηνη βάση πάντως ο όγκος λιανικού εμπορίου τον Οκτώβριο 2017 ήταν αυξημένος +0.4%% και +0.9% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 80 μηνών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ο δείκτης παραγωγής του Τομέα Κατασκευών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0.1% τον Σεπτέμβριο 2017 από τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ των 28 σημειώθηκε μείωση -0.4%, σύμφωνα με την Eurostat. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2016 η παραγωγή του τομέα Κατασκευών αυξήθηκε +3.1% στην Ευρωζώνη και +2.6% στην ΕΕ των 28. Στο 3ο τρίμηνο 2017 η ετήσια άνοδος ήταν +3.0% στην Ευρωζώνη, έναντι +3.6% στην ΕΕ των 28.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Οι τιμές των κατοικιών στην  Ευρωζώνη αυξήθηκαν  κατά +3.8% στην Ευρωζώνη και + 4.4% στην ΕΕ των 28κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου 2016.Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2017 οι τιμές αυξήθηκαν με +1.5% και +1.8% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχχουν στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές τους υποχώρησαν -1.2% μεταξύ των δεύτερων τριμήνων των ετών 2017 και 2016. Σημειωτέον ότι η πτώση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα είναι συνεχής....

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Ο Πληθωρισμός στην Ευρωζώνη προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά +1.5% τον Νοέμβριο 2017 από +1.4% τον Οκτώβριο. Οι ρυθμοί ανόδου του πληθωρισμού παραμένουν ακόμη κατά πολύψ χαμηλότερου του Στόχου για 2% που έχει τεθεί από την ECB.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο υψηλός Δημόσιος Δανεισμός των Νοτίων Χωρών - μελών της Ευρωζώνης δημιουργεί γενικότερες ανασφάλειες για το μέλλον της Ευρωζώνης.

ΕΛΛΑΔΑ

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ:  Πολύ θετικό για την Ελλάδα (αλλά και την Ευρωζώνη) η επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για την τρίτη Αξιολόγηση και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων με τους Δανειστές. Εντούτοις, παραμένουν οι αβεβαιότητες για την επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών, ενώ η έξοδος στις αγορές μέσα στο 2018 αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους τουλάχιστον κατά 7 δισ. €, που θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των Καταναλωτικών Δαπανών και της Αποταμίευσης.

ΑΕΠ: Επιβράδυνση της Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - σε όρους όγκου - κατά το 3ο τρίμηνο 2017 να σημειώνει αύξηση κατά + 0,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο, το οποίο είχε αυξηθεί +0.8% ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ του 3ου τριμήνου 2017 και αυτού του 2016 ο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1.3%, ενώ στο 2ο τρίμηνο 2017 η ετήσια αύξηση ήταν +1.6%.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Μείωση κατά -0.9% εμφάνισε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον  Νοέμβριο 2017 έναντι του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο  είχε μειωθεί κατά -0.4%, ενώ το Νοέμβριο 2016 είχε μείωση -0.5%. Συνολικά ο ΕνΔΤΚ παρουσίασε επτά μειώσεις μέσα στο 2017, σαφής ένδειξη ότι δεν είναι εφικτή η άνοδος του πληθωρισμού λόγω χαμηλών εισοδημάτων και συγκρατημένης Κατανάλωσης των Νοικοκυριών, ενώ ενσωματωμένες είναι και μεγάλες αυξήσεις από φόρους. Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 η μεταβολή ήταν +1.1% από +0.5% τον Οκτώβριο και -0.2% το Νοέμβριο 2016.

ΟΓΚΟΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Ο Γενικός Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων μειώθηκε -1.1% τον Οκτώβριο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, αποτελώντας την χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017, ενώ η μείωση ήταν -0.8% τον Σεπτέμβριο 2017. Ιδιαίτερα μεγάλη η μείωση του όγκου λιανικών πωλήσεων ειδών διατροφής στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 με -4.7%, επίσης η χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο 2017.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ:  Στο 3ο τρίμηνο 2017 η αύξηση της Απασχόλησης περιορίσθηκε στο +0.1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, από τους χαμηλότερους που κατεγράφησαν στην ΕΕ.  Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό Ανεργίας τον Σεπτέμβριο 2017 περιορίσθηκε σε 20,5% έναντι 23,2% τον Σεπτέμβριο 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 20,7% τον Αύγουστο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Σεπτέμβριο του 2017 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.800.254 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 981.126 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.223.768 άτομα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Τον Οκτώβριο 2017 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά +0,5% έναντι του Οκτωβρίου 2016, ενώ στο αμέσως προηγούμενο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2016 η αύξηση ήταν + 6,9%. Στις αντίστοιχες χρονικές περιόδου ο δείκτης των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων μεταβολές -0,3% και +7,3%. Τα στοιχεία υποδηλώνουν σοβαρή επιβράδυνση της Μεταποιητικής Δραστηριότητας κατά τους τέσσερις μήνες του 2ου εξαμήνου 2017, έναντι του 1ου εξαμήνου και κυρίως ως προς το αντίστοιχο 4μηνο του 2016. Πάντως στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 η παραγωγή του συνόλου των βιομηχανιών αυξήθηκε +4,7% έναντι του περυσινού 10μήνου του 2016, το οποίο είχε πετύχει αύξηση + 2,5%, ενώ οι Μεταποιητικές Επιχειρήσεις είχαν αύξηση +3,2% και +5,1% στα αντίστοιχα ανωτέρω 10μηνα.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Σύμφωνα με τον δείκτη IHS Markit Greece Manufacturing PM κατά τον Δεκέμβριο 2017 το "επιχειρηματικό κλίμα" διαμορφώθηκε στα καλλίτερα επίπεδα των τελευταίων 9,5 ετών. Οι παραγγελίες προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν τόσο από την εσωτερική όσο από τη διεθνή αγορά. Οι αυξημένες παραγγελίες έφεραν την παραγωγή στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο 2008, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις απασχόλησης.Ωστόσο, οι τιμές των προϊόντων των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων υποχώρησαν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του Νοεμβρίου 2017.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τον εξω-μεταποιητικό τομέα - ISM Non-Manufacturing PMI index - υποχώρησε στο 55.9 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.4 το Νοέμβριο. Η έρευνα αποκάλυψε χαλάρωση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και των αποθεμάτων, ενώ εντάθηκαν οι πιέσεις σε επίπεδο τιμών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Κατά +20.6% αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016, ο οποίος όμως είχε εμφανίσει μείωση -13.1% ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά +18.4% έναντι του 10μήνου του προηγουμένου έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί αύξηση του εμπορικού ελλείμματος +5%. Η απόλυτη χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω της ταχύτερης ανόδου των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών συμβάλλει στη μείωση του ύψους του ΑΕΠ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Η χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας εξακολουθεί μόνιμα να κινείται με πτωτικούς ρυθμούς καταγράφοντας ετήσια μείωση -1.5% τον Οκτώβριο 2017 για να υποχωρήσει περαιτέρω στο -1.6% και να περιορισθεί στα 215 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο επιχειρήσεων το υπόλοιπο της χρηματοδότησης κινήθηκε με "αναιμικούς ρυθμούς" +0.2% τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο για να διαμορφωθεί τελικά στα 89 δισ. ευρώ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Θετικές οι εξελίξεις σε επίπεδο Καταθέσεων καθώς για το σύνολο της Οικονομίας σημείωσαν ετήσια άνοδο +6.6% τον Οκτώβριο και +7.0% τον Νοέμβριο 2017. Όμως, τα μεγέθη αυτή σαφώς επηρεάσθηκαν από την πολύ σημαντική ετήσια αύξηση των Καταθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης με +30.5% τον Οκτώβριο και +31.2% τον Νοέμβριο 2017. Πολύ εντυπωσιακή και οι ετήσιοι ρυθμοί ανόδου των καταθέσεων των Επιχειρήσεων με +13.9% τον Οκτώβριο και +12.5% το Νοέμβριο 2017. Τέλος, τα Νοικοκυριά κατέγραψαν μια ετήσια αύξηση των Καταθέσεών τους με άνοδο +2.6% στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο και +3.1% τον Νοέμβριο 2017.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ: Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το 3ο τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016 παρουσίασε μείωση -33,6% έναντι αύξησης +76,8% που σημειώθηκε κατά τον αντίστοιχο δείκτη του 2016 ως προς το 2015. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του 3ου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017 παρουσίασε μείωση -14,7% έναντι αύξησης +22,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο 2016.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

 

ΑΕΠ:  Εντυπωσιακή και απρόβλεπτη η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά +3% στο 3ο τρίμηνο 2017 - έναντι πρόβλεψης +2.5% - ελαφρά χαμηλότερη από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ με +3.1% στο 2ο τρίμηνο 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται από το 1ο τρίμηνο 2015.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ο Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων που αυξήθηκε +0.8% τον Νοέμβριο 2017 μετά από αύξηση +0.5% τον Οκτώβριο και πτώση -0.1% τον Αύγουστο. Πρόκειται για άνοδο μέσα στον Νοέμβριο που οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Οι Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες στις ΗΠΑ είχαν μηνιαία άνοδο +0.3% τον Οκτώβριο 2017 μετά από υψηλότερη αύξηση κατά +0.9% τον Σεπτέμβριο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής των ΗΠΑ αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά +0.2% τον Νοέμβριο 2017, μετά από άνοδο +1.2% τον Οκτώβριο που ήταν και η καλλίτερη επίδοση από τον Μάϊο 2010.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η Μεταποιητική Δραστηριότητα βελτιώνεται στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με το Institute for Supply Management ο Δείκτης Manufacturing PMI αυξήθηκε στο 59.7 τον Δεκέμβριο 2017, από 58.2 το Νοέμβριο, για να διαμορφωθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων τριών μηνών. Η σχετική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην άνοδο της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, ενώ η απασχόληση επιβραδύνθηκε.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών των ΗΠΑ - U.S. Services Business Activity Index - περιορίσθηκε στο 54.7 το Νοέμβριο από 55.3 τον Οκτώβριο, για να βρεθεί στα χαμηλότερα τελευταίου τετραμήνου για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 13 ετών

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι νέες θέσεις στον εξω-αγροτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 148.000 τον Δεκέμβριο και  μετά από τις 252.000 που εξασφαλίσθηκαν τον Νοέμβριο, ενώ στον τομέα λιανικού εμπορίου μειώθηκαν κατά 20.300 θέσεις, παρά τις μεγάλες πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των εορτών. Η Ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη στο 4.1%, το χαμηλότερο ποσοστό στη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: "Χριστουγεννιάτικο δώρο Trump" για μεγάλη μείωση των φορολογιών των Επιχειρήσεων, από το 35% στο 21%. Το δημοσιονομικό βάρος από τη σχετική φορολογία θα ανέλθει σε 1.4 τρισ. δολάρια, αλλά δημιουργείται η προσδοκία του επαναπατρισμού κεφαλαίων 4 τρισ. $ και αύξησης του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε 12μηνη βάση στο +2.2% τον Νοέμβριο από +2.0% τον Οκτώβριο 2017. Εντούτοις, ο Δομικός Πληθωρισμός (core inflation) - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής - υποχώρησε στο +1.7% τον Νοέμβριο από +1.8% τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων κατά +0.25% δεν επηρέασε ιδιαίτερα τους Μετοχικούς Δείκτες που είχαν ανοδικές τάσεις κάτω από την επίδραση των μεγάλων μειώσεων στις φορολογίες των κερδών των εταιρειών. Μέσα στο 2018 προβλέπονται τρεις νέες αυξήσεις των κεντρικών επιτοκίων, αλλά που προβλέπεται να απορροφηθούν ομαλά από την αγορά. Οι εκτιμήσεις του Federal Reserve για το 2018 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές για την Οικονομία των ΗΠΑ, με πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ στο 2.5% (από 2.1% πρόβλεψη του περασμένου Σεπτεμβρίου), ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%-4% κάτω από την επίδραση και των μειώσεων των φορολογιών των επιχειρήσεων.

ΔΟΛΑΡΙΟ: Σε φάση έντονης μεταβλητότητας βρίσκεται το "πράσινο νόμισμα" μετά από τελευταία Μακροοικονομικά και Δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά και την τελευταία άνοδο των Κεντρικών Επιτοκίων μέσα στο Δεκέμβριο. Στην Ευρωζώνη η διαμόρφωση της ισοτιμίας του Ευρώ σε επίπεδα λίγο πάνω από το 1.18 $ μάλλον θα επηρεάσει αρνητικά τις Εξαγωγές, αλλά με το Πετρέλαιο πλέον να κινείται πάνω από τα 58 $/βαρέλι.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός διαμόρφωσε ένα έλλειμμα 108 δισ. $ τον Αύγουστο έναντι των 107 δισ. του αντίστοιχου μήνα του 2016. Είναι προφανές ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο Προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί αισθητά με τις αποζημιώσεις και τα έργα που θα κατασκευασθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσαν οι δύο τυφώνες.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ:   Το Εμπορικό Έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε στα  48.7 δισ. $ τον Οκτώβριο 2017 από 44.9 δισ. τον Σεπτέμβριο και  42,8 δισ. $ τον Αύγουστο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΕΠ: Τελευταία πρόβλεψη του IMF για άνοδο του Παγκόσμιου ΑΕΠ με +3.6% το 2017 και +3.6% το 2018. Επίσης. αύξηση κατά +3.3% της Παγκόσμιας Ανάπτυξης προβλέπει ο OECD για το 2017, από +3% το 2016, ενώ η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω  άνοδο και το 2018. Με ρυθμό +3.7% προβλέπεται να αναπτυχθεί η Παγκόσμια Οικονομία κατά το 2017, έναντι +3.2% το 2016, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Commission.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: Με ισχυρούς ρυθμούς εξακολούθησε να αναπτύσσεται το διεθνές εμπόριο και στο 3ο τρίμηνο 2017. Στην πράξη εφαρμόζεται η απόφαση της Συνόδου των ηγετών των G20 στο Αμβούργο για την απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, ενώ είναι σαφής η αναδίπλωση από τις προεκλογικές διακηρύξεις του Trump για «μέτρα προστατευτισμού» σε βάρος των εισαγωγών...

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Οι "τριβές" μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας έχουν αυξήσει τις διεθνείς τιμές του αργού λίγο κάτω από τα 62 $/βαρέλι, αλλά με ένα "αποδυναμωμένο" δολάριο.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:   Οι χώρες της Ασίας εμφανίζουν μια πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη στηρίζοντας την Παγκόσμια Οικονομία. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς με άνοδο +1.7% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου κατά το οποίο είχε εξασφαλίσει άνοδο +1.8%. Η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό +0.3% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του 2ου τριμήνου κατά το οποίο εξασφάλισε ανάπτυξη +0.6%.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Το παγκόσμιο Χρέος ξεπέρασε τα 220 τρισ. $ και αντιστοιχεί στο 324% του Παγκόσμιου Προϊόντος. Ο σταδιακός περιορισμός των Πολιτικών Πιστωτικής Χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Ευρωζώνης δημιουργεί αυξανόμενες δυσκολίες άντλησης νέων δανείων με χαμηλά επιτόκια μέσα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων από τη διαγραφή ….4.5 τρισ. Δολαρίων από το Ενεργητικό - Παθητικό της Federal Reserve που θα ξεκινήσει πριν από τα τέλη 2017. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι αυξανόμενοι Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι, αφού πλέον ανέρχεται στο -3.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ το έλλειμμα του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού των ΗΠΑ για την οικονομική χρήση 2017. Συγκεκριμένα το έλλειμμα έφθασε στα 666 δισ. $ το 2017 από 586 δισ. το 2016.

ΗΠΑ vs Ρωσία: Οι Γεωπολιτικοί  Κίνδυνοι έχουν αυξηθεί μετά την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων από τις ΗΠΑ προς τη Ρωσία και την τελευταία να απαιτεί τη μείωση του προσωπικού των διπλωματών κλπ των ΗΠΑ κατά περίπου 700 άτομα, για να ακολουθήσουν "νέα αντίμετρα" από τις ΗΠΑ…

ΗΠΑ vs Κίνα: Σε «ήρεμα νερά» η πορεία των σχέσεων των δύο χωρών σε ότι αφορά το Διεθνές Εμπόριο μετά τις διαπραγματεύσεις των Προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας.

ΙΡΑΝ: Έντονες "τριβές" προκάλεσε η απόφαση του προέδρου Trump να ακυρώσει τη διεθνή συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν, με την Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Commission δημόσια να εκφράζουν την αντίθεσή τους… Πιθανή η ένταση των σχέσεων με την Σαουδική Αραβία πέρα και από τη σύγκρουση στην Υεμένη.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ: Η έναρξη διακορεατικού διαλόγου αμβλύνει τους διεθνείς γεωπολιτικούς κινδύνους από την απειλή χρήσης πυρηνικών βομβών από τη Βόρεια Κορέα

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πολιτικοί Κίνδυνοι: Στην Ευρωζώνη οι Πολιτικοί Κίνδυνοι εμφανίζονται αυξημένοι λόγω: 1) Της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στην περιφέρεια της Καταλονίας. 2) Καθυστερήσεων στη Γερμανία στο σχηματισμό κυβέρνησης. 3) Ανάδειξης ενός ευρωσκεπτικιστή σε "πολιτικό  ρυθμιστή" στην Τσεχία, 4) Ισχυροποίησης υπερσυντηρητικών και ακροδεξιών  δυνάμεων στην Αυστρία.

Αυξανόμενη ανησυχία δημιουργείται για την Ιταλία που μάλλον σύντομα θα οδηγηθεί σε εκλογές η Ιταλία - χώρα με ιδιαίτερα επιβαρυμένο δημόσιο χρέος, αλλά και με τράπεζες που έχουν μεγάλα ανοίγματα… Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα αβέβαιο εκλογικό αποτέλεσμα, που ευνοεί το αντισυστημικό  5 star.

BREXIT: Οι διαπραγματεύσεις για το BREXIT συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και μέσα σε ένα "βαρύ οικονομικό κλίμα" για τη Βρετανία. Το ΑΕΠ στη Βρετανία αυξήθηκε κατά +1.5% στο 3ο τρίμηνο 2017, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 1ο τρίμηνο 2013. Στον Προϋπολογισμό για το 2017 εκτιμάται σε 40 δισ. στερλίνες το "κόστος του διαζυγίου" με την ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραμονής της Βρετανίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

 ΑΝΑΛΥΣΗ:

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

Δρ Οικονομολόγος

ΥΓ: Η ανωτέρω ανάλυση σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί «προτροπή» κλπ για τοποθετήσεις σε μετοχές ή άλλου είδους χρηματοοικονομικές κλπ επενδύσεις και προϊόντα που εγκυμονούν Επενδυτικούς Κινδύνους.

--------------------------------------------------------------------------------

Investment Newsletter  No 74       2 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΟΙ "ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" ΤΟΥ 2018

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ" ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ: "ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ" Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ "ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ"

ΗΠΑ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;

 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

-     Το 2017 ήταν μια "πολύ καλή χρονιά" για την Οικονομία της Ευρωζώνης και της ΕΕ των 28 γενικότερα, παρά τις αβεβαιότητες που έχει δημιουργήσει το BREXIT. Με ετήσια άνοδο των Δεικτών Euronext 100 και Eurostoxx 50 κατά +10.58% και +6.49% αντίστοιχα οι Ευρωπαϊκές Μετοχές πέτυχαν μέτριες αποδόσεις σε σύγκριση με αυτές των Δεικτών Dow και S&P 500 που είχαν ετήσια άνοδο κατά +25% και +19% αντίστοιχα.

-    Χρονιά ισχυρής Ανάπτυξης με βελτίωση των Δεικτών Απασχόλησης αναμένεται να είναι το 2018. Ωστόσο, η καθυστέρηση Πολιτικής Ενοποίησης ενδέχεται να οδηγήσει σε "αποσυσπειρώσεις" και ενίσχυση των "φυγόκεντρων δυνάμεων", επηρεάζοντας κυρίως τους Μετοχικούς Δείκτες.

-    Ειδικότερα, από πλευράς Πολιτικών Κινδύνων παραμένει η "ρευστότητα" στη Γερμανία, παρά και τις διαβεβαιώσεις της Γερμανίδας καγκελαρίου ότι η χώρα θα αποκτήσει πολύ ισχυρή κυβέρνηση. Εντούτοις, το "προσφυγικό έχει αναδειχθεί σε ισχυρό παράγοντα πολιτικής ρευστότητας σε βάρος του πρώην συνασπισμού CDU και SPD. Το "ξενοφοβικό κλίμα" ενισχύεται στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας ισχυρές πολιτικές πιέσεις και στο εσωτερικό της Γερμανίας.

-    Στις "νότιες χώρες της Ευρώπης" παραμένουν έντονοι οι "πολιτικοί κίνδυνοι", καθώς οι εκλογές στην Καταλονία δεν ξεκαθάρισαν το πρόβλημα της απόσχισης ή όχι της σημαντικής αυτής οικονομικής περιφέρειας.

 Στην Ιταλία έντονη η "πολιτική ρευστότητα", καθώς με βάση τελευταίες δημοσκοπήσεις η χώρα βαδίζει για εκλογές με την κεντροδεξιά να κερδίζει έδαφος προηγούμενη του "πολιτικού μορφώματος" 5 star και με την αριστερά να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Πέραν αυτών η Ιταλία αντιμετωπίζει (μάλλον περιορισμένους) Κινδύνους από τις συγκρατημένες τάσεις αυτονόμησης περιφερειών του Βορρά, με τα αιτήματά τους να περιορίζονται κυρίως στο ποσοστό συμμετοχής στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

-    Από μακροοικονομικής πλευράς το ΑΕΠ - σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της ECB - προβλέπεται να καταγράψει άνοδο +2.3% κατά το 2018, αισθητά υψηλότερη από προηγούμενες εκτιμήσεις της EuropeanCentralBank.

Η συνεχής υποχώρηση της Ανεργίας σε συνδυασμό με τη βελτίωση των Αποδοχών  των εργαζομένων συμβάλλουν στην αύξηση της Εσωτερικής Ζήτησης και της Συνολικής Κατανάλωσης στις χώρες της Ευρωζώνης. Η τελευταία πρόβλεψη είναι για υποχώρηση της Ανεργίας στο +8.4% το 2018 και + 7.8% το 2019.

 

ΕΛΛΑΔΑ

-    Το 2017 - και ιδιαίτερα το 1ο εξάμηνό του - αποτέλεσε τη χρονιά που εμφανίσθηκαν σαφή σημάδια Ανάκαμψης σε σύγκριση με τη διετία 2015 - 2016, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρη η περαιτέρω άνοδός του. Είναι αρκετά χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο 2017 συνεχίσθηκε η πτωτική πορεία των Τιμών των Ακινήτων, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης που συνυπάρχει η ικανοποιητική άνοδος του ΑΕΠ με την άνοδο των τιμών των Ακινήτων.

-    Η ετήσια άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχεδόν κατά +25% μέσα στο 2017 δεν ανταποκρίνεται ούτε ως προς τις επιδόσεις του ΑΕΠ των τελευταίων ετών ούτε ως προς την ουσιαστική βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Παραγωγικού Δυναμικού, η χρηματοδότηση του οποίου παραμένει αρνητική. Η μεγάλη άνοδος των χρηματιστηριακών τιμών περισσότερο ανταποκρίνεται προς τις "μεγάλες προσδοκίες" για σταθεροποίηση της Ελληνικής Οικονομίας, ενώ οι τραπεζικές μετοχές βρίσκοντας σε χαμηλά επίπεδα ενόψει των επικείμενων stresstestsκαι των "εκκαθαρίσεων" των χαρτοφυλακίων "κόκκινων δανείων".

-    Ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο 2017, ενώ αρκετοί συντελεστές που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή του εμφάνισαν "σημάδια κόπωσης" τον Οκτώβριο…

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΏΡΙΟ ΠΡΟΪΌΝ:

-     Είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την άνοδο του ΑΕΠ κατά το 2018, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι "εύθραυστη" παρουσιάζοντας μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς επηρεάζεται έντονα από το τεράστιο Δημοσιονομικό Χρέος που συμπιέζει Ιδιωτική και Δημόσια Κατανάλωση, ενώ η φοροδοτική ικανότητα είναι αβέβαιη. Με βάση την υπόθεση ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και της ΕΕ των "28" θα αυξηθεί κατά περίπου 1.7% - 2.9% κατά το 2018 (σ.σ. εκτιμήσεις ECB) η Ελληνική Οικονομία θα επηρεασθεί θετικά τόσο από πλευράς Τουριστικής Οικονομίας όσο και των εξαγωγών της Πρωτογενούς και της Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, αλλά με τις τελευταίες να παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

-     Ο Πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης, καθώς η Ιδιωτική και η Δημόσια Κατανάλωση αντικειμενικά δεν έχουν δυνατότητες αισθητών αυξήσεων, ενδεχόμενα δε - και υπό προϋποθέσεις - να περιορισθούν οι δαπάνες για μισθοδοσίες και συντάξεις μέσα στο 2018

-     Σημαντικό ρόλο στην πορεία της Ανάπτυξης θα παίξουν τα αποτελέσματα των stresstestsτα οποία, εάν είναι ευνοϊκά, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της Τραπεζικής Χρηματοδότησης, ενώ μέχρι και το 2017 αυτή κινείτο με αρνητικούς ρυθμούς.

-     Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει εάν θα επιτευχθεί συμφωνία και με ποιους όρους για τη φορολογία των πλοίων, καθώς η ποντοπόρος ναυτιλία αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα άντλησης διεθνών κεφαλαίων, επηρεάζοντας σημαντικά την πορεία του Ισοζυγίου Υπηρεσιών και του Εθνικού Εισοδήματος.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

-     Η πορεία των Δημοσίων Οικονομικών κατά το 2018 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του ΑΕΠ, το οποίο - υπό κανονικές συνθήκες - θα έχει θετικούς ρυθμούς ανόδου σε σύγκριση με το 2017. Ωστόσο, με δεδομένη την υψηλή φοροδοτική ικανότητα που έχει εξαντλήσει τα Νοικοκυριά και κυρίως τους συνταξιούχους δεν θα πρέπει να αποκλεισθούν "εκπλήξεις" από αποκλίσεις στους τεθέντες Δημοσιονομικούς Στόχους.

-     Πολύ σημαντικό ρόλο στη Δημοσιονομική Πολιτική θα παίξουν οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3.5% του ΑΕΠ. Το ΔΝΤ είναι δυνατόν να επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για μείωση συντάξεων, περικοπών δημοσίων δαπανών κλπ, που θα εφαρμοσθούν μέσα στο 2019.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

-         Μέσα στο 1ο δίμηνο 2018 αναμένεται να νομοθετηθούν και να εγκριθούν από το Eurogroup οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοσθούν από την Ελλάδα για τις Συμφωνίες που προβλέπονται με την 3η Αξιολόγηση.

-         Αμέσως μετά στο διάστημα Μαρτίου - Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν μια σειρά από σημαντικές εκκρεμότητες που έχουν απομείνει (υπολογίζονται σε πάνω από 80) που θα πρέπει να ψηφισθούν από τη Βουλή. Μεταξύ των θεμάτων προς Συμφωνία είναι οι εργασιακές σχέσεις, οι ρυθμίσεις για την απελευθέρωση στην αγορά της Ενέργειας, η αναπροσαρμογή των αξιών των Ακινήτων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα κλπ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

-         Οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες διαγράφονται πολύ καλλίτερες για το 2018, καθώς θα ομαλοποιηθεί το καθεστώς  που αφορά τα "κόκκινα δάνεια" που συνδέονται με την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την εξυγίανση του Ενεργητικού.

-         Μέχρι και τον Μάρτιο αναμένεται να έχουν βγει τα αποτελέσματα των stresstests για τις τράπεζες, τα οποία θα επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον δυναμισμό τους για αύξηση της χρηματοδότησης της Ελληνικής Οικονομίας.

-         Η πολιτική Πιστωτικής Χαλάρωσης αναμένεται να συνεχισθεί από την ECB τουλάχιστον μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2018, με θετικές επιπτώσεις και για τις εγχώριες τράπεζες.

-         Ωστόσο στην περίπτωση του "πολύ δυσμενούς σεναρίου" - δηλαδή εάν τα stresstests επιβάλλουν ουσιαστικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του τραπεζικού κλάδου - οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό πεδίο… Σε μια τέτοια περίπτωση θα επηρεασθούν αρνητικά οι Μακροοικονομικοί, Χρηματοοικονομικοί  και Δημοσιονομικοί Δείκτες… Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη ρευστότητα της Ελληνικής Οικονομίας και των επιχειρήσεων.

"ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΔΟΣ":

-         Έντονος ο προβληματισμός για την αντιμετώπιση του θέματος της χρηματοδότησης της χώρας μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του 3ου Μνημονίου. Η εξασφάλιση μιας "προληπτικής γραμμής" με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης θα συμβάλει στην καλλιέργεια ενός "κλίματος σταθερότητας" για την χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας, προστατεύοντάς την από τις απότομες διακυμάνσεις των ομολογιακών αγορών.

-         Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλισθεί η σχετική "προληπτική γραμμή" αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για μεγάλες διακυμάνσεις των Ελληνικών Ομολογιών, των ρυθμών Ανάπτυξης, των επιτοκίων δανειοδότησης, εισροών καταθέσεων κλπ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ:

-     Απρόβλεπτες οι σχέσεις με την Τουρκία… Πιθανώς να υπάρξουν "εντάσεις" στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών για ποικίλους λόγους, κυρίως όμως όλγω των προσπαθειών της Ελλάδας να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για γεωτρήσεις σε υποθαλάσσιες περιοχές αμφισβητούμενες από τους Τούρκους.

-     Για το 2018 προβλέπονται αρκετές "αναταράξεις" μέσα στην ΕΕ από το "προσφυγικό", που πιθανόν σε κάποιο βαθμό να επηρεάσουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

-    Οι προσπάθειες επίλυσης των διμερών σχέσεων με τα Σκόπια δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την οικονομική πορεία της Ελλάδας… Τα Σκόπια μάλλον επιθυμούν να προχωρήσει μια "λύση" που θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη "βιωσιμότητα" της μικρής γειτονικής χώρας.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

-     Όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν στην άποψη ότι η Ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα συνεχισθεί και κατά το 2018, αλλά με συγκρατημένες προσδοκίες μεγάλης ανόδου των Χρηματιστηριακών Δεικτών. Ήδη η εντυπωσιακή  άνοδος των Μετοχικών Δεικτών θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει σε "διορθώσεις", αλλά η Ανάπτυξη φαίνεται ότι έχει "στέρεους πυλώνες".

-     Βραχυχρόνια η επίτευξη συμφωνίας για την αύξηση της "οροφής" για το Ομοσπονδιακό Χρέος θα παίξει σημαντικό ρόλο τόσο για τις Μετοχές όσο και για τις Ομολογίες. Στις 18 Ιανουαρίου 2018 είναι πιθανόν να υπάρξει μια συμφωνία στο Κογκρέσο, αλλά γενικότερα για το συνεχώς Ομοσπονδιακό Χρέος θα υπάρξουν "πιέσεις" για συνεχή υποχώρηση του "πράσινου νομίσματος" κατά το τρέχον έτος.

-     Σύμφωνα με τον οργανισμό ConferenceBoardEconomicForecastοι προβλέψεις του για την πορεία της Οικονομίας των ΗΠΑ είναι αύξηση του ΑΕΠ κατά +2.8% για το 2018 από +2.3% το 2017 και με περιορισμένη επιβράδυνση +2.2% το 2019.

-     Η Ανάπτυξη θα υποστηριχθεί κυρίως από την Κατανάλωση, ενώ την ταχύτερη άνοδο προβλέπεται να έχουν οι Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου, με εκτιμώμενη ετήσια άνοδο +6.1%, η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Στον τομέα των Κατοικιών προβλέπεται σοβαρή επιβράδυνση μέσα στο 2018, αλλά με επιτάχυνση το 2019, όταν πλέον η μείωση των φορολογιών θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες στους κατόχους μετοχών να κάνουν νέες επενδύσεις.

-     Ισχυρό χαρτί" της Οικονομίας των ΗΠΑ κατά το 2018 θα είναι η εντυπωσιακή μείωση των φορολογιών των κερδών των επιχειρήσεων (από το 35% στο 21%) που ανα΄μένεται αφενός να εισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων και αφετέρου η αγορά και το Χρηματιστήριο των ΗΠΑ να γίνουν πιο ελκυστικά για επαναπατρισμό αμερικανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό και για τοποθετήσεις σε Μετοχικές Αξίες.

-     Οι υψηλότερες Μερισματικές Αποδόσεις των εταιρειών κατά το 2018 - λόγω της αναπροσαρμογής σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα των επιχειρηματικών κερδών αναμένεται να αντισταθμίσουν εν μέρει τις πολύ μεγάλες Χρηματιστηριακές Αποδόσεις σε σχέση με τις πραγματικές αυξήσεις του όγκου των κερδών (κέρδη μετά από πληθωρισμό) των προηγουμένων ετών.

-     Μέσα στη νέα χρονιά ένα σημαντικό ερώτημα για τους Επενδυτές θα είναι εάν η αύξηση των διανεμητέων κερδών θα συμβάλλει στην αύξηση της Παραγωγικότητας μέσω νέων επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού ή στην αύξηση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης…

-     Μέσα στο 2018 το ζήτημα των προγραμματισμένων (τριών) νέων αυξήσεων των Κεντρικών Επιτοκίων θα παίξει (πιθανώς) σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με 2017, καθώς μια ενδεχόμενη αύξηση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης ενδέχεται να αυξήσει το ύψος του Πληθωρισμού, οπότε θα είναι αναπόφευκτη μεγαλύτερη αύξηση των Επιτοκίων, η οποία θα επιβράδυνε τους ρυθμούς Ανάπτυξης.

-     Τέλος, στην εξωτερική ισοτιμία του Δολαρίου αρκετές θα είναι οι επιδράσεις από την εξυγίανση του Ενεργητικού της FederalReserve, που πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ:

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

Δρ Οικονομολόγος

 

ΥΓ: Το ανωτέρω άρθρο - ανάλυση σε καμμιά περίπτωση δεν αποτελεί «προτροπή» κλπ για τοποθετήσεις σε μετοχές ή άλλου είδους χρηματοοικονομικές κλπ επενδύσεις και προϊόντα που εγκυμονούν Επενδυτικούς Κινδύνου

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investment Newsletter No 73       26 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΖΟΜΕΝΩΝ "ΣΤΗΡΙΓΜΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΛΑΔΑ: ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Η "ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΗΠΑ: ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

-    Παραμένει η Πολιτική και Οικονομική Αβεβαιότητα στην Ισπανία παρά την οριακή πλειοψηφία των κομμάτων που κέρδισαν τους "ενωτικούς" στις τοπικές εκλογές της Καταλονίας. Το ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο θα επηρεασθεί η Ευρωζώνη από το εκλογικό αποτέλεσμα και τις πολιτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν... Η τυχόν εμμονή σε πλήρη ανεξαρτητοποίηση της Καταλονίας θα έχει άμεσα αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ της συγκεκριμένης Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση της Ισπανίας…

-    Στον απόηχο των εκλογών της Καταλονίας οι Ευρωπαϊκοί Μετοχικοί Δείκτες έκλεισαν με πτώση, υποδηλώνοντας την αύξηση των Πολιτικών Κινδύνων για την Ευρωζώνη.

-    Το Κόστος  Εργασίας για ωριαίες αποδοχές αυξήθηκε κατά +1.6% στο τρίτο τρίμηνο 2017 ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο 2016, ενώ στην ΕΕ των 28 η σχετική αύξηση ανήλθε +2.1%. Στο δεύτερο τρίμηνο 2017 είχαν καταγραφεί αυξήσεις των ωριαίων αποδοχών +1.8% και +2.3% αντίστοιχα.

Η συνεχής υποχώρηση της Ανεργίας σε συνδυασμό με τη βελτίωση των Αποδοχών  των εργαζομένων συμβάλλουν στην αύξηση της Εσωτερικής Ζήτησης και της Συνολικής Κατανάλωσης στις χώρες της Ευρωζώνης

-    Η παραγωγή του Κατασκευαστικού Τομέα υποχώρησε -0.4% στην Ευρωζώνη κατά τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2017, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα η μείωση ανήλθε σε -0.7% για τις 28 χώρες της ΕΕ. Στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 η παραγωγή του Κατασκευαστικού Τομέα ανήλθε σε +2.0% και στις δύο ζώνες.

 

ΕΛΛΑΔΑ

-     Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας (για το σύνολο της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) κατά τον Οκτώβριο 2017 εμφάνισε αύξηση +11,1% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016, ο οποίος είχε καταγράψει μείωση -2,6% έναντι του Οκτωβρίου 2015. Ο Δείκτης Οκτωβρίου 2017 ως  προς τον Σεπτέμβριο 2017 παρουσίασε αύξηση +1,4%.

Σε μέσα επίπεδα 12μήνου Νοεμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2017 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 12μηνο παρουσίασε αύξηση +12,4% έναντι μείωσης -7.3% ως προς το 12μηνο Νοεμβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015. Πρόκειται για ουσιαστική βελτίωση η οποία οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες:

1) Υπερδιπλάσια αύξηση κύκλου εργασιών στις ξένες αγορές, λόγω βελτίωσης της Ζήτησης και των Τιμών. Ωστόσο, η σχετική βελτίωση είναι μονομερής και αφορά λίγους εξαγωγικούς κλάδους με μεγάλη ανάπτυξη: βασικά μέταλλα, Εξόρυξη μεταλλευμάτων, Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα.

2) Αναπροσαρμογή Τιμών και αύξηση Όγκου Βιομηχανικής Παραγωγής.

-     Απότομη αύξηση του Εμπορικού Ελλείμματος σημειώθηκε τον Οκτώβριο 2017 καταγράφοντας αύξηση +38.7% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε επίπεδο 10μήνου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το Εμπορικό Έλλειμμα αυξήθηκε κατά +15.6% έναντι του αντίστοιχου 10μήνου του 2016. αλλά το οποίο ήταν μειωμένο -5.1% έναντι του 10μήνου του 2015.

-     Βελτιωμένο το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών τον Οκτώβριο 2017 κάτω από την ιδιαίτερα θετική πορεία των εισπράξεων από τουριστικό συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο Υπηρεσιών εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1.375 εκατ. € τον Οκτώβριο αυξημένο κατά +17% έναντι του Οκτωβρίου 2016, ο οποίος είχε εμφανίσει αύξηση +6.5% έναντι του Οκτωβρίου 2015. Συνολικά στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το ισοζύγιο υπηρεσιών εμφάνισε ένα σημαντικό πλεόνασμα που διαμορφώθηκε στα 16.421 εκατ., αυξημένο κατά +14.8% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αλλά η οποία είχε καταγράψει μείωση -11.8% ως προς το 10μηνο του 2015. Η καταγραφείσα μείωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη υποχώρηση των εσόδων από τις θαλάσσιες μεταφορές μέσα στο 2016 για να ανακάμψουν τα σχετικά έσοδα μέσα στο 10μηνο του 2017, αλλά τα οποία παραμένουν κατώτερα από αυτά του 2015.

Οι εισπράξεις από τουριστικό συνάλλαγμα ανήλθαν σε 14.161 εκατ. στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017, αυξημένο κατά +10.6% έναντι του αντίστοιχου 10μηνου του 2016, αλλά ο οποίος είχε εμφανίσει μείωση -6.4% ως προς το αντίστοιχο 10μηνο του 2015.

-     Κατά +7.16% αύξηση του αριθμού των εργαζομένων - που αντιστοιχεί σε 121.913 νέες θέσεις εργασίας - με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα κατεγράφη σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη  Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% μερικής απασχόλησης. Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44% ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό.

Επίσης, κατά το 2017 αυξήθηκαν κατά 6,0% οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε σχέση με το 2016 για να ανέλθουν σε 247.236 από 233.151 στις αντίστοιχες χρονιές.

Ωστόσο, ο μέσος αριθμός των εργαζομένων ανά επιχείρηση ανέρχεται σε μόλις 7 εργαζόμενους ανά μέση επιχείρηση κατά το 2017 (όσο ήταν και το 2016). Τα στοιχείο αυτό υποδηλώνει και την κύρια δομική αδυναμία της Ελληνικής Οικονομίας: πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων! Ποια μειονεκτήματα έχει ο πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων ανά επιχείρηση;

 • Περιορισμένος κύκλος εργασιών ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις των περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, που έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και κερδών ανά εργαζόμενο.
 • Προσανατολισμός στη δραστηριοποίηση στην εσωτερική αγορά όπου είναι πολύ έντονος ο ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα.
 • Πολύ σοβαρές αδυναμίες πραγματοποίησης εξαγωγών με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που επιμερίζουν την έκθεση σε επιχειρηματικούς κινδύνους από ανάπτυξη εργασιών σε διαφορετικές αγορές.
 • Ο μονομερής προσανατολισμός στην ανάπτυξη εργασιών στην εσωτερική αγορά θα εκθέτει τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων στους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς που θα αντιμετωπίζει η Ελλάδα για πολλά ακόμη χρόνια.  

-     Οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα - σύμφωνα με την Eurostat - αυξήθηκαν κατά +0.8% στο 3ο τρίμηνο 2017, αλλά μετά από μείωση των μισθών κατά -1.8% και αύξηση των λοιπών αποδοχών +8.6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τις χώρες μέλη της ΕΕ οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα μετά από μειώσεις σε ετήσια βάση στο δεύτερο εξάμηνο 2016, άρχισαν να βελτιώνονται οι συνολικές αποδοχές των εργαζομένων στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2017, αλλά με φθίνοντα ρυθμό στο 3ο τρίμηνο σε σύγκριση με τα δύο αμέσως προηγούμενα.

Ο τομέας των Υπηρεσιών καταγράφει τις καλλίτερες επιδόσεις αυξήσεων των εργαζομένων, ενώ στον τομέα των Κατασκευών καταγράφεται μια συνεχής και πολύ μεγάλη πτώση, προφανώς άμεσα συνδεόμενη με την "βύθιση" των κατασκευών και της οικοδομής ειδικότερα….

Επισημαίνεται ότι οι ρυθμοί αύξησης του Κόστους Εργασίας στην Ελλάδα (+0.8%) για το 3ο τρίμηνο 2017 είναι σχεδόν στο μισό της αύξησης του σχετικού Κόστους στην Ευρωζώνη (+1.6%).

Βεβαίως θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι η συγκρατημένη αύξηση του Εργατικού Κόστους στην Ελλάδα στο 3ο τρίμηνο 2017 αντισταθμίζεται σε μεγάλο ποσοστό από την αύξηση της Απασχόλησης και την πτώση της Ανεργίας στο ίδιο διάστημα…

-     Το πρωτογενές πλεόνασμα Κρατικού Προϋπολογισμού για το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου υποχώρησε από τα 3.576 εκατ. το 2016 σε 2.325 εκατ. το 2017., σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο το Καθαρό Αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού + Δημοσίων Επενδύσεων) εκτινάχθηκε από το έλλειμμα των -1.787 εκατ. σε έλλειμμα -3.146 εκατ. μεταξύ των 11μήνων των ετών 2016 και 2017.

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

-         Ανοδικά κινήθηκαν οι Μετοχικοί Δείκτες των ΗΠΑ κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη μεγάλη μείωση των φορολογιών των κερδών των επιχειρήσεων. Απομένει να διαπιστωθεί ποιες θα είναι οι συνέπειες πλέον από την ευνοϊκότερη φορολόγηση των εισηγμένων,

-         Η Οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε τελικά με ετήσιο ρυθμό +3.2% κατά το 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του +3.3% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 1ο τρίμηνο 2015.

-         Η άνοδος των τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ συνεχίζεται με υψηλούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα οι υποθηκευμένες οικογενειακές μονοκατοικίες που είναι εγγυημένες από τους πιστωτικούς οργανισμούς FannieMaeκαι FreddieMacαυξήθηκαν κατά +0.5% τον Οκτώβριο 2017 έναντι του Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια του οποίου οι σχετικές τιμές είχαν επίσης αυξηθεί κατά +0.5%. Σε ετήσια βάση οι τιμές παρουσίασαν αύξηση +6.6% τον Οκτώβριο από +6.3% τον Σεπτέμβριο 2017.

Παράλληλα οι πωλήσεις ήδη ιδιόκτητων κατοικιών αυξήθηκαν τον Νοέμβριο 2017 κατά +4.5% για τις οικογενειακές μονοκατοικίες και +14.3% για τις πωλήσεις σε συγκροτήματα κατοικιών, έναντι αυξήσεων +2.1% και +5% που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο 2017.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό - τις Μετοχικές και λοιπές Αγορές στη νέα εβδομάδα…

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΑΕΠ: Με ρυθμό +0.6% προβλέπεται να αυξηθεί το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο 2017 έναντι του δεύτερου τριμήνου, ενώ ανάλογη εκτιμάται ότι θα είναι και η αύξηση του ΑΕΠ των "28" της Ευρωζώνης.Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο 2017 σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016 η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέβει στο +2,5%. Για το δεύτερο τρίμηνο 2017 αύξηση του ετήσιου ρυθμού του ΑΕΠ σε +2.3%, ενώ η άνοδος για την ΕΕ των «28» προβλέπεται στο +2.4%. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε +0.6% στην Ευρωζώνη και +0.7% στην ΕΕ των "28".

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εντυπωσιακή η άνοδος του Eurozone PMI Composite Output Index στο 58.0 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.5 τον Νοέμβριο, που είναι και το υψηλότερο επίπεδο τελευταίων 82 μηνών82-month high.  Παράλληλα, ο δείκτης Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 το Νοέμβριο για να βεθεί στδα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 80 μηνών. Τέλος, ο δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας Flash Eurozone Manufacturing PMI Output Index "σκαρφάλωσε" στο 62.0 τον Δεκέμβριο από 61.0 το Νοέμβριο, που είναι και το ρεκόρ 212 μηνών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Παραμένει η πολιτική της ECB για αγορές ομολόγων 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, με έναρξη από τον Ιανουάριο και έως και τον Σεπτέμβριο 2018, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECB, διατηρώντας όμως αμετάβλητα τα Κεντρικά Επιτόκια. To πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Η διατήρηση των Κεντρικών Επιτοκίων στην Ευρωζώνη στο 0% μέχρι και το τέλος 3ου τριμήνου 2018 ευνοεί τη χρηματοδότηση της Ανάπτυξης με χαμηλά τραπεζικά επιτόκια, επιτρέποντας στις εμπορικές τράπεζες να βελτιώσουν τους δείκτες φερεγγυότητας και της ρευστότητάς τους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Συγκρατημένη άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής κατά +0.2% στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο 2017 έναντι του Σεπτεμβρίου, κατά τον οποίο είχε μειωθεί -0.5% έναντι του Ιουλίου. Στο 12μηνο που έληξε Οκτώβριο η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε +3.7% τον Οκτώβριο 2017 από +3.4% τον προηγούμενο μήνα.
Σε επίπεδο ΕΕ των 28 η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο 2017 αυξήθηκε +0.3% έναντι του Σεπτεμβρίου - όταν είχε καταγραφεί μείωση -0.5% - ενώ έναντι του Οκτωβρίου 2016 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε +4.2%.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητας - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες τον Δεκέμβριο 2017 από 60.1 τον Νοέμβριο.  Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν τους πιο σημαντικούς μοχλούς επιτάχυνσης του ΑΕΠ και στηρίζουν αποτελεσματικά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Το Εμπορικό Πλεόνασμα της Ευρωζώνης περιορίσθηκε στα 18.9 δισ. € τον Οκτώβριο 2017 από 19.2 δισ. τον Σεπτέμβριο. Στο 10μηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου το εμπορικό πλεόνασμα περιορίσθηκε στα 187.9 δισ. από 213.8 δισ. στο αντίστοιχο 1ομηνο 2016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Οι τιμές των προϊόντων σε επίπεδο βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν +0. 4% τον Οκτώβριο 2017 ως προς τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη και στις 28 της ΕΕ, ενώ τον Σεπτέμβριο είχαν αυξηθεί +0.5% και στις δύο ζώνες.
Στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 οι βιομηχανικές τιμές αυξήθηκαν +2.5% στην Ευρωζώνη και +2.6% στις 28 της ΕΕ. Οι ανωτέρω μεταβολές υποδηλώνουν - σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής της Βιομηχανίες - βελτίωση των περιθωρίων κερδών των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η Ανεργία υποχώρησε στο 8.8% τον Οκτώβριο από 8.9% τον Σεπτέμβριο και 9.8% τον Οκτώβριο 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο 2009. Στην ΕΕ των 28 η Ανεργία βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο 2007, καθώς έχει υποχωρήσει πλέον στο 7.4% τον Οκτώβριο 2017 από 7.5% τον Σεπτέμβριο και 8.3% τον Οκτώβριο 2016.Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα την φέρνουν πρώτη στην Ανεργία με 20.6% για τον Αύγουστο 2017 από 23.4% που ήταν ένα χρόνο ενωρίτερα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Μια πρώτη πρόβλεψη από τη Eurostat για τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι +1.5% για το Νοέμβριο 2017 από +1.7% τον Οκτώβριο. Η αύξηση των ενεργειακών τιμών κατά +4.7% το Νοέμβριο από +3.0% τον προηγούμενο μήνα και των ειδών διατροφής, αλκοολούχων και καπνού (2.2% από 2.3% στους αντίστοιχους μήνες) ήσαν οι κύριοι συντελεστές ανόδου των τιμών του "καλαθιού της νοικοκυράς". 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Το Κόστος  Εργασίας για ωριαίες αποδοχές αυξήθηκε κατά +1.6% στο τρίτο τρίμηνο 2017 ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο 2016, ενώ στην ΕΕ των 28 η σχετική αύξηση ανήλθε +2.1%. Στο δεύτερο τρίμηνο 2017 είχαν καταγραφεί αυξήσεις των ωριαίων αποδοχών +1.8% και +2.3% αντίστοιχα.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  Κατά τον Οκτώβριο 2017 ο όγκος λιανικού εμπορίου υποχώρησε κατά -1.1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ η μείωση ήταν στο -0.5% στην ΕΕ των "28". Σε 12μηνη βάση πάντως ο όγκος λιανικού εμπορίου τον Οκτώβριο 2017 ήταν αυξημένος +0.4%% και +0.9% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 80 μηνών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ο δείκτης παραγωγής του Τομέα Κατασκευών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά +0.1% τον Σεπτέμβριο 2017 από τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ των 28 σημειώθηκε μείωση -0.4%, σύμφωνα με την Eurostat. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2016 η παραγωγή του τομέα Κατασκευών αυξήθηκε +3.1% στην Ευρωζώνη και +2.6% στην ΕΕ των 28. Στο 3ο τρίμηνο 2017 η ετήσια άνοδος ήταν +3.0% στην Ευρωζώνη, έναντι +3.6% στην ΕΕ των 28.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Οι τιμές των κατοικιών στην  Ευρωζώνη αυξήθηκαν  κατά +3.8% στην Ευρωζώνη και + 4.4% στην ΕΕ των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου 2016.Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2017 οι τιμές αυξήθηκαν με +1.5% και +1.8% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές τους υποχώρησαν -1.2% μεταξύ των δεύτερων τριμήνων των ετών 2017 και 2016. Σημειωτέον ότι η πτώση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα είναι συνεχής....

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο υψηλός Δημόσιος Δανεισμός των Νοτίων Χωρών - μελών της Ευρωζώνης δημιουργεί γενικότερες ανασφάλειες για το μέλλον της Ευρωζώνης.

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ:  Πολύ θετικό για την Ελλάδα (αλλά και την Ευρωζώνη) η επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για την τρίτη Αξιολόγηση και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων με τους Δανειστές. Εντούτοις, παραμένουν οι αβεβαιότητες για την επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών, ενώ η έξοδος στις αγορές μέσα στο 2018 αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους τουλάχιστον κατά 7 δισ. €, που θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των Καταναλωτικών Δαπανών και της Αποταμίευσης.

ΑΕΠ: Επιβράδυνση της Οικονομικής Αναπτυξης στην Ελλάδα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - σε όρους όγκου - κατά το 3ο τρίμηνο 2017 να σημειώνει αύξηση κατά + 0,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο, το οποίο είχε αυξηθεί +0.8% ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ του 3ου τριμήνου 2017 και του αντιστοίχου τριμήνου 2016 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +1.3%, ενώ στο 2ο τρίμηνο 2017 η ετήσια αύξηση ήταν +1.6%.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Μείωση κατά -0.9% εμφάνισε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον  Νοέμβριο 2017 έναντι του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο  είχε μειωθεί κατά -0.4%, ενώ το Νοέμβριο 2016 είχε μείωση -0.5%. Συνολικά ο ΕνΔΤΚ παρουσίασε επτά μειώσεις μέσα στο 2017, σαφής ένδειξη ότι δεν είναι εφικτή η άνοδος του πληθωρισμού λόγω χαμηλών εισοδημάτων και συγκρατημένης Κατανάλωσης των Νοικοκυριών, ενώ ενσωματωμένες είναι και μεγάλες αυξήσεις από φόρους.
Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 η μεταβολή ήταν +1.1% από +0.5% τον Οκτώβριο και -0.2% το Νοέμβριο 2016.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ: Απότομες διακυμάνσεις εμφανίζει ο αριθμός των απασχολουμένων στην Ελλάδα καθώς στο 3ο τρίμηνο 2017 η αύξηση περιορίσθηκε στο +0.1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, από τους χαμηλότερους που κατεγράφησαν στην ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, από -0.6% που ήταν μείωση του 4ου τριμήνου 2016, ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των απασχολουμένων σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο +1.4% στο 1ο τρίμηνο 2017 για να επιβραδυνθεί στο +1.2% στο 2ο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά +2.0% στο 3ο τρίμηνο 2017 και +2.4%. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό Ανεργίας τον Σεπτέμβριο 2017 περιορίσθηκε σε 20,5% έναντι 23,2% τον Σεπτέμβριο 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 20,7% τον Αύγουστο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Σεπτέμβριο του 2017 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.800.254 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 981.126 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.223.768 άτομα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Τον Οκτώβριο 2017 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά +0,5% έναντι του Οκτωβρίου 2016, ενώ στο αμέσως προηγούμενο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2016 η αύξηση ήταν + 6,9%. Στις αντίστοιχες χρονικές περιόδου ο δείκτης των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων μεταβολές -0,3% και +7,3%. Τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν σοβαρή επιβράδυνση της Μεταποιητικής Δραστηριότητας κατά τους τέσσερις μήνες του 2ου εξαμήνου 2017, έναντι του 1ου εξαμήνου και κυρίως ως προς το αντίστοιχο 4μηνο του 2016. Πάντως στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 η παραγωγή του συνόλου των βιομηχανιών αυξήθηκε +4,7% έναντι του περυσινού 10μήνου του 2016, το οποίο είχε πετύχει αύξηση + 2,5%, ενώ οι Μεταποιητικές Επιχειρήσεις είχαν αύξηση +3,2% και +5,1% στα αντίστοιχα ανωτέρω 10μηνα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Κατά +20.6% αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016, ο οποίος όμως είχε εμφανίσει μείωση -13.1% ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά +18.4% έναντι του 10μήνου του προηγουμένου έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί αύξηση του εμπορικού ελλείμματος +5%. Η απόλυτη χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω της ταχύτερης ανόδου των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών, συμβάλλει στη μείωση του ύψους του ΑΕΠ.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Βελτιωμένο το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών τον Οκτώβριο 2017 κάτω από την ιδιαίτερα θετική πορεία των εισπράξεων από τουριστικό συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο Υπηρεσιών εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1.375 εκατ. € τον Οκτώβριο αυξημένο κατά +17% έναντι του Οκτωβρίου 2016, ο οποίος είχε εμφανίσει αύξηση +6.5% έναντι του Οκτωβρίου 2015. Συνολικά στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το ισοζύγιο υπηρεσιών εμφάνισε ένα σημαντικό πλεόνασμα που διαμορφώθηκε στα 16.421 εκατ., αυξημένο κατά +14.8% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αλλά η οποία είχε καταγράψει μείωση -11.8% ως προς το 10μηνο του 2015. Η καταγραφείσα μείωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη υποχώρηση των εσόδων από τις θαλάσσιες μεταφορές μέσα στο 2016 για να ανακάμψουν τα σχετικά έσοδα μέσα στο 10μηνο του 2017, αλλά τα οποία παραμένουν κατώτερα από αυτά του 2015.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ: Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το 3ο τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016 παρουσίασε μείωση -33,6% έναντι αύξησης +76,8% που σημειώθηκε κατά τον αντίστοιχο δείκτη του 2016 ως προς το 2015. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του 3ου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017 παρουσίασε μείωση -14,7% έναντι αύξησης +22,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο 2016.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΑΕΠ:  Εντυπωσιακή και απρόβλεπτη η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά +3% στο 3ο τρίμηνο 2017 - έναντι πρόβλεψης +2.5% - ελαφρά χαμηλότερη από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ με +3.1% στο 2ο τρίμηνο 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται από το 1ο τρίμηνο 2015.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ο Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων που αυξήθηκε +0.8% τον Νοέμβριο 2017 μετά από αύξηση +0.5% τον Οκτώβριο και πτώση -0.1% τον Αύγουστο. Πρόκειται για άνοδο μέσα στον Νοέμβριο που οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Οι Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες στις ΗΠΑ είχαν μηνιαία άνοδο +0.3% τον Οκτώβριο 2017 μετά από υψηλότερη αύξηση κατά +0.9% τον Σεπτέμβριο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής των ΗΠΑ αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά +0.2% τον Νοέμβριο 2017, μετά από άνοδο +1.2% τον Οκτώβριο που ήταν και η καλλίτερη επίδοση από τον Μάϊο 2010.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας του Institute for Supply Management’s Manufacturing PMI στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 58.2 το Νοέμβριο 2017 από 58.7 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ο δεύτερος κατά σειρά μήνας που σημειώνεται υποχώρηση μετά το ρεκόρ του 60.8 του περασμένου Σεπτεμβρίου, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 13 ετών

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών των ΗΠΑ - U.S. Services Business Activity Index - περιορίσθηκε στο 54.7 το Νοέμβριο από 55.3 τον Οκτώβριο, για να βρεθεί στα χαμηλότερα τελευταίου τετραμήνου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Κατά 228.000 αυξήθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας στον εξω-αγροτικό τομέα το Νοέμβριο και το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4.1% Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το Δεκέμβριο 2000.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: "Χριστουγεννιάτικο δώρο Trump" για μεγάλη μείωση των φορολογιών των Επιχειρήσεων, από το 35% στο 21%. Το δημοσιονομικό βάρος από τη σχετική φορολογία θα ανέλθει σε 1.4 τρισ. δολάρια, αλλά δημιουργείται η προσδοκία του επαναπατρισμού κεφαλαίων 4 τρισ. $ και αύξησης του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε 12μηνη βάση στο +2.2% τον Νοέμβριο από +2.0% τον Οκτώβριο 2017. Εντούτοις, ο Δομικός Πληθωρισμός (core inflation) - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής - υποχώρησε στο +1.7% τον Νοέμβριο από +1.8% τον αμέσως προηγούμενο μήνα. 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων κατά +0.25% δεν επηρέασε ιδιαίτερα τους Μετοχικούς Δείκτες που είχαν ανοδικές τάσεις κάτω από την επίδραση των μεγάλων μειώσεων στις φορολογίες των κερδών των εταιρειών. Μέσα στο 2018 προβλέπονται τρεις νέες αυξήσεις των κεντρικών επιτοκίων, αλλά που προβλέπεται να απορροφηθούν ομαλά από την αγορά. Οι εκτιμήσεις του Federal Reserve για το 2018 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές για την Οικονομία των ΗΠΑ, με πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ στο 2.5% (από 2.1% πρόβλεψη του περασμένου Σεπτεμβρίου), ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%-4% κάτω από την επίδραση και των μειώσεων των φορολογιών των επιχειρήσεων.

ΔΟΛΑΡΙΟ: Σε φάση έντονης μεταβλητότητας βρίσκεται το "πράσινο νόμισμα" μετά από τελευταία Μακροοικονομικά και Δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά και την τελευταία άνοδο των Κεντρικών Επιτοκίων μέσα στο Δεκέμβριο. Στην Ευρωζώνη η διαμόρφωση της ισοτιμίας του Ευρώ σε επίπεδα λίγο πάνω από το 1.18 $ μάλλον θα επηρεάσει αρνητικά τις Εξαγωγές, αλλά με το Πετρέλαιο πλέον να κινείται πάνω από τα 58 $/βαρέλι.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός διαμόρφωσε ένα έλλειμμα 108 δισ. $ τον Αύγουστο έναντι των 107 δισ. του αντίστοιχου μήνα του 2016. Είναι προφανές ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο Προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί αισθητά με τις αποζημιώσεις και τα έργα που θα κατασκευασθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσαν οι δύο τυφώνες.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ:   Το Εμπορικό Έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε στα  48.7 δισ. $ τον Οκτώβριο 2017 από 44.9 δισ. τον Σεπτέμβριο και  42,8 δισ. $ τον Αύγουστο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΕΠ: Τελευταία πρόβλεψη του IMF για άνοδο του Παγκόσμιου ΑΕΠ με +3.6% το 2017 και +3.6% το 2018. Επίσης. αύξηση κατά +3.3% της Παγκόσμιας Ανάπτυξης προβλέπει ο OECD για το 2017, από +3% το 2016, ενώ η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω  άνοδο και το 2018. Με ρυθμό +3.7% προβλέπεται να αναπτυχθεί η Παγκόσμια Οικονομία κατά το 2017, έναντι +3.2% το 2016, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Commission.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: Με ισχυρούς ρυθμούς εξακολούθησε να αναπτύσσεται το διεθνές εμπόριο και στο 3ο τρίμηνο 2017. Στην πράξη εφαρμόζεται η απόφαση της Συνόδου των ηγετών των G20 στο Αμβούργο για την απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, ενώ είναι σαφής η αναδίπλωση από τις προεκλογικές διακηρύξεις του Trump για «μέτρα προστατευτισμού» σε βάρος των εισαγωγών...

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Τα αυξημένα αποθέματα των ΗΠΑ έχουν ρίξει τελευταία τις διεθνείς τιμές του αργού λίγο κάτω από τα 59 $/βαρέλι. Οι "πολιτικοί κίνδυνοι" σε Ευρώπη και δευτερευόντως Μέση Ανατολή είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο του αργού Πετρελαίου. Βασικό "συντηρητικό σενάριο" σύμφωνα με τους Ρώσους: $40  το βαρέλι στην τριετία 2017 - 2019. Ισχυρές οι αβεβαιότητες από τη χρονική διάρκεια περικοπών της παραγωγής των χωρών του OPEC και της Ρωσίας.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:   Οι χώρες της Ασίας εμφανίζουν μια πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη στηρίζοντας την Παγκόσμια Οικονομία. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς με άνοδο +1.7% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου κατά το οποίο είχε εξασφαλίσει άνοδο +1.8%.

Η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό +0.3% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του 2ου τριμήνου κατά το οποίο εξασφάλισε ανάπτυξη +0.6%.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Το παγκόσμιο Χρέος ξεπέρασε τα 220 τρισ. $ και αντιστοιχεί στο 324% του Παγκόσμιου Προϊόντος. Ο σταδιακός περιορισμός των Πολιτικών Πιστωτικής Χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Ευρωζώνης δημιουργεί αυξανόμενες δυσκολίες άντλησης νέων δανείων με χαμηλά επιτόκια μέσα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Συστημικοί Κίνδυνοι: Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων από τη διαγραφή ….4.5 τρισ. Δολαρίων από το Ενεργητικό - Παθητικό της Federal Reserve που θα ξεκινήσει πριν από τα τέλη 2017. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι αυξανόμενοι Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι, αφού πλέον ανέρχεται στο -3.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ το έλλειμμα του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού των ΗΠΑ για την οικονομική χρήση 2017. Συγκεκριμένα το έλλειμμα έφθασε στα 666 δισ. $ το 2017 από 586 δισ. το 2016, δηλαδή από το -3.2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έλλειμμα - ως ποσοστό του ΑΕΠ - από το 2014, ενώ παραμένει μόνιμα ελλειμματικό για περισσότερα από 11 χρόνια, διογκώνοντας συνεχώς το Δημόσιο Χρέος που έχει ξεπεράσει τελευταία τα 20 τρισ. $.... Μάλιστα το Χρέος έφθασε το -9.8% του ΑΕΠ στη χρονιά της μεγάλης κρίσης του 2009 για να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά στο -8.7% και -8.5% στις αμέσως δύο επόμενες χρονιές…

Τα Δημοσιονομικά Ελλείμματα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια μετά και την πρόσφατη έγκριση από το Κογκρέσο μέχρι και 1.5 τρισ. $ για να πραγματοποιηθεί η μείωση των φορολογιών των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.

ΗΠΑ

Σχέσεις με Ρωσία: Οι Γεωπολιτικοί  Κίνδυνοι αυξήθηκαν με την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων από τις ΗΠΑ προς τη Ρωσία και την τελευταία να απαιτεί τη μείωση του προσωπικού των διπλωματών κλπ των ΗΠΑ κατά περίπου 700 άτομα, για να ακολουθήσουν "νέα αντίμετρα" από τις ΗΠΑ…

Σχέσεις με Κίνα: Σε «ήρεμα νερά» η πορεία των σχέσεων των δύο χωρών σε ότι αφορά το Διεθνές Εμπόριο μετά τις διαπραγματεύσεις των Προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας. Όμως η Κίνα αποδεικνύεται "αδύναμη" στην αποτελεσματικότητα "διαμεσολάβησης" για την ειρηνική επίλυση των διαφορών των ΗΠΑ με τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους

ΙΡΑΝ: Έντονες "τριβές" προκάλεσε η απόφαση του προέδρου Trump να ακυρώσει τη διεθνή συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν, με την Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Commission δημόσια να εκφράζουν την αντίθεσή τους…

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ: Έχει οξυνθεί η ισχυρή ένταση των Γεωπολιτικών Κινδύνων λόγω της τελευταίας ισχυρής πυρηνικής δοκιμής και των απειλών της τελευταίας για εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα διηπειρωτικού πυραύλου με υδρογονοβόμβα.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πολιτικοί Κίνδυνοι: Στην Ευρωζώνη οι Πολιτικοί Κίνδυνοι εμφανίζονται αυξημένοι λόγω: 1) Της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στην περιφέρεια της Καταλονίας. 2) Καθυστερήσεων στη Γερμανία στο σχηματισμό κυβέρνησης. 3) Ανάδειξης ενός ευρωσκεπτικιστή σε "πολιτικό  ρυθμιστή" στην Τσεχία, 4) Ισχυροποίησης υπερσυντηρητικών και ακροδεξιών  δυνάμεων στην Αυστρία. Τέλος, εκτιμάται ότι μάλλον σύντομα θα οδηγηθεί σε εκλογές η Ιταλία - χώρα με ιδιαίτερα επιβαρυμένο δημόσιο χρέος, αλλά και με τράπεζες που έχουν μεγάλα ανοίγματα…

BREXIT: Οι διαπραγματεύσεις για το BREXIT συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και μέσα σε ένα "βαρύ οικονομικό κλίμα" για τη Βρετανία. Το ΑΕΠ στη Βρετανία αυξήθηκε κατά +1.5% στο 3ο τρίμηνο 2017, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 1ο τρίμηνο 2013. Στον Προϋπολογισμό για το 2017 εκτιμάται σε 40 δισ. στερλίνες το "κόστος του διαζυγίου" με την ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραμονής της Βρετανίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

Investment Newsletter No 72       17 Δεκεμβρίου 2017

 

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΣΥΝΕΧΗ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΗΠΑ: "ΑΝΕΜΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ" ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

-    "Αισιοδοξία" στα τέλη του 2017 για την πορεία της Οικονομίας της Ευρωζώνης καταγράφει με σειρά νέων ρεκόρ ο δείκτηςEurozonePMI…. Συγκεκριμένα:

 Σε επίπεδα ρεκόρ τελευταίων 80 μηνών έκλεισε ο δείκτης ο προσωρινός σύνθετος δείκτης FlashEurozonePMICompositeOutputIndex ανεβαίνοντας στο 58.0 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.5 το Νοέμβριο.

Παράλληλα ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών FlashEurozoneServicesPMIActivityIndex αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα τελευταίων 80 μηνών. Τέλος, ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο EurozoneManufacturingPMI- ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες από 60.1 στον Νοέμβριο.

ΣχετικάμετααποτελέσματατηςέρευναςοChris Williamson, Chief Business Economist, επισημαίνειμεταξύάλλων:

 • Σήμερα η Ευρωζώνη βρίσκεται στα καλλίτερα επίπεδα από τις αρχές του 2011 και το 2017 κλείνει με άνοδο του ΑΕΠ 4ου τριμήνου κατά +0.8%.
 • Η ανάκαμψη της Ευρωζώνης στηρίζεται από τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο μεταποιητικό τομέα.
 • Η Ζήτηση στις χώρες μέλη στηρίζεται από τη βελτίωση των ρυθμών ανόδου της Αγοράς Εργασίας, εντυπωσιακοί για τα τελευταία 17 χρόνια.

-    Συγκρατημένη άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής κατά +0.2% στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο 2017 έναντι του Σεπτεμβρίου, κατά τον οποίο είχε μειωθεί -0.5% έναντι του Ιουλίου. Στο 12μηνο που έληξε Οκτώβριο η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε +3.7% τον Οκτώβριο 2017 από +3.4% τον προηγούμενο μήνα.

Εντυπωσιακή η άνοδος της παραγωγής μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά +5.7% στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017, ενώ η παραγωγή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ήταν στο +3.3%, εμφανίζοντας τάσεις επιβράδυνσης ένανττων προηγουμένων μηνών.

Σε επίπεδο ΕΕ των 28 η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο 2017 αυξήθηκε +0.3% έναντι του Σεπτεμβρίου - όταν είχε καταγραφεί μείωση -0.5% - ενώ έναντι του Οκτωβρίου 2016 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε +4.2%.

-    Συνεχής η αύξηση της Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλοντας στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και στη συνεχή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε +0.4% στο 3ο τρίμηνο 2017, ίδιο ποσοστό με αυτό που κατεγράφη στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Στην ΕΕ των 28 ο αριθμός των απασχολουμένων σημείωσε αύξηση +0.3% στο 3ο τρίμηνο 2017 από 0.5% στο 2ο τρίμηνο.

Σε 12μηνη βάση η Απασχόληση αυξήθηκε +1.7% στην Ευρωζώνη και +1.8% στην ΕΕ των 28, ρυθμοί ανόδου σαφώς χαμηλότεροι της ανόδου του ΑΕΠ και της βιομηχανικής παραγωγής, που υποδηλώνουν αισθητή βελτίωση της Παραγωγικότητας Εργασίας.

-    Αναμενόμενη η τελευταία απόφαση της ECB να μην μεταβληθούν τα Κεντρικά Επιτόκια της Ευρωζώνης. Παράλληλαδιευκρινίσθηκεότιηπολιτικήτης ECB νααγοράζειομολογίεςστοπλαίσιοτουΠρογράμματος Asset Purchase Programme (APP) μερυθμό 30 δισ. € μηνιαίως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2018 ή και μεταγενέστερα εάν χρειασθεί θα διευκολύνει τη ρευστότητα των Οικονομιών της Ευρωζώνης. Ωστόσο, εάν χρειασθεί, μπορεί και να ενισχυθεί πρόγραμμα APP και να επεκταθεί χρονικά όσο είναι αναγκαίο.

-    Παρά τη βελτίωση των Οικονομικών Επιδόσεων της Ευρωζώνης η "πολιτική ρευστότητα" συνεχίζεται στην Αυστρία χωρίς να διαφαίνεται κάποια "λύση" για το νέο κυβερνητικό σχηματισμό και την ανθεκτικότητά του σε βάθος χρόνου. Πάντως για τχο τελευταίο τρίμηνο 2017 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά +0.8%

 

ΕΛΛΑΔΑ

-     Επιβράδυνση της Βιομηχανικής Παραγωγής σημειώθηκε τον Οκτώβριο 2017, που θα επηρεάσει την πορεία του ΑΕΠ για το 4ο τρίμηνο. Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του δείκτη της Μεταποίησης, ενώ πολύ δυναμικά εξακολουθεί και κινείται ο κλάδος των Ορυχείων Λιγνίτη και Μεταλλευμάτων.

Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο 2017 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά +0,5% έναντι του Οκτωβρίου 2016, ενώ στο αμέσως προηγούμενο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2016 η αύξηση ήταν + 6,9%. Στις αντίστοιχες χρονικές περιόδου ο δείκτης των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων μεταβολές -0,3% και +7,3%. Τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν σοβαρή επιβράδυνση της Μεταποιητικής Δραστηριότητας κατά τους τέσσερις μήνες του 2ου εξαμήνου 2017, έναντι του 1ου εξαμήνου και κυρίως ως προς το αντίστοιχο 4μηνο του 2016.

Πάντως στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 η παραγωγή του συνόλου των βιομηχανιών αυξήθηκε +4,7% έναντι του περυσινού 10μήνου του 2016, το οποίο είχε πετύχει αύξηση + 2,5%, ενώ οι Μεταποιητικές Επιχειρήσεις είχαν αύξηση +3,2% και +5,1% στα αντίστοιχα ανωτέρω 10μηνα.

-     Η Ελληνική Οικονομία εμφανίζεται "ευάλωτη" και με μη διατηρήσιμους ικανοποιητικούς ρυθμούς Ανάπτυξης στον πολύ ευαίσθητο τομέα της Απασχόλησης. Αυτό προκύπτει από τα ακόλουθα τελευταία στοιχεία:

Απότομες διακυμάνσεις εμφανίζει ο αριθμός των απασχολουμένων στην Ελλάδα καθώς στο 3ο τρίμηνο 2017 η αύξηση περιορίσθηκε στο +0.1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, από τους χαμηλότερους που κατεγράφησαν στην ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, από -0.6% που ήταν μείωση του 4ου τριμήνου 2016, ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των απασχολουμένων σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο +1.4% στο 1ο τρίμηνο 2017 για να επιβραδυνθεί στο +1.2% στο 2ο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά +2.0% στο 3ο τρίμηνο 2017 και +2.4% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι:

 • Η ταχύτερη αύξηση της Απασχόλησης σε σύγκριση με το ΑΕΠ, τους δείκτες βιομηχανικής παραγωγής της χώρας και τον όγκο λιανεμπορίου μπορεί να οδηγήσει νέα προβλήματα την Απασχόληση, καθώς χειροτερεύουν οι δείκτες Παραγωγικότητας Εργασίας.
 • Όσο παραμένουν πολύ χαμηλά επίπεδα οι Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου τόσο περισσότερο "ευάλωτη" θα είναι η Ανάπτυξη, που ξεκίνησε ιδιαίτερα ικανοποιητικά στο πρώτο εξάμηνο 2017....

-     Ιδιαίτερη μεταβλητότητα εμφανίζουν τα στοιχεία για την πορεία των Αμοιβών στον τομέα του Λιανεμπορίου. Συγκεκριμένα:

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του 3ου τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τοναντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 2,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017, μείωση 0,5%.

Επίσης, ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του 3ου τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 0,3%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, μείωση 1,9%.Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του 3ου τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχοδείκτη του 3ου τριμήνου 2016, παρουσίασε μείωση 2,2%, και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου2017, μείωση 10,3%.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του 3ου τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τοναντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 0,5%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας μείωση0,1% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων μείωση 4,0%.

-     Η "αναιμική Ζήτηση" επηρεάζει αρνητικά την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων Λιανεμπορίου, καθώς ο σχετικός όγκος τον Σεπτέμβριο 2017 μειώθηκε κατά -0.8% σε σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση που καταγράφεται από τον Μάρτιο 2017, ενώ στους επόμενους μήνες είχε σημειωθεί βελτίωση.

-     Κατά +20.6% αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016, ο οποίος όμως είχε εμφανίσει μείωση -13.1% ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά +18.4% έναντι του 10μήνου του προηγουμένου έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί αύξηση του εμπορικού ελλείμματος +5%. Η απόλυτη χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω της ταχύτερης ανόδου των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών συμβάλλει στη μείωση του ύψους του ΑΕΠ.

-     Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το 3ο τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016 παρουσίασε μείωση -33,6% έναντι αύξησης +76,8% που σημειώθηκε κατά τον αντίστοιχο δείκτη του 2016 ως προς το 2015. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του 3ου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017 παρουσίασε μείωση -14,7% έναντι αύξησης +22,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο 2016.Στο 1ο εξάμηνο 2017 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας μειώθηκαν κατά -0,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2016. Παράλληλα, στο 1ο εξάμηνο 2017 τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας μειώθηκαν κατά -0.3% ως προ το 1ο εξάμηνο 2016.

-     Στον τομέα των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας οι τιμές παρουσίασαν αύξηση +0.7% ως προς το αντίστοιχο εξάμηνο 2016, ενώ στην ίδια περίοδο οι τιμές των μισθωμάτων υποχώρησαν -1.6%.

-     Τον Σεπτέμβριο 2017 οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας, περιορίσθηκαν κατά -2,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση + 1,6% στην επιφάνεια και μείωση - 4,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Ωστόσο, στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφάνισε αύξηση +8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, +16,8% στην επιφάνεια και +16,7% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2016.

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

-         Ισχυρή ώθηση στους Μετοχικούς Δείκτες και άνοδο σε νέα επίπεδα ρεκόρ έδωσε το από καιρού πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο με περικοπές των φορολογιών των κερδών επιχειρήσεων στο 21% από 35% που είναι με βάση το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς. Παράλληλα, η αμερικανική διοίκηση ελπίζει ότι το νέο φορολογικό καθεστώς θα επιτρέψει τον επαναπατρισμό 4 τρισ. δολαρίων από το εξωτερικό…

-         Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε 12μηνη βάση στο +2.2% τον Νοέμβριο από +2.0% τον Οκτώβριο 2017. Εντούτοις, ο Δομικός Πληθωρισμός (coreinflation) - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής - υποχώρησε στο +1.7% τον Νοέμβριο από +1.8% τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

-         Η αύξηση των επιτοκίων κατά +0.25% δεν επηρέασε ιδιαίτερα τους Μετοχικούς Δείκτες που είχαν ανοδικές τάσεις κάτω από την επίδραση των μεγάλων μειώσεων στις φορολογίες των κερδών των εταιρειών. Οι εκτιμήσεις του FederalReserveγια το 2018 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές για την Οικονομία των ΗΠΑ, με πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ στο 2.5% (από 2.1% πρόβλεψη του περασμένου Σεπτεμβρίου), ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%-4% κάτω από την επίδραση και των μειώσεων των φορολογιών των επιχειρήσεων.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό - τις Μετοχικές και λοιπές Αγορές στη νέα εβδομάδα…

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΑΕΠ: Με ρυθμό +0.6% προβλέπεται να αυξηθεί το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο 2017 έναντι του δεύτερου τριμήνου, ενώ ανάλογη εκτιμάται ότι θα είναι και η αύξηση του ΑΕΠ των "28" της Ευρωζώνης.Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο 2017 σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016 η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέβει στο +2,5%. Για το δεύτερο τρίμηνο 2017 αύξηση του ετήσιου ρυθμού του ΑΕΠ σε +2.3%, ενώ η άνοδος για την ΕΕ των «28» προβλέπεται στο +2.4%. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε +0.6% στην Ευρωζώνη και +0.7% στην ΕΕ των "28".

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: "Καλό ξεκίνημα" για το 4ο τρίμηνο 2017 η διαμόρφωση του δείκτη Eurozone Composite Output Index στο 56.0 τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης Final Eurozone Services Business Activity Index αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 55.0 από 54.9 τον Σεπτέμβριο 2017. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 6 ετών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Παραμένει η πολιτική της ECB για αγορές ομολόγων 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, με έναρξη από τον Ιανουάριο και έως και τον Σεπτέμβριο 2018, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECB, διατηρώντας όμως αμετάβλητα τα Κεντρικά Επιτόκια. To πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Η διατήρηση των Κεντρικών Επιτοκίων στην Ευρωζώνη στο 0% μέχρι και το τέλος 3ου τριμήνου 2018 ευνοεί τη χρηματοδότηση της Ανάπτυξης με χαμηλά τραπεζικά επιτόκια, επιτρέποντας στις εμπορικές τράπεζες να βελτιώσουν τους δείκτες φερεγγυότητας και της ρευστότητάς τους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Συγκρατημένη άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής κατά +0.2% στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο 2017 έναντι του Σεπτεμβρίου, κατά τον οποίο είχε μειωθεί -0.5% έναντι του Ιουλίου. Στο 12μηνο που έληξε Οκτώβριο η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε +3.7% τον Οκτώβριο 2017 από +3.4% τον προηγούμενο μήνα.
Σε επίπεδο ΕΕ των 28 η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο 2017 αυξήθηκε +0.3% έναντι του Σεπτεμβρίου - όταν είχε καταγραφεί μείωση -0.5% - ενώ έναντι του Οκτωβρίου 2016 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε +4.2%.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες τον Δεκέμβριο 2017 από 60.1 τον Νοέμβριο.  Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν τους πιο σημαντικούς μοχλούς επιτάχυνσης του ΑΕΠ και στηρίζουν αποτελεσματικά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Το Εμπορικό Πλεόνασμα της Ευρωζώνης περιορίσθηκε στα 18.9 δισ. € τον Οκτώβριο 2017 από 19.2 δισ. τον Σεπτέμβριο. Στο 10μηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου το εμπορικό πλεόνασμα περιορίσθηκε στα 187.9 δισ. από 213.8 δισ. στο αντίστοιχο 1ομηνο 2016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Οι τιμές των προϊόντων σε επίπεδο βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν +0. 4% τον Οκτώβριο 2017 ως προς τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη και στις 28 της ΕΕ, ενώ τον Σεπτέμβριο είχαν αυξηθεί +0.5% και στις δύο ζώνες.
Στο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2017 οι βιομηχανικές τιμές αυξήθηκαν +2.5% στην Ευρωζώνη και +2.6% στις 28 της ΕΕ. Οι ανωτέρω μεταβολές υποδηλώνουν - σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής της Βιομηχανίες - βελτίωση των περιθωρίων κερδών των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η Ανεργία υποχώρησε στο 8.8% τον Οκτώβριο από 8.9% τον Σεπτέμβριο και 9.8% τον Οκτώβριο 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο 2009. Στην ΕΕ των 28 η Ανεργία βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο 2007, καθώς έχει υποχωρήσει πλέον στο 7.4% τον Οκτώβριο 2017 από 7.5% τον Σεπτέμβριο και 8.3% τον Οκτώβριο 2016.Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα την φέρνουν πρώτη στην Ανεργία με 20.6% για τον Αύγουστο 2017 από 23.4% που ήταν ένα χρόνο ενωρίτερα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Μια πρώτη πρόβλεψη από τη Eurostat για τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι +1.5% για το Νοέμβριο 2017 από +1.7% τον Οκτώβριο. Η αύξηση των ενεργειακών τιμών κατά +4.7% το Νοέμβριο από +3.0% τον προηγούμενο μήνα και των ειδών διατροφής, αλκοολούχων και καπνού (2.2% από 2.3% στους αντίστοιχους μήνες) ήσαν οι κύριοι συντελεστές ανόδου των τιμών του "καλαθιού της νοικοκυράς". 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Οι ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Ευρωζώνη κατά το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν +1.6% έναντι +1.4%  του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών (+2.3%), ενώ στη βιομηχανία η αύξηση έφθασε το (+1.8%).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ τελευταίων 80 μηνών έκλεισε ο δείκτης ο προσωρινός σύνθετος δείκτης Flash Eurozone PMI Composite Output Index ανεβαίνοντας στο 58.0 τον Δεκέμβριο 2017 από 57.5 το Νοέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα τελευταίων 80 μηνών. Τέλος, ο δείκτης για τη Μεταποιητική Δραστηριότητα - ο Eurozone Manufacturing PMI - ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στις 60.6 μονάδες από 60.1 στον Νοέμβριο.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  Κατά τον Οκτώβριο 2017 ο όγκος λιανικού εμπορίου υποχώρησε κατά -1.1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ η μείωση ήταν στο -0.5% στην ΕΕ των "28". Σε 12μηνη βάση πάντως ο όγκος λιανικού εμπορίου τον Οκτώβριο 2017 ήταν αυξημένος +0.4%% και +0.9% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης του τομέα Υπηρεσιών Flash Eurozone Services PMI Activity Index αυξήθηκε στο 56.5 τον Δεκέμβριο από 56.2 τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 80 μηνών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ο δείκτης παραγωγής του Τομέα Κατασκευών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0.1% τον Σεπτέμβριο 2017 από τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ των 28 σημειώθηκε μείωση -0.4%, σύμφωνα με την Eurostat. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2016 η παραγωγή του τομέα Κατασκευών αυξήθηκε +3.1% στην Ευρωζώνη και +2.6% στην ΕΕ των 28. Στο 3ο τρίμηνο 2017 η ετήσια άνοδος ήταν +3.0% στην Ευρωζώνη, έναντι +3.6% στην ΕΕ των 28.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Οι τιμές των κατοικιών στην  Ευρωζώνη αυξήθηκαν  κατά +3.8% στην Ευρωζώνη και + 4.4% στην ΕΕ των 28κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου 2016.Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2017 οι τιμές αυξήθηκαν με +1.5% και +1.8% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχχουν στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές τους υποχώρησαν -1.2% μεταξύ των δεύτερων τριμήνων των ετών 2017 και 2016. Σημειωτέον ότι η πτώση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα είναι συνεχής....

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Ο Πληθωρισμός στην Ευρωζώνη προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά +1.5% τον Νοέμβριο 2017 από +1.4% τον Οκτώβριο. Οι ρυθμοί ανόδου του πληθωρισμού παραμένουν ακόμη κατά πολύψ χαμηλότερου του Στόχου για 2% που έχει τεθεί από την ECB.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο υψηλός Δημόσιος Δανεισμός των Νοτίων Χωρών - μελών της Ευρωζώνης δημιουργεί γενικότερες ανασφάλειες για το μέλλον της Ευρωζώνης.

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ:  Πολύ θετικό για την Ελλάδα (αλλά και την Ευρωζώνη) η επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για την τρίτη Αξιολόγηση και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων με τους Δανειστές. Εντούτοις, παραμένουν οι αβεβαιότητες για την επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών, ενώ η έξοδος στις αγορές μέσα στο 2018 αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους τουλάχιστον κατά 7 δισ. €, που θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των Καταναλωτικών Δαπανών και της Αποταμίευσης.

ΑΕΠ: Επιβράδυνση της Οικονομικής Αναπτυξης στην Ελλάδα με το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ) - σε όρους όγκου - κατά το 3ο τρίμηνο 2017 να σημειώνει αύξηση κατά + 0,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο, το οποίο είχε αυξηθεί +0.8% ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ του 3ου τριμήνου 20117 και αυτού του 2016 ο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1.3%, ενώ στο 2ο τρίμηνο 2017 η ετήσια αύξηση ήταν +1.6%.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Μείωση κατά -0.9% εμφάνισε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον  Νοέμβριο 2017 έναντι του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο  είχε μειωθεί κατά -0.4%, ενώ το Νοέμβριο 2016 είχε μείωση -0.5%. Συνολικά ο ΕνΔΤΚ παρουσίασε επτά μειώσεις μέσα στο 2017, σαφής ένδειξη ότι δεν είναι εφικτή η άνοδος του πληθωρισμού λόγω χαμηλών εισοδημάτων και συγκρατημένης Κατανάλωσης των Νοικοκυριών, ενώ ενσωματωμένες είναι και μεγάλες αυξήσεις από φόρους.
Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 η μεταβολή ήταν +1.1% από +0.5% τον Οκτώβριο και -0.2% το Νοέμβριο 2016.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ: Απότομες διακυμάνσεις εμφανίζει ο αριθμός των απασχολουμένων στην Ελλάδα καθώς στο 3ο τρίμηνο 2017 η αύξηση περιορίσθηκε στο +0.1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, από τους χαμηλότερους που κατεγράφησαν στην ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, από -0.6% που ήταν μείωση του 4ου τριμήνου 2016, ως προς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των απασχολουμένων σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο +1.4% στο 1ο τρίμηνο 2017 για να επιβραδυνθεί στο +1.2% στο 2ο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά +2.0% στο 3ο τρίμηνο 2017 και +2.4%. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό Ανεργίας τον Σεπτέμβριο 2017 περιορίσθηκε σε 20,5% έναντι 23,2% τον Σεπτέμβριο 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 20,7% τον Αύγουστο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Σεπτέμβριο του 2017 εκτιμάται ότι ανήλθε σε
3.800.254 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 981.126 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.223.768 άτομα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Τον Οκτώβριο 2017 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά +0,5% έναντι του Οκτωβρίου 2016, ενώ στο αμέσως προηγούμενο 12μηνο που έληξε τον Οκτώβριο 2016 η αύξηση ήταν + 6,9%. Στις αντίστοιχες χρονικές περιόδου ο δείκτης των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων μεταβολές -0,3% και +7,3%. Τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν σοβαρή επιβράδυνση της Μεταποιητικής Δραστηριότητας κατά τους τέσσερις μήνες του 2ου εξαμήνου 2017, έναντι του 1ου εξαμήνου και κυρίως ως προς το αντίστοιχο 4μηνο του 2016. Πάντως στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 η παραγωγή του συνόλου των βιομηχανιών αυξήθηκε +4,7% έναντι του περυσινού 10μήνου του 2016, το οποίο είχε πετύχει αύξηση + 2,5%, ενώ οι Μεταποιητικές Επιχειρήσεις είχαν αύξηση +3,2% και +5,1% στα αντίστοιχα ανωτέρω 10μηνα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Κατά +20.6% αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016, ο οποίος όμως είχε εμφανίσει μείωση -13.1% ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά +18.4% έναντι του 10μήνου του προηγουμένου έτους, στο οποίο είχε καταγραφεί αύξηση του εμπορικού ελλείμματος +5%. Η απόλυτη χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω της ταχύτερης ανόδου των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών συμβάλλει στη μείωση του ύψους του ΑΕΠ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ: Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το 3ο τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2016 παρουσίασε μείωση -33,6% έναντι αύξησης +76,8% που σημειώθηκε κατά τον αντίστοιχο δείκτη του 2016 ως προς το 2015. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του 3ου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2017 παρουσίασε μείωση -14,7% έναντι αύξησης +22,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο 2016.

Investment Newsletter  No 71       10 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

"ΜΑΞΙΛΑΡΙ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

 

"ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

-    Η "πολιτική ρευστότητα" στη Γερμανία αλλά πλέον η ενεργός εμπλοκή του SPD να συμβάλλει στην επίλυση των "αδιεξόδων" των διαπραγματεύσεων μειώνουν σημαντικά τους Πολιτικούς Κινδύνους για ολόκληρη την Ευρωζώνη.

-    Στο "μέτωπο" του BREXIT είναι ιδιαίτερα θετικό ότι οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν στο γεγονός ότι εμπορικό καθεστώς που θα διέπει τις σχέσεις ΕΕ και Βρετανίας θα πάρει μερικά χρόνια για να αποσαφηνισθεί και καθορισθεί επακριβώς, ακόμη και μετά την έξοδο της Βρετανίας… Το σχετικό θέμα αμβλύνει τις "πιέσεις" προς τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν ταχύτατα σε μεγάλες αλλαγές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά σε επενδυτικά σχέδια προς υλοποίηση. Από την άλλη πλευρά οριστικοποιείται πλέον η "έξοδος" της Βρετανίας με αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της τελευταίας, αλλά φυσικά και για τις 27 οικονομίες της ΕΕ. Επιπλέον η διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το εμπορικό καθεστώς, που προβλέπεται να διαρκέσουν πάνω από 2 χρόνια, δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιοτήτων για νέες μεγάλες επενδύσεις στη Βρετανία…

-    Αυτή την εβδομάδα η ECB αναμένεται να ανακοινώσει τις προθέσεις της για τα Κεντρικά Επιτόκια, που κατά πάσα πιθανότητα θα συμβάλλουν στη στήριξη των Ευρωπαϊκών Μετοχικών Δεικτών.

-    Στην τελευταία έκθεση της ECB με τίτλο Financial Stability Review για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους επισημαίνεται ότι έχουν μειωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα οι Συστημικοί Κίνδυνοι για την Ευρωζώνη κάτω από την επίδραση της ανάπτυξης και της συγκρατημένης πορείας του Δημοσίου Χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 1. 1.    Η κερδοφορία των τραπεζών παραμένει εκτεθειμένη σε κινδύνους λόγω δομικών προβλημάτων.
 2. 2.    Το ιδιαίτερα μεγάλο Ιδιωτικό και Δημόσιο Χρέος σε ορισμένες χώρες θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες ανησυχίες και αβεβαιότητες.

-         Ιδιαίτερα θετικά είναι τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του IHSMarkitEurozoneCompositePMI, καθώς το Νοέμβριο 2017 διαμορφώθηκε στο 57.5 από 56.0 τον Οκτώβριο, ενώ ο δείκτης FinalEurozoneServicesBusinessActivityαυξήθηκε και αυτός στο 56.2 το Νοέμβριο από 55.0 τον Οκτώβριο.

Η Ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στην ταχύτερη άνοδο του Μεταποιητικού Τομέα, ενώ και στις μεγαλύτερες Οικονομίες καταγράφονται ιδιαίτερα θετικοί ρυθμοί για το Νοέμβριο 2017. Παράλληλα θετική είναι και η πορεία του Τομέα Υπηρεσιών συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΕΠ.

 

ΕΛΛΑΔΑ

-     Μείωση κατά -0.9% εμφάνισε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον  Νοέμβριο 2017 έναντι του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο  είχε μειωθεί κατά -0.4%, ενώ το Νοέμβριο 2016 είχε μείωση -0.5%. Συνολικά ο ΕνΔΤΚ παρουσίασε επτά μειώσεις μέσα στο 2017, σαφής ένδειξη ότι δεν είναι εφικτή η άνοδος του πληθωρισμού λόγω χαμηλών εισοδημάτων και συγκρατημένης Κατανάλωσης των Νοικοκυριών, ενώ ενσωματωμένες είναι και μεγάλες αυξήσεις από φόρους.

Στο 12μηνο που έληξε το Νοέμβριο 2017 η μεταβολή ήταν +1.1% από +0.5% τον Οκτώβριο και -0.2% το Νοέμβριο 2016.

Με βάση την  ΕΛΣΤΑΤ και με σταθερούς συντελεστές Φόρων  ο ΕνΔΤΚ είχε μείωση -0.9% το Νοέμβριο ως προς τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στα χαμηλότερα επίπεδα τελευταίων τριών μηνών.

Υπογραμμίζεται ότι η επιβράδυνση του Πληθωρισμού στο 3ο τρίμηνο 2017 συνέπεσε με παράλληλη επιβράδυνση των αναπτυξιακών ρυθμών του ΑΕΠ για το ίδιο τρίμηνο… Εάν επιβεβαιωθεί και αυτή η συσχέτιση πιθανώς και στο 4ο τρίμηνο 2017 να καταγραφούν χαλαροί ρυθμοί ανόδου του ΑΕΠ,,,

Υπενθυμίζεται ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό +1.5% τον Νοέμβριο από +1.4% τον Οκτώβριο.

-     Η σοβαρή επιβράδυνση της ανόδου του ΑΕΠ για το 3ο τρίμηνο 2017 δημιουργεί "επιφυλάξεις" για την πορεία των φορολογικών εσόδων κατά το 4ο τρίμηνο.

-     Το 10ετές ομόλογο, μετά από μια καθοδική πορεία μέσα στο Νοέμβριο, έκλεισε την Παρασκευή στο 5.28%, σχεδόν στα επίπεδα του Ιουλίου, πολύ πριν από την έναρξη της 3ης Αξιολόγησης.

-     Γενικότερα, το "κλίμα επιφυλακτικότητας" που επικρατεί στην Ελληνική Αγορά κατεγράφη και από τη μείωση του ΓΔ του ΧΑ με εβδομαδιαία μείωση -1.06%.

 

ΗΠΑ

-         Με "κομμένη την ανάσα" οι επενδυτές στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές περιμένουν εάν θα προχωρήσει η FederalReserve στην αύξηση των κεντρικών επιτοκίων. Η διατήρηση του Πληθωρισμού σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δεν ευνοεί την αύξηση των επιτοκίων, ενώ αντίθετα η Ανεργία είναι σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα και το ΑΕΠ παραμένει αρκετά υψηλά…

-         Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκριση των τελικών αποφάσεων Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών να συμφωνήσουν για το μέγεθος της αύξησης των κονδυλίων για το Δημόσιο Χρέος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ανησυχίας για την πορεία των Μετοχικών Δεικτών στις ΗΠΑ. Προσωρινά το πρόβλημα λύθηκε με απόφαση του προέδρου Donald να αυξήσει την χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού για να αποφευχθεί μια στάση πληρωμών από την πλευρά της κυβέρνησης.

-         Οι αβεβαιότητες για την αύξηση των επιτοκίων και του μεγέθους της διεύρυνσης του Ομοσπονδιακού Χρέους επηρεάζουν όλα τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, τις Διαπραγματεύσιμες Αξίες και την ισοτιμία του Δολαρίου ΗΠΑ, το οποίο υποχώρησε κατά -1.0% περίπου έναντι του Ευρώ την τελευταία εβδομάδα.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό - τις Μετοχικές και λοιπές Αγορές στη νέα εβδομάδα…

ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΕΠ: Τελευταία πρόβλεψη του IMF για άνοδο του Παγκόσμιου ΑΕΠ με +3.6% το 2017 και +3.6% το 2018. Επίσης. αύξηση κατά +3.3% της Παγκόσμιας Ανάπτυξης προβλέπει ο OECD για το 2017, από +3% το 2016, ενώ η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω  άνοδο και το 2018. Με ρυθμό +3.7% προβλέπεται να αναπτυχθεί η Παγκόσμια Οικονομία κατά το 2017, έναντι +3.2% το 2016, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Commission.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του δείκτη J.P.Morgan Global Manufacturing & Services PMI η παγκόσμια ανάπτυξη θα συνεχισθεί και κατά τον Οκτώβριο 2017.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: Με ισχυρούς ρυθμούς εξακολούθησε να αναπτύσσεται το διεθνές εμπόριο και στο 3ο τρίμηνο 2017. Στην πράξη εφαρμόζεται η απόφαση της Συνόδου των ηγετών των G20 στο Αμβούργο για την απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, ενώ είναι σαφής η αναδίπλωση από τις προεκλογικές διακηρύξεις του Trump για «μέτρα προστατευτισμού» σε βάρος των εισαγωγών...

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Οι "πολιτικοί κίνδυνοι" σε Ευρώπη και δευτερευόντως Μέση Ανατολή είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο του αργού Πετρελαίου που παραμένει λίγο κάτω από τα 59 δολάρια. Βασικό "συντηρητικό σενάριο" σύμφωνα με τους Ρώσους: $40  το βαρέλι στην τριετία 2017 - 2019. Ισχυρές οι αβεβαιότητες από τη χρονική διάρκεια περικοπών της παραγωγής των χωρών του OPEC και της Ρωσίας.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:   Οι χώρες της Ασίας εμφανίζουν μια πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη στηρίζοντας την Παγκόσμια Οικονομία. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς με άνοδο +1.7% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου κατά το οποίο είχε εξασφαλίσει άνοδο +1.8%.

Η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό +0.3% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του 2ου τριμήνου κατά το οποίο εξασφάλισε ανάπτυξη +0.6%.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΑΕΠ:  Εντυπωσιακή και απρόβλεπτη η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά +3% στο 3ο τρίμηνο 2017 - έναντι πρόβλεψης +2.5% - ελαφρά χαμηλότερη από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ με +3.1% στο 2ο τρίμηνο 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται από το 1ο τρίμηνο 2015.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ο Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων που αυξήθηκε +1.6% τον Σεπτέμβριο 2017 μετά από πτώση -0.1% τον Αύγουστο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση που κατεγράφη από τον Μάρτιο 2015, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάκαμψη των πωλήσεων αυτοκινήτων.

ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών παρουσίασαν μηνιαία πτώση -6.8% μετά από αύξηση +6.5% τον Ιούνιο 2017 και πτώση -0.1% τον Μάιο. επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μεταβολές επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πορεία των παραγγελιών για αεροσκάφη.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Οι Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες στις ΗΠΑ είχαν μηνιαία άνοδο +0.3% τον Οκτώβριο 2017 μετά από υψηλότερη αύξηση κατά +0.9% τον Σεπτέμβριο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής των ΗΠΑ υποχώρησε κατά -0.9% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα και είναι η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που καταγράφεται από τον Μάιο 2009. σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένη από τον τυφώνα Harvey.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας του Institute for Supply Management’s Manufacturing PMI στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 58.2 το Νοέμβριο 2017 από 58.7 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ο δεύτερος κατά σειρά μήνας που σημειώνεται υποχώρηση μετά το ρεκόρ του 60.8 του περασμένου Σεπτεμβρίου, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 13 ετών

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών των ΗΠΑ - U.S. Services Business Activity Index - περιορίσθηκε στο 54.7 το Νοέμβριο από 55.3 τον Οκτώβριο, για να βρεθεί στα χαμηλότερα τελευταίου τετραμήνου

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: Οι πωλήσεις μονοκατοικιών κατοικιών για οικογένειες αυξήθηκαν στις ΗΠΑ με ετήσιο ρυθμό +18.9% τον Σεπτέμβριο 2017, έναντι πρόβλεψης για ετήσια αύξηση μόλις +0.9%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο από τον Ιανουάριο 1992.

Εξάλλου, οι μέσες τιμές μονοκατοικιών με υποθήκες εγγυημένες από τους στεγαστικούς οργανισμούς Fannie Mae και Freddie Mac αυξήθηκαν με μηνιαίο ρυθμό +0.7% τον Αύγουστο από +0.4% τον Ιούλιο 2017, ενώ στο 12μηνο σημειώθηκε αύξηση +6.6% και +6.3% για τους αντίστοιχους ανωτέρω μήνες.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική η μεγάλη πτώση των ενάρξεων κατασκευών κατοικιών κατά -4.7% τον Σεπτέμβριο έναντι του Αυγούστου, ενώ η αγορά ανέμενε μιαν αύξηση +0.5%. Όμως η μείωση αυτή αποδίδεται στους δύο τυφώνες που έπληξαν τις ανατολικές ακτές.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η δυναμική της Οικονομίας των ΗΠΑ επέτρεψε τη δημιουργία 261.000 νέων θέσεων εργασίας στους εξω-αγροτικούς τομείς κατά τον Οκτώβριο 2017, ενώ η ανεργία υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στο 4,1%, το χαμηλότερο ποσοστό από το Δεκέμβριο 2000.

ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Ο Δείκτης Κλίματος Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών που καταρτίζεται από το University of Michigan βελτιώθηκε στο 101.1 τον Οκτώβριο 2017 από 95.1 τον Σεπτέμβριο για να βρεθεί πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο 2014.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: "Νίκη Trump" η κατά πλειοψηφία έγκριση από τη Γερουσία της πρότασης για μεγάλη μείωση των φορολογιών των Επιχειρήσεων. Το δημοσιονομικό βάρος από τη σχετική φορολογία θα ανέλθει σε 1.4 τρισ. δολάρια σε βάθος 10ετίας, που θα προστεθεί στο ήδη τεράστιο Ομοσπονδιακό Χρέος των 20 τρισ. δολαρίων. Η μείωση της φορολογίας κερδών θα περιορισθεί από το σημερινό 30% σε περίπου 20%, μέτρο που θα κάνει περισσότερο επωφελείς τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες. Παλαιότερες αναλύσεις δείχνουν ότι αυξήσεις του Ομοσπονδιακού Χρέους συνέβαλαν στην άνοδο των Μετοχικών Αξιών στις ΗΠΑ…

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η προωθούμενη απορύθμιση του Τραπεζικού Συστήματος θα χαρίσει μεγαλύτερη ευελιξία στις μεγάλες τράπεζες και λιγότερους περιορισμούς στην άντληση επαρκών ιδίων κεφαλαίων.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ: Με ρυθμούς άνω του +5.5% η ετήσια άνοδος της καταναλωτικής πίστης παρά τις πραγματοποιηθείσες αυξήσεις των Κεντρικών Επιτοκίων.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΑΕΠ: Με ρυθμό +0.6% προβλέπεται να αυξηθεί το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο 2017 έναντι του δεύτερου τριμήνου, ενώ ανάλογη εκτιμάται ότι θα είναι και η αύξηση του ΑΕΠ των "28" της Ευρωζώνης.Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο 2017 σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016 η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέβει στο +2,5%. Για το δεύτερο τρίμηνο 2017 αύξηση του ετήσιου ρυθμού του ΑΕΠ σε +2.3%, ενώ η άνοδος για την ΕΕ των «28» προβλέπεται στο +2.4%. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε +0.6% στην Ευρωζώνη και +0.7% στην ΕΕ των "28".

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: "Καλό ξεκίνημα" για το 4ο τρίμηνο 2017 η διαμόρφωση του δείκτη Eurozone Composite Output Index στο 56.0 τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης Final Eurozone Services Business Activity Index αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 55.0 από 54.9 τον Σεπτέμβριο 2017. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 6 ετών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Σε επίπεδο Ευρωζώνης κυρίαρχο θέμα η μείωση των αγορών ομολόγων από τα 40 δισ. στα 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, με έναρξη από τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECB, διατηρώντας όμως αμετάβλητα τα Κεντρικά Επιτόκια. To πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Η διατήρηση των Κεντρικών Επιτοκίων στην Ευρωζώνη στο 0% μέχρι και το τέλος 3ου τριμήνου 2018 ευνοεί τη χρηματοδότηση της Ανάπτυξης με χαμηλά τραπεζικά επιτόκια, επιτρέποντας στις εμπορικές τράπεζες να βελτιώσουν τους δείκτες φερεγγυότητας και της ρευστότητάς τους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  "Αισιοδοξία" δημιούργησαν τα στοιχεία για την τελευταία μηνιαία αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής κατά +1.4% τον Αύγουστο 2017 στην Ευρωζώνη και +1.7% στην ΕΕ των "28". Σε ετήσια βάση η αύξηση τον Αύγουστο ήταν 3.8% και +3.9% στην Ευρωζώνη και στις "28" αντίστοιχα. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν μια σαφή βελτίωση της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο τρίτο τρίμηνο 2017, συμβάλλοντας στην περαιτέρω άνοδο του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο Δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI διαμορφώθηκε στο 58.5 τον Οκτώβριο 2017 από 58.1 τον Σεπτέμβριο. Η μεταποιητική δραστηριότητα της Ευρωζώνης βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο 2011 και η δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη στα τελευταία 17 χρόνια…. Η ανάπτυξη τον Οκτώβριο ήταν ισχυρότερη στη Γερμανία, Ολλανδία και Αυστρία. Στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 52.1 που είναι το χαμηλότερο τελευταίων τριών μηνών, αλλά και η ελληνική μεταποίηση ακολουθεί τη γενικά ανοδική πορεία των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης. Οι νέες παραγγελίες βρίσκονται στα υψηλότερα τελευταίων 80 μηνών, ενώ άλλοι συντελεστές ανόδου του γενικού δείκτη ήσαν αύξηση της απασχόλησης και των παραγγελιών.Οι εξαγωγικές δραστηριότητες παραμένουν ικανοποιητικές παρά την ενίσχυση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου στο πρώτο εξάμηνο 2017.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Το Εμπορικό Πλεόνασμα της Ευρωζώνης περιορίσθηκε στα 16.1 δισ. € τον Αύγουστο 2017 από 17.5 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Εντούτοις, οι εξαγωγές τον περασμένο Αύγουστο αυξήθηκαν +6.8% και οι εισαγωγές +8.6%, μεταβολές που υποδηλώνουν αύξηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών της Ευρωζώνης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Ενθαρρυντική η άνοδος των τιμών σε επίπεδο πωλήσεων από Βιομηχανίες με ετήσια αύξηση τον Αύγουστο +2.5% και +2.8% για την Ευρωζώνη και την ΕΕ αντίστοιχα. Σε μηνιαία επίπεδα η αύξηση κατά τον Αύγουστο 2017 ήταν +0.3% και +0.4% για την Ευρωζώνη και την ΕΕ των 28 αντίστοιχα.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η Ανεργία υποχώρησε στο 8.8% τον Οκτώβριο από 8.9% τον Σεπτέμβριο και 9.8% τον Οκτώβριο 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο 2009. Στην ΕΕ των 28 η Ανεργία βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο 2007, καθώς έχει υποχωρήσει πλέον στο 7.4% τον Οκτώβριο 2017 από 7.5% τον Σεπτέμβριο και 8.3% τον Οκτώβριο 2016.Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα την φέρνουν πρώτη στην Ανεργία με 20.6% για τον Αύγουστο 2017 από 23.4% που ήταν ένα χρόνο ενωρίτερα.

 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Μια πρώτη πρόβλεψη από τη Eurostat για τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι +1.5% για το Νοέμβριο 2017 από +1.7% τον Οκτώβριο. Η αύξηση των ενεργειακών τιμών κατά +4.7% το Νοέμβριο από +3.0% τον προηγούμενο μήνα και των ειδών διατροφής, αλκοολούχων και καπνού (2.2% από 2.3% στους αντίστοιχους μήνες) ήσαν οι κύριοι συντελεστές ανόδου των τιμών του "καλαθιού της νοικοκυράς". 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Οι ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Ευρωζώνη κατά το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν +1.6% έναντι +1.4%  του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών (+2.3%), ενώ στη βιομηχανία η αύξηση έφθασε το (+1.8%).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Στο 55.9 ο δείκτης Eurozone PMI Composite Output τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο με τον δείκτη του τομέα υπηρεσιών να υποχωρεί στο 54.9 (από 55.8 τον Σεπτέμβριο) που είναι στα χαμηλότερα τελευταίων δύο μηνών, ενώ ο δείκτης Eurozone Manufacturing PMI Output περιορίσθηκε στο 58.7 από 59.2 τον Σεπτέμβριο. Η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ισχυρή και στις αρχές τελευταίου τριμήνου 2017, ενώ η Μεταποίηση εξασφαλίζει αυξημένες παραγγελίες τον Οκτώβριο 2017 και οι επιχειρήσεις δείχνουν ενδιαφέρον για αύξηση της απασχόλησης.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  Κατά τον Αύγουστο 2017 ο όγκος λιανικού εμπορίου υποχώρησε κατά -0.5% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στο ανωτέρω διάστημα στην ΕΕ των "28". Σε 12μηνη βάση πάντως ο όγκος λιανικού εμπορίου τον Αύγουστο 2017 ήταν +1.2% και +2.0% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Τον Ιούνιο 2017 ο δείκτης Markit Flash Eurozone Services PMI υποχώρησε τον Ιούνιο στο 54.7 από 56.3 τον Μάιο για να βρεθεί στα χαμηλότερα επίπεδα τελευταίων 5 μηνών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ο δείκτης παραγωγής του Τομέα Κατασκευών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0.1% τον Σεπτέμβριο 2017 από τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ των 28 σημειώθηκε μείωση -0.4%, σύμφωνα με την Eurostat. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2016 η παραγωγή του τομέα Κατασκευών αυξήθηκε +3.1% στην Ευρωζώνη και +2.6% στην ΕΕ των 28. Στο 3ο τρίμηνο 2017 η ετήσια άνοδος ήταν +3.0% στην Ευρωζώνη, έναντι +3.6% στην ΕΕ των 28.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Οι τιμές των κατοικιών στην  Ευρωζώνη αυξήθηκαν  κατά +3.8% στην Ευρωζώνη και + 4.4% στην ΕΕ των 28κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου 2016.Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2017 οι τιμές αυξήθηκαν με +1.5% και +1.8% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχχουν στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές τους υποχώρησαν -1.2% μεταξύ των δεύτερων τριμήνων των ετών 2017 και 2016. Σημειωτέον ότι η πτώση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα είναι συνεχής....

ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προβλεπόμενοι υψηλότεροι  ρυθμοί ανάπτυξης για το 2017 ενδέχεται να περιορισθούν λόγω:   1) Μέτρων Προστατευτισμού από τις ΗΠΑ (κίνδυνος που υποβαθμίζεται στο τελευταίο διάστημα.  Ωστόσο, ο σχετικός Κίνδυνος απομακρύνεται μετά την τελευταία Σύνοδο των ηγετών G20 για την ελευθερία του Διεθνούς Εμπορίου. 2) Αύξησης των Επιτοκίων από την FED, που μπορεί να επηρεάσει τη Διεθνή Ανάπτυξη, παρά την διατήρηση αμετάβλητων των Επιτοκίων από την ECB.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας του Ιδιωτικού Τομέα στις ΗΠΑ παρουσίασε το Νοέμβριο ανάκαμψη, αλλά με τις δραστηριότητες της Μεταποίησης να είναι κάτω από τις προβλέψεις και χαμηλότερα από τις επιδόσεις του Οκτωβρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μια από τις παρενέργειες της «σφικτής αγοράς εργασίας» είναι ότι το αυξανόμενο κόστος μισθοδοσίας μεταφέρεται στις Τελικές Τιμές που καταβάλλουν οι Καταναλωτές, μειώνοντας την αγοραστική δύναμή τους.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  

Ο ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στο +2.0% τον Οκτώβριο από το +2.2% τον Σεπτέμβριο 2017 και μετά από αύξηση +1.9% τον Αύγουστο. Η πορεία του Πληθωρισμού, η πολύ χαμηλή Ανεργία και ικανοποιητική ανάπτυξη ευνοούν μια νέα αύξηση των κεντρικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο 2017

ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Στις ΗΠΑ τα Κεντρικά Επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο 1% και 1,25% με την απόφαση του Federal Reserve στη συνεδρίασή του για το μήνα Νοέμβριο 2017. Εντούτοις πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των Επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς οι δείκτες απασχόλησης και ανάπτυξης βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα.

ΔΟΛΑΡΙΟ: Σε φάση διαρκούς ανόδου βρίσκεται το "πράσινο νόμισμα" μετά από τελευταία Μακροοικονομικά και Δημοσιονομικά στοιχεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διαμόρφωση της ισοτιμίας του Ευρώ σε επίπεδα λίγο κοντά πλέον στο 1.16 $ μάλλον θα επηρεάσει θετικά τις Εξαγωγές, αφού στο 1.20 $ πολύ λίγο επηρεάσθηκαν.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός διαμόρφωσε ένα έλλειμμα 108 δισ. $ τον Αύγουστο έναντι των 107 δισ. του αντίστοιχου μήνα του 2016. Είναι προφανές ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο Προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί αισθητά με τις αποζημιώσεις και τα έργα που θα κατασκευασθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσαν οι δύο τυφώνες.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Κατά τον Σεπτέμβριο 2017 το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ ανήλθε σε 43,5 δισ. $, ενώ τον Αύγουστο ήταν στα 42,8 δισ. $

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η επιδιωκόμενη απορύθμιση του Αμερικανικού Τραπεζικού Συστήματος ενέχει νέους αυξημένους Συστημικούς Κινδύνους για την αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί αντισταθμίζονται σε μεγάλο ποσοστό από την αύξηση των επιτοκίων και της λειτουργικής κερδοφορίας

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Πρώτη εκτίμηση για τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι για αύξηση στο +1.4% τον Οκτώβριο 2017 από +1.5% τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης πληθωρισμού για τον Οκτώβριο επηρεάσθηκε κυρίως από την άνοδο κατά +3.0% από την ενέργεια και την αύξηση των ειδών διατροφής, οινοπνευματωδών και καπνού +2.4% (έναντι +1.9% τον Σεπτέμβριο).

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο υψηλός Δημόσιος Δανεισμός των Νοτίων Χωρών - μελών της Ευρωζώνης δημιουργεί γενικότερες ανασφάλειες για το μέλλον της Ευρωζώνης.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΗΠΑ

Πολιτικοί Κίνδυνοι:  Παραμένουν οι αβεβαιότητες στις διεθνείς Αγορές από τις διαπιστωμένες διοικητικές αδυναμίες του Donald Trump. Όμως, η απομάκρυνση από τον Λευκό Οίκο ακροδεξιών στοιχείων βελτιώνουν το "πολιτικό κλίμα" και οι "συγκλίσεις" του προέδρου Trump με τους Δημοκρατικούς για σημαντικά ζητήματα επιδρούν θετικά στις αγορές…

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Το παγκόσμιο Χρέος ξεπέρασε τα 220 τρισ. $ και αντιστοιχεί στο 324% του Παγκόσμιου Προϊόντος. Ο σταδιακός περιορισμός των Πολιτικών Πιστωτικής Χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Ευρωζώνης δημιουργεί αυξανόμενες δυσκολίες άντλησης νέων δανείων με χαμηλά επιτόκια μέσα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Συστημικοί Κίνδυνοι: Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων από τη διαγραφή ….4.5 τρισ. Δολαρίων από το Ενεργητικό - Παθητικό της Federal Reserve που θα ξεκινήσει πριν από τα τέλη 2017. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι αυξανόμενοι Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι, αφού πλέον ανέρχεται στο -3.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ το έλλειμμα του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού των ΗΠΑ για την οικονομική χρήση 2017. Συγκεκριμένα το έλλειμμα έφθασε στα 666 δισ. $ το 2017 από 586 δισ. το 2016, δηλαδή από το -3.2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έλλειμμα - ως ποσοστό του ΑΕΠ - από το 2014, ενώ παραμένει μόνιμα ελλειμματικό για περισσότερα από 11 χρόνια, διογκώνοντας συνεχώς το Δημόσιο Χρέος που έχει ξεπεράσει τελευταία τα 20 τρισ. $.... Μάλιστα το Χρέος έφθασε το -9.8% του ΑΕΠ στη χρονιά της μεγάλης κρίσης του 2009 για να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά στο -8.7% και -8.5% στις αμέσως δύο επόμενες χρονιές…
Τα Δημοσιονομικά Ελλείμματα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια μετά και την πρόσφατη έγκριση από το Κογκρέσο μέχρι και 1.5 τρισ. $ για να πραγματοποιηθεί η μείωση των φορολογιών των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.

Σχέσεις με Ρωσία: Οι Γεωπολιτικοί  Κίνδυνοι αυξήθηκαν με την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων από τις ΗΠΑ προς τη Ρωσία και την τελευταία να απαιτεί τη μείωση του προσωπικού των διπλωματών κλπ των ΗΠΑ κατά περίπου 700 άτομα, για να ακολουθήσουν "νέα αντίμετρα" από τις ΗΠΑ…

Σχέσεις με Κίνα: Σε «ήρεμα νερά» η πορεία των σχέσεων των δύο χωρών σε ότι αφορά το Διεθνές Εμπόριο μετά τις διαπραγματεύσεις των Προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας. Όμως η Κίνα αποδεικνύεται "αδύναμη" στην αποτελεσματικότητα "διαμεσολάβησης" για την ειρηνική επίλυση των διαφορών των ΗΠΑ με τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους

ΙΡΑΝ: Έντονες "τριβές" προκάλεσε η απόφαση του προέδρου Trump να ακυρώσει τη διεθνή συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν, με την Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Commission δημόσια να εκφράζουν την αντίθεσή τους…

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ: Έχει οξυνθεί η ισχυρή ένταση των Γεωπολιτικών Κινδύνων λόγω της τελευταίας ισχυρής πυρηνικής δοκιμής και των απειλών της τελευταίας για εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα διηπειρωτικού πυραύλου με υδρογονοβόμβα.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πολιτικοί Κίνδυνοι: Στην Ευρωζώνη οι Πολιτικοί Κίνδυνοι εμφανίζονται αυξημένοι λόγω: 1) Της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στην περιφέρεια της Καταλωνίας. 2) Καθυστερήσεων στη Γερμανία στο σχηματισμό κυβέρνησης. 3) Ανάδειξης ενός ευρωσκεπτικιστή σε "πολιτικό  ρυθμιστή" στην Τσεχία, 4) Ισχυροποίησης υπερσυντηρητικών δυνάμεων στην Αυστρία, 5) Προώθησης δημοψηφισμάτων για την …"οικονομική ανεξαρτητοποίηση" των Περιφερειών της Λομβαρδίας και της Βένετο, δύο από τις πλουσιότερες περιφέρειες της Ιταλίας…. Εξάλλου, εκτιμάται ότι μάλλον σύντομα θα οδηγηθεί σε εκλογές η Ιταλία - χώρα με ιδιαίτερα επιβαρυμένο δημόσιο χρέος, αλλά και με τράπεζες που έχουν μεγάλα ανοίγματα…

BREXIT: Οι διαπραγματεύσεις για το BREXIT συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και μέσα σε ένα "βαρύ οικονομικό κλίμα" για τη Βρετανία. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +1.5% στο 3ο τρίμηνο 2017, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 1ο τρίμηνο 2013.

Στον Προϋπολογισμό για το 2017 εκτιμάται σε 40 δισ. στερλίνες το "κόστος του διαζυγίου" με την ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραμονής της Βρετανίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

ΕΛΛΑΔΑ:  Πολύ θετικό για την Ελλάδα (αλλά και την Ευρωζώνη) η επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων με τους Δανειστές. Εντούτοις, παραμένουν οι αβεβαιότητες για την επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών, ενώ η έξοδος στις αγορές μέσα στο 2018 αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους τουλάχιστον κατά 7 δισ. €, που θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των Καταναλωτικών Δαπανών και της Αποταμίευσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ:

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

Δρ Οικονομολόγος

ΥΓ: Το ανωτέρω άρθρο - ανάλυση σε καμμιά περίπτωση δεν αποτελεί «προτροπή» κλπ για τοποθετήσεις σε μετοχές ή άλλου είδος χρηματοοικονομικές κλπ επενδύσεις και προϊόντα που εγκυμονούν Επενδυτικούς Κινδύνους

----------------------------------------------------------------

Investment  Newsletter No 70       3 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

"ΣΤΗΡΙΞΗ" ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η ΜΕΙΩΣΗ

 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

 

 

-     Η πολιτική ρευστότητα στη Γερμανία αλλά και τα αδιέξοδα των διαπραγματεύσεων του BREXIT επηρεάζουν αρνητικά τους Ευρωπαϊκούς Μετοχικούς Δείκτες. Αντίθετα, στις ΗΠΑ εξακολουθεί να επικρατεί "ευφορία" λόγω της ψήφισης της μεγάλης μείωσης των Φορολογιών Επιχειρήσεων.

Εντούτοις, η η πολύ καλή πορεία των Μακροοικονομικών Μεγεθών είναι εκείνη που παίζει αποφασιστικό ρόλο στη στήριξη και στα νέα ρεκόρ των Μετοχικών Αξιών.

-     Στη Γερμανία συγκεκριμένα είναι πλέον θέμα χρόνου η επίλυση του "πολιτικού προβλήματος" και οι απόψεις συγκλίνουν στο σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης με μακροχρόνιο πρόγραμμα- πολύ πιθανώς μέσω της συμμετοχής του SPD στο κυβερνητικό σχήμα.

Αντίθετα με την Γερμανία η Ιταλία βαδίζει για εκλογές μέσα στους πρώτους μήνες του 2018, που προφανώς θα επηρεάσουν τις Ευρωπαϊκές Μετοχικές Αξίες.

-     Σε μακροοικονομικό επίπεδο βελτιώθηκαν οι επιδόσεις της Ευρωζώνης, καθώς η Ανεργία υποχώρησε στο 8.8% τον Οκτώβριο από 8.9% τον Σεπτέμβριο και 9.8% τον Οκτώβριο 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο 2009.

Στην ΕΕ των 28 η Ανεργία βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο 2007, καθώς έχει υποχωρήσει πλέον στο 7.4% τον Οκτώβριο 2017 από 7.5% τον Σεπτέμβριο και 8.3% τον Οκτώβριο 2016

Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα την φέρνουν πρώτη στην Ανεργία με 20.6% για τον Αύγουστο 2017 από 23.4% που ήταν ένα χρόνο ενωρίτερα.

-     Μια πρώτη πρόβλεψη από τη Eurostat για τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι +1.5% για το Νοέμβριο 2017 από +1.7% τον Οκτώβριο. Η αύξηση των ενεργειακών τιμών κατά +4.7% το Νοέμβριο από +3.0% τον προηγούμενο μήνα και των ειδών διατροφής, αλκοολούχων και καπνού (2.2% από 2.3% στους αντίστοιχους μήνες) ήσαν οι κύριοι συντελεστές ανόδου των τιμών του "καλαθιού της νοικοκυράς".

-     Οι διαπραγματεύσεις για το BREXIT συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς και μέσα σε ένα "βαρύ οικονομικό κλίμα" για τη Βρετανία. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +1.5% στο 3ο τρίμηνο 2017, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 1ο τρίμηνο 2013.

Στον Προϋπολογισμό για το 2017 εκτιμάται σε 40 δισ. στερλίνες το "κόστος του διαζυγίου" με την ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραμονής της Βρετανίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

-     Πολύ θετικό για την Ελλάδα (αλλά και την Ευρωζώνη) η επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων με τους Δανειστές. Εντούτοις, παραμένουν οι αβεβαιότητες για την επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών, ενώ η έξοδος στις αγορές μέσα στο 2018 αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους τουλάχιστον κατά 7 δισ. €, που θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των Καταναλωτικών Δαπανών και της Αποταμίευσης.

Εξάλλου, η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών συνέβαλε στη δημιουργία "καλλίτερου κλίματος" για τις προοπτικές των Τραπεζών της Ελλάδας και των μετοχών τους, οι οποίες είχαν υποστεί "καθίζηση" και είχαν βρεθεί στα χαμηλότερα επίπεδα τελευταίου 7μήνου.

-     Το Ευρώ έχει ανατιμηθεί σχεδόν κατά 2% έναντι του Δολαρίου στον τελευταίο μήνα, παρά την σχετική άνοδο των Κεντρικών Επιτοκίων των ΗΠΑ έναντι αυτών της Ευρωζώνης.

-     Το Πετρέλαιο παραμένει λίγο κάτω από τα 59 δολάρια, στην ουσία αυξημένο με βάση την ανατίμηση του Ευρώ.

 

-     Στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται ως "νίκη Trump" η κατά πλειοψηφία έγκριση από τη Γερουσία της πρότασης για μεγάλη μείωση των φορολογιών των Επιχειρήσεων. Το δημοσιονομικό βάρος από τη σχετική φορολογία θα ανέλθει σε 1.4 τρισ. δολάρια σε βάθος 10ετίας, που θα προστεθεί στο ήδη τεράστιο Ομοσπονδιακό Χρέος των 20 τρισ. δολαρίων. Η μείωση της φορολογίας κερδών θα περιορισθεί από το σημερινό 30% σε περίπου 20%, μέτρο που θα κάνει περισσότερο επωφελείς τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες. Παλαιότερες αναλύσεις δείχνουν ότι αυξήσεις του Ομοσπονδιακού Χρέους συνέβαλαν στην άνοδο των Μετοχικών Αξιών στις ΗΠΑ…

-      Παρά τη θετική απήχηση στις αγορές του μέτρου μείωσης των εταιρικών επιβαρύνσεων, οι Μετοχικοί Δείκτες έπεσαν απότομα μόλις έγινε γνωστό ότι ο MichaelFlynn - πρώην στενός συνεργάτης του Trump- ομολόγησε ενοχή ότι απέκρυψε στοιχεία για συναντήσεις του με Ρώσους αλλά υποσχέθηκε να συνεργασθεί για τη διαλεύκανση στοιχείων για υποστήριξη των Ρώσων στην εκλογή του Trump στο προεδρικό αξίωμα…

-     Σε μακροοικονομικό επίπεδο ο δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας του InstituteforSupplyManagementsManufacturingPMIστις ΗΠΑ υποχώρησε στο 58.2 το Νοέμβριο 2017 από 58.7 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ο δεύτερος κατά σειρά μήνας που σημειώνεται υποχώρηση μετά το ρεκόρ του 60.8 του περασμένου Σεπτεμβρίου, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 13 ετών…

-     Οι Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες στις ΗΠΑ είχαν μηνιαία άνοδο +0.3% τον Οκτώβριο 2017 μετά από υψηλότερη αύξηση κατά +0.9% τον Σεπτέμβριο.

-     Η προβλεπόμενη αύξηση των Κεντρικών Επιτοκίων μέσα στον Δεκέμβριο 2017 δεν φαίνεται προς το παρόν να επηρεάζει τους Μετοχικούς Δείκτες στις ΗΠΑ, καθώς σημειώνουν απανωτά ρεκόρ, αλλά σε περιβάλλον πολύ μικρής Ανεργίας και υψηλής ανόδου του ΑΕΠ…

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό - τις Μετοχικές και λοιπές Αγορές στη νέα εβδομάδα…

ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΕΠ: Τελευταία πρόβλεψη του IMF για άνοδο του Παγκόσμιου ΑΕΠ με +3.6% το 2017 και +3.6% το 2018. Επίσης. αύξηση κατά +3.3% της Παγκόσμιας Ανάπτυξης προβλέπει ο OECD για το 2017, από +3% το 2016, ενώ η πρόβλεψη είναι για περαιτέρω  άνοδο και το 2018. Με ρυθμό +3.7% προβλέπεται να αναπτυχθεί η Παγκόσμια Οικονομία κατά το 2017, έναντι +3.2% το 2016, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Commission.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του δείκτη J.P.Morgan Global Manufacturing & Services PMI η παγκόσμια ανάπτυξη θα συνεχισθεί και κατά τον Οκτώβριο 2017.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: Με ισχυρούς ρυθμούς εξακολούθησε να αναπτύσσεται το διεθνές εμπόριο και στο 3ο τρίμηνο 2017. Στην πράξη εφαρμόζεται η απόφαση της Συνόδου των ηγετών των G20 στο Αμβούργο για την απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, ενώ είναι σαφής η αναδίπλωση από τις προεκλογικές διακηρύξεις του Trump για «μέτρα προστατευτισμού» σε βάρος των εισαγωγών...

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Οι "πολιτικοί κίνδυνοι" σε Ευρώπη και δευτερευόντως Μέση Ανατολή είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο του αργού Πετρελαίου που παραμένει λίγο κάτω από τα 59 δολάρια. Βασικό "συντηρητικό σενάριο" σύμφωνα με τους Ρώσους: $40  το βαρέλι στην τριετία 2017 - 2019. Ισχυρές οι αβεβαιότητες από τη χρονική διάρκεια περικοπών της παραγωγής των χωρών του OPEC και της Ρωσίας.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:   Οι χώρες της Ασίας εμφανίζουν μια πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη στηρίζοντας την Παγκόσμια Οικονομία. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς με άνοδο +1.7% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου κατά το οποίο είχε εξασφαλίσει άνοδο +1.8%.

Η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό +0.3% στο 3ο τρίμηνο 2017 έναντι του 2ου τριμήνου κατά το οποίο εξασφάλισε ανάπτυξη +0.6%.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΑΕΠ:  Εντυπωσιακή και απρόβλεπτη η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά +3% στο 3ο τρίμηνο 2017 - έναντι πρόβλεψης +2.5% - ελαφρά χαμηλότερη από την εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ με +3.1% στο 2ο τρίμηνο 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται από το 1ο τρίμηνο 2015.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ο Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων που αυξήθηκε +1.6% τον Σεπτέμβριο 2017 μετά από πτώση -0.1% τον Αύγουστο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση που κατεγράφη από τον Μάρτιο 2015, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάκαμψη των πωλήσεων αυτοκινήτων.

ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών παρουσίασαν μηνιαία πτώση -6.8% μετά από αύξηση +6.5% τον Ιούνιο 2017 και πτώση -0.1% τον Μάιο. επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μεταβολές επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πορεία των παραγγελιών για αεροσκάφη.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Οι Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες στις ΗΠΑ είχαν μηνιαία άνοδο +0.3% τον Οκτώβριο 2017 μετά από υψηλότερη αύξηση κατά +0.9% τον Σεπτέμβριο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής των ΗΠΑ υποχώρησε κατά -0.9% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα και είναι η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που καταγράφεται από τον Μάιο 2009. σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένη από τον τυφώνα Harvey.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας του Institute for Supply Management’s Manufacturing PMI στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 58.2 το Νοέμβριο 2017 από 58.7 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ο δεύτερος κατά σειρά μήνας που σημειώνεται υποχώρηση μετά το ρεκόρ του 60.8 του περασμένου Σεπτεμβρίου, για να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 13 ετών

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο δείκτης δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών των ΗΠΑ - U.S. Services Business Activity Index - περιορίσθηκε στο 54.7 το Νοέμβριο από 55.3 τον Οκτώβριο, για να βρεθεί στα χαμηλότερα τελευταίου τετραμήνου

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: Οι πωλήσεις μονοκατοικιών κατοικιών για οικογένειες αυξήθηκαν στις ΗΠΑ με ετήσιο ρυθμό +18.9% τον Σεπτέμβριο 2017, έναντι πρόβλεψης για ετήσια αύξηση μόλις +0.9%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο από τον Ιανουάριο 1992.

Εξάλλου, οι μέσες τιμές μονοκατοικιών με υποθήκες εγγυημένες από τους στεγαστικούς οργανισμούς Fannie Mae και Freddie Mac αυξήθηκαν με μηνιαίο ρυθμό +0.7% τον Αύγουστο από +0.4% τον Ιούλιο 2017, ενώ στο 12μηνο σημειώθηκε αύξηση +6.6% και +6.3% για τους αντίστοιχους ανωτέρω μήνες.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική η μεγάλη πτώση των ενάρξεων κατασκευών κατοικιών κατά -4.7% τον Σεπτέμβριο έναντι του Αυγούστου, ενώ η αγορά ανέμενε μιαν αύξηση +0.5%. Όμως η μείωση αυτή αποδίδεται στους δύο τυφώνες που έπληξαν τις ανατολικές ακτές.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η δυναμική της Οικονομίας των ΗΠΑ επέτρεψε τη δημιουργία 261.000 νέων θέσεων εργασίας στους εξω-αγροτικούς τομείς κατά τον Οκτώβριο 2017, ενώ η ανεργία υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στο 4,1%, το χαμηλότερο ποσοστό από το Δεκέμβριο 2000.

ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Ο Δείκτης Κλίματος Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών που καταρτίζεται από το University of Michigan βελτιώθηκε στο 101.1 τον Οκτώβριο 2017 από 95.1 τον Σεπτέμβριο για να βρεθεί πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο 2014.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: "Νίκη Trump" η κατά πλειοψηφία έγκριση από τη Γερουσία της πρότασης για μεγάλη μείωση των φορολογιών των Επιχειρήσεων. Το δημοσιονομικό βάρος από τη σχετική φορολογία θα ανέλθει σε 1.4 τρισ. δολάρια σε βάθος 10ετίας, που θα προστεθεί στο ήδη τεράστιο Ομοσπονδιακό Χρέος των 20 τρισ. δολαρίων. Η μείωση της φορολογίας κερδών θα περιορισθεί από το σημερινό 30% σε περίπου 20%, μέτρο που θα κάνει περισσότερο επωφελείς τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες. Παλαιότερες αναλύσεις δείχνουν ότι αυξήσεις του Ομοσπονδιακού Χρέους συνέβαλαν στην άνοδο των Μετοχικών Αξιών στις ΗΠΑ…

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η προωθούμενη απορύθμιση του Τραπεζικού Συστήματος θα χαρίσει μεγαλύτερη ευελιξία στις μεγάλες τράπεζες και λιγότερους περιορισμούς στην άντληση επαρκών ιδίων κεφαλαίων.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ: Με ρυθμούς άνω του +5.5% η ετήσια άνοδος της καταναλωτικής πίστης παρά τις πραγματοποιηθείσες αυξήσεις των Κεντρικών Επιτοκίων.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΑΕΠ: Με ρυθμό +0.6% προβλέπεται να αυξηθεί το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο 2017 έναντι του δεύτερου τριμήνου, ενώ ανάλογη εκτιμάται ότι θα είναι και η αύξηση του ΑΕΠ των "28" της Ευρωζώνης.Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο 2017 σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016 η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέβει στο +2,5%. Για το δεύτερο τρίμηνο 2017 αύξηση του ετήσιου ρυθμού του ΑΕΠ σε +2.3%, ενώ η άνοδος για την ΕΕ των «28» προβλέπεται στο +2.4%. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε +0.6% στην Ευρωζώνη και +0.7% στην ΕΕ των "28".

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: "Καλό ξεκίνημα" για το 4ο τρίμηνο 2017 η διαμόρφωση του δείκτη Eurozone Composite Output Index στο 56.0 τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο δείκτης Final Eurozone Services Business Activity Index αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 55.0 από 54.9 τον Σεπτέμβριο 2017. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων 6 ετών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:  Σε επίπεδο Ευρωζώνης κυρίαρχο θέμα η μείωση των αγορών ομολόγων από τα 40 δισ. στα 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, με έναρξη από τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECB, διατηρώντας όμως αμετάβλητα τα Κεντρικά Επιτόκια. To πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Η διατήρηση των Κεντρικών Επιτοκίων στην Ευρωζώνη στο 0% μέχρι και το τέλος 3ου τριμήνου 2018 ευνοεί τη χρηματοδότηση της Ανάπτυξης με χαμηλά τραπεζικά επιτόκια, επιτρέποντας στις εμπορικές τράπεζες να βελτιώσουν τους δείκτες φερεγγυότητας και της ρευστότητάς τους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  "Αισιοδοξία" δημιούργησαν τα στοιχεία για την τελευταία μηνιαία αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής κατά +1.4% τον Αύγουστο 2017 στην Ευρωζώνη και +1.7% στην ΕΕ των "28". Σε ετήσια βάση η αύξηση τον Αύγουστο ήταν 3.8% και +3.9% στην Ευρωζώνη και στις "28" αντίστοιχα. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν μια σαφή βελτίωση της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο τρίτο τρίμηνο 2017, συμβάλλοντας στην περαιτέρω άνοδο του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Ο Δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI διαμορφώθηκε στο 58.5 τον Οκτώβριο 2017 από 58.1 τον Σεπτέμβριο. Η μεταποιητική δραστηριότητα της Ευρωζώνης βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο 2011 και η δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη στα τελευταία 17 χρόνια…. Η ανάπτυξη τον Οκτώβριο ήταν ισχυρότερη στη Γερμανία, Ολλανδία και Αυστρία. Στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 52.1 που είναι το χαμηλότερο τελευταίων τριών μηνών, αλλά και η ελληνική μεταποίηση ακολουθεί τη γενικά ανοδική πορεία των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης. Οι νέες παραγγελίες βρίσκονται στα υψηλότερα τελευταίων 80 μηνών, ενώ άλλοι συντελεστές ανόδου του γενικού δείκτη ήσαν αύξηση της απασχόλησης και των παραγγελιών.Οι εξαγωγικές δραστηριότητες παραμένουν ικανοποιητικές παρά την ενίσχυση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου στο πρώτο εξάμηνο 2017.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Το Εμπορικό Πλεόνασμα της Ευρωζώνης περιορίσθηκε στα 16.1 δισ. € τον Αύγουστο 2017 από 17.5 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Εντούτοις, οι εξαγωγές τον περασμένο Αύγουστο αυξήθηκαν +6.8% και οι εισαγωγές +8.6%, μεταβολές που υποδηλώνουν αύξηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών της Ευρωζώνης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Ενθαρρυντική η άνοδος των τιμών σε επίπεδο πωλήσεων από Βιομηχανίες με ετήσια αύξηση τον Αύγουστο +2.5% και +2.8% για την Ευρωζώνη και την ΕΕ αντίστοιχα. Σε μηνιαία επίπεδα η αύξηση κατά τον Αύγουστο 2017 ήταν +0.3% και +0.4% για την Ευρωζώνη και την ΕΕ των 28 αντίστοιχα.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η Ανεργία υποχώρησε στο 8.8% τον Οκτώβριο από 8.9% τον Σεπτέμβριο και 9.8% τον Οκτώβριο 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο 2009. Στην ΕΕ των 28 η Ανεργία βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο 2007, καθώς έχει υποχωρήσει πλέον στο 7.4% τον Οκτώβριο 2017 από 7.5% τον Σεπτέμβριο και 8.3% τον Οκτώβριο 2016.Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα την φέρνουν πρώτη στην Ανεργία με 20.6% για τον Αύγουστο 2017 από 23.4% που ήταν ένα χρόνο ενωρίτερα.

 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Μια πρώτη πρόβλεψη από τη Eurostat για τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι +1.5% για το Νοέμβριο 2017 από +1.7% τον Οκτώβριο. Η αύξηση των ενεργειακών τιμών κατά +4.7% το Νοέμβριο από +3.0% τον προηγούμενο μήνα και των ειδών διατροφής, αλκοολούχων και καπνού (2.2% από 2.3% στους αντίστοιχους μήνες) ήσαν οι κύριοι συντελεστές ανόδου των τιμών του "καλαθιού της νοικοκυράς". 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Οι ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Ευρωζώνη κατά το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν +1.6% έναντι +1.4%  του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών (+2.3%), ενώ στη βιομηχανία η αύξηση έφθασε το (+1.8%).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Στο 55.9 ο δείκτης Eurozone PMI Composite Output τον Οκτώβριο 2017 από 56.7 τον Σεπτέμβριο με τον δείκτη του τομέα υπηρεσιών να υποχωρεί στο 54.9 (από 55.8 τον Σεπτέμβριο) που είναι στα χαμηλότερα τελευταίων δύο μηνών, ενώ ο δείκτης Eurozone Manufacturing PMI Output περιορίσθηκε στο 58.7 από 59.2 τον Σεπτέμβριο. Η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ισχυρή και στις αρχές τελευταίου τριμήνου 2017, ενώ η Μεταποίηση εξασφαλίζει αυξημένες παραγγελίες τον Οκτώβριο 2017 και οι επιχειρήσεις δείχνουν ενδιαφέρον για αύξηση της απασχόλησης.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:  Κατά τον Αύγουστο 2017 ο όγκος λιανικού εμπορίου υποχώρησε κατά -0.5% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στο ανωτέρω διάστημα στην ΕΕ των "28". Σε 12μηνη βάση πάντως ο όγκος λιανικού εμπορίου τον Αύγουστο 2017 ήταν +1.2% και +2.0% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Τον Ιούνιο 2017 ο δείκτης Markit Flash Eurozone Services PMI υποχώρησε τον Ιούνιο στο 54.7 από 56.3 τον Μάιο για να βρεθεί στα χαμηλότερα επίπεδα τελευταίων 5 μηνών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ο δείκτης παραγωγής του Τομέα Κατασκευών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0.1% τον Σεπτέμβριο 2017 από τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ των 28 σημειώθηκε μείωση -0.4%, σύμφωνα με την Eurostat. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2016 η παραγωγή του τομέα Κατασκευών αυξήθηκε +3.1% στην Ευρωζώνη και +2.6% στην ΕΕ των 28. Στο 3ο τρίμηνο 2017 η ετήσια άνοδος ήταν +3.0% στην Ευρωζώνη, έναντι +3.6% στην ΕΕ των 28.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Οι τιμές των κατοικιών στην  Ευρωζώνη αυξήθηκαν  κατά +3.8% στην Ευρωζώνη και + 4.4% στην ΕΕ των 28κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου 2016.Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2017 οι τιμές αυξήθηκαν με +1.5% και +1.8% στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχχουν στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές τους υποχώρησαν -1.2% μεταξύ των δεύτερων τριμήνων των ετών 2017 και 2016. Σημειωτέον ότι η πτώση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα είναι συνεχής....

ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προβλεπόμενοι υψηλότεροι  ρυθμοί ανάπτυξης για το 2017 ενδέχεται να περιορισθούν λόγω:   1) Μέτρων Προστατευτισμού από τις ΗΠΑ (κίνδυνος που υποβαθμίζεται στο τελευταίο διάστημα.  Ωστόσο, ο σχετικός Κίνδυνος απομακρύνεται μετά την τελευταία Σύνοδο των ηγετών G20 για την ελευθερία του Διεθνούς Εμπορίου. 2) Αύξησης των Επιτοκίων από την FED, που μπορεί να επηρεάσει τη Διεθνή Ανάπτυξη, παρά την διατήρηση αμετάβλητων των Επιτοκίων από την ECB.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας του Ιδιωτικού Τομέα στις ΗΠΑ παρουσίασε το Νοέμβριο ανάκαμψη, αλλά με τις δραστηριότητες της Μεταποίησης να είναι κάτω από τις προβλέψεις και χαμηλότερα από τις επιδόσεις του Οκτωβρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μια από τις παρενέργειες της «σφικτής αγοράς εργασίας» είναι ότι το αυξανόμενο κόστος μισθοδοσίας μεταφέρεται στις Τελικές Τιμές που καταβάλλουν οι Καταναλωτές, μειώνοντας την αγοραστική δύναμή τους.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  

Ο ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στο +2.0% τον Οκτώβριο από το +2.2% τον Σεπτέμβριο 2017 και μετά από αύξηση +1.9% τον Αύγουστο. Η πορεία του Πληθωρισμού, η πολύ χαμηλή Ανεργία και ικανοποιητική ανάπτυξη ευνοούν μια νέα αύξηση των κεντρικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο 2017

ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Στις ΗΠΑ τα Κεντρικά Επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο 1% και 1,25% με την απόφαση του Federal Reserve στη συνεδρίασή του για το μήνα Νοέμβριο 2017. Εντούτοις πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των Επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς οι δείκτες απασχόλησης και ανάπτυξης βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα.

ΔΟΛΑΡΙΟ: Σε φάση διαρκούς ανόδου βρίσκεται το "πράσινο νόμισμα" μετά από τελευταία Μακροοικονομικά και Δημοσιονομικά στοιχεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διαμόρφωση της ισοτιμίας του Ευρώ σε επίπεδα λίγο κοντά πλέον στο 1.16 $ μάλλον θα επηρεάσει θετικά τις Εξαγωγές, αφού στο 1.20 $ πολύ λίγο επηρεάσθηκαν.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός διαμόρφωσε ένα έλλειμμα 108 δισ. $ τον Αύγουστο έναντι των 107 δισ. του αντίστοιχου μήνα του 2016. Είναι προφανές ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο Προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί αισθητά με τις αποζημιώσεις και τα έργα που θα κατασκευασθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσαν οι δύο τυφώνες.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Κατά τον Σεπτέμβριο 2017 το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ ανήλθε σε 43,5 δισ. $, ενώ τον Αύγουστο ήταν στα 42,8 δισ. $

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η επιδιωκόμενη απορύθμιση του Αμερικανικού Τραπεζικού Συστήματος ενέχει νέους αυξημένους Συστημικούς Κινδύνους για την αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί αντισταθμίζονται σε μεγάλο ποσοστό από την αύξηση των επιτοκίων και της λειτουργικής κερδοφορίας

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:  Πρώτη εκτίμηση για τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι για αύξηση στο +1.4% τον Οκτώβριο 2017 από +1.5% τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης πληθωρισμού για τον Οκτώβριο επηρεάσθηκε κυρίως από την άνοδο κατά +3.0% από την ενέργεια και την αύξηση των ειδών διατροφής, οινοπνευματωδών και καπνού +2.4% (έναντι +1.9% τον Σεπτέμβριο).

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο υψηλός Δημόσιος Δανεισμός των Νοτίων Χωρών - μελών της Ευρωζώνης δημιουργεί γενικότερες ανασφάλειες για το μέλλον της Ευρωζώνης.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΗΠΑ

Πολιτικοί Κίνδυνοι:  Παραμένουν οι αβεβαιότητες στις διεθνείς Αγορές από τις διαπιστωμένες διοικητικές αδυναμίες του Donald Trump. Όμως, η απομάκρυνση από τον Λευκό Οίκο ακροδεξιών στοιχείων βελτιώνουν το "πολιτικό κλίμα" και οι "συγκλίσεις" του προέδρου Trump με τους Δημοκρατικούς για σημαντικά ζητήματα επιδρούν θετικά στις αγορές…

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Το παγκόσμιο Χρέος ξεπέρασε τα 220 τρισ. $ και αντιστοιχεί στο 324% του Παγκόσμιου Προϊόντος. Ο σταδιακός περιορισμός των Πολιτικών Πιστωτικής Χαλάρωσης των Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Ευρωζώνης δημιουργεί αυξανόμενες δυσκολίες άντλησης νέων δανείων με χαμηλά επιτόκια μέσα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Συστημικοί Κίνδυνοι: Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων από τη διαγραφή ….4.5 τρισ. Δολαρίων από το Ενεργητικό - Παθητικό της Federal Reserve που θα ξεκινήσει πριν από τα τέλη 2017. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι αυξανόμενοι Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι, αφού πλέον ανέρχεται στο -3.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ το έλλειμμα του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού των ΗΠΑ για την οικονομική χρήση 2017. Συγκεκριμένα το έλλειμμα έφθασε στα 666 δισ. $ το 2017 από 586 δισ. το 2016, δηλαδή από το -3.2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έλλειμμα - ως ποσοστό του ΑΕΠ - από το 2014, ενώ παραμένει μόνιμα ελλειμματικό για περισσότερα από 11 χρόνια, διογκώνοντας συνεχώς το Δημόσιο Χρέος που έχει ξεπεράσει τελευταία τα 20 τρισ. $.... Μάλιστα το Χρέος έφθασε το -9.8% του ΑΕΠ στη χρονιά της μεγάλης κρίσης του 2009 για να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά στο -8.7% και -8.5% στις αμέσως δύο επόμενες χρονιές…
Τα Δημοσιονομικά Ελλείμματα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια μετά και την πρόσφατη έγκριση από το Κογκρέσο μέχρι και 1.5 τρισ. $ για να πραγματοποιηθεί η μείωση των φορολογιών των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.

Σχέσεις με Ρωσία: Οι Γεωπολιτικοί  Κίνδυνοι αυξήθηκαν με την επιβολή νέων περιορισ&tau